Domů 
Předchozí stránka 
Následující stránka 
Historie změn 
 Kopírovat URL stránky 
 
Vytisknout tuto stránkuVytisknout tuto stránku / kapitolu  
Prodeje  >  Faktury  >  Nová faktura

Nová faktura

Pro vystavení nové faktury postupujte podle návodu níže:

1. V modulu |Prodeje vyberte sekci |Faktury a poté klikněte na tlačítko Nová faktura, které najdete v pravém horním rohu.

2. V úvodní masce se Vám zobrazí hlavička o zákazníkovi, fakturační údaje a fakturované položky. Nejdříve vyplňte údaje o zákazníkovi. Již evidovaného zákazníka najdete pomocí rolovacího okna, stačí vepsat počáteční písmeno zákazníka. Pro zobrazení Karty zákazníka stačí kliknout na ikonu info info.

V případě zahraničního zákazníka je nutné vyplnit jeho název, město a zemi, případně další náležitosti, které máte k dispozici. IČO a DIČ vyplňte pouze u EU zákazníků. DIČ zahraničního zákazníka mimo EU vyplňte do kolonky IČO. Vše doplníte přes tlačítko Upravit.

Pokud nemáte zákazníka evidovaného v Adresáři postupujte podle pokynů v sekci Úprava údajů o partnerovi.

  
Údaje o zákazníkovi
  
  Obrázek 1: Údaje o zákazníkovi


3. V pravé části vstupní masky jsou uvedeny fakturační údaje. Pro rychlou editaci klikněte do příslušného řádku.

  
Fakturační údaje
  
  Obrázek 2: Fakturační údaje

Pro rozšířené nastavení klikněte na tlačítko  Upravit v pravém horním rohu a zobrazí se Vám tabulka údajů o faktuře. Zde můžete vybrat například vztah k DPH, metodu platby faktury, nákladové středisko, provozovnu a sklad. Na fakturu můžete dopsat poznámku do zápatí.

Datum splatnostiDatum, ke kterému je faktura splatná.
Datum zdaň. pl.Datum zdanitelného plnění. Které datum splňuje funkci Data zdanitelného plnění určuje způsob pořízení zboží či služby (viz.Nastavení DPH na dokumentech).
Označení obj. zákazníkaČíslo, pod kterým si vedl zákazník objednávku ve své databázi.
Způsob dodáníZpůsob, jakým byla objednávka dodána.
Nabídka ref.Reference na nabídku vázanou na tuto fakturu. Pro nabídnutí automatického propojení s fakturou v rolovacím okně je nutné, aby byla faktura i nabídka napsaná na stejného zákazníka.
Zál. daň. doklad ref.Reference na zálohový daňový doklad vázaný na tuto fakturu. Pro nabídnutí automatického propojení s fakturou v rolovacím okně je nutné, aby byli faktura i zálohový daňový doklad napsaní na stejného zákazníka.
Pracovní příkazSpojení s pracovním příkazem vázaným k této faktuře. Veškerý materiál i produkty se poté automaticky přenesou na fakturu, stejně jako konkrétní zaměstnanec, pokud je k danému pracovnímu příkazu přiřazený. Poté již stačí fakturu zkontrolovat, případně upravit a následně vystavit.
Forma úhradyForma úhrady faktury. Tuto volbu lze udělat pouze při tvorbě faktury, musí odpovídat zvolené pokladně a později již nelze změnit.
Účet. čís.Číslo účtu určeného jako cíl platby faktury.
Variabilní symbolVariabilní symbol určen k rozpoznání platby.
ProvozovnaČíslo provozovny pojící se k faktuře. Pro faktury podléhající EET je nutné vybrat provozovnu podléhající EET a naopak.
PokladnaPokladna, skrze kterou je placena faktura. Pokladna musí odpovídat způsobu platby a musí být správně vybrána pro možnost změny způsobu platby.
SkladSklad, ze kterého bylo čerpáno zboží.
Nákladové střediskoNákladové středisko vázající se k faktuře.
Výběr cenyVýběr a vložení velkoobchodní ceny bez DPH či maloobchodní ceny včetně DPH.
FIK, BKPKódy EET.
ProvozovnaVýběr konkrétní provozovny uložené v systému.
Doklad č.Specifické číslo dokladu, pod kterým je odeslán na finanční správu, odličné od čísla faktury.

V případě, že je placena faktura hotově, musíte nejdříve zvolit typ pokladny a poté zvolit jako způsob platby hotovost. Pokud navíc kliknete na tlačítko Hotově v levém dolním rohu a potvrdíte platbu, tak se faktura označí jako zaplacená a ihned se k ní vytvoří pokladní doklad.

  
Faktura placená v hotovosti
  
  Obrázek 3: Faktura placená v hotovosti

  
Potvrzení platby v hotovosti
  
  Obrázek 4: Potvrzení platby v hotovosti

  
Následné označení platby v hotovosti na faktuře
  
  Obrázek 5: Následné označení platby v hotovosti na faktuře

Pokud spadáte pod elektronickou evidenci tržeb (EET), ihned se Vám vygenerují příslušné EET kódy - FIK, BKP. Po vystavení faktury s kódy EET už ji není možné upravovat. Více informací o nastavení EET v našem programu najdete v kapitole Digitální certifikát EET

Pro více informací o panelu nástrojích faktury přejděte na Panel nástrojů v dokumentu.


  
Údaje o faktuře
  
  Obrázek 6: Údaje o faktuře

MěstoZadejte místo, které bude viditelné v záhlaví účtu
Datum vystaveníZadejte datum vystavení dokladu. Pomocí tlačítka calendar aktivujete kalendář, ve kterém vyberete požadované datum.
SplatnostV prvním poli zadejte počet dnů splatnosti dokladu, na jejímž základě se vypočítá datum splatnosti.
Datum zdaň. pl.Zadejte datum uskutečnění zdanitelného plnění - NA ZÁKLADĚ TOHOTO DATA SE FAKTURA PROMÍTNE DO PŘÍSLUŠNÉHO DPH PŘIZNÁNÍ (např. datum 21.8.2019 - faktura bude obsažena v DPH přiznání za srpen 2019)
MěnaPomocí tlačítka dropDown si vyberte příslušnou měnu.
ObjednávkaZadejte číslo objednávky.
Dodací listZadejte číslo dodacího listu.
Způsob dodáníZadejte způsob dodání.
Smlouva č.Zadejte číslo smlouvy.
Druh plnění (DPH)Kliknutím na tlačítko dropDown se otevře pole se seznamem, kde vyberte vhodný typ prodeje, které je důležité pro automatické vyplnění přiznání k DPH. Typ prodeje je vybrán pro celý účet. U konkrétních položek můžete druh plnění změnit. Pro tuto úpravu je nutné mít v nastavení dané položky povolené dodatečné úpravy druhu plnění DPH. V podkapitole Nastavení DPH dokumentu jsou popsána jednotlivá plnění podle toho, jak se budou generovat v přiznání k DPH.

Vybraný druh plnění se automaticky přepíše do evidence souhrnného hlášení.

cb-checked Přenos druhu plnění DPH na položkyPokud zaškrtnete tuto variantu, přenesete nastavení ohledně druhu plnění na všechny fakturované položky.
Způsob platbyKliknutím na tlačítko dropDown se otevře kombinované pole, ve kterém vyberte vhodnou platební metodu.
Nákladové střediskoZadejte nákladové středisko nebo jej vyberte v kombinovaném okně kliknutím na tlačíko dropDown.
ProvozovnaVyberte provozovnu. Je nutné brát v potaz, zda daná faktura spadá pod EET nebo nikoliv. Na základě toho je klíčový výběr správné provozovny v daném režimu EET.
Účetní knihaV případě, že máte více účetních knih, pomocí tlačítka dropDown vyberte příslušnou účetní knihu do které se doklad bude zaznamenávat. V opačném případě se toto pole nezobrazí.
PokladnaVyberte typ pokladny. Jestliže je faktura hrazena hotovostí, musí být nejdříve vybrána pokladna a poté zvolen způsob platby hotově.
Varianta jazykaVyberte variantu jazyka dokladu pomocí kliknutí na dropDown.
cb-checked Změnit název a popis produktu podle vybrané jazykové varianty dokladuZaškrtnutím tohoto pole změníte jazyk pro všechny fakturované položky.
Pro tisk použít předlohuPokud jste předtím vytvořili šablonu, v rozbalovací nabídce vyberte šablonu pro tisk účtu.
Účet čís.Vyberte bankovní účet.
Výběr cenyVyberte, zda se jedná o maloobchodní cenu, tj. včetně DPH nebo o velkoobchodní cenu, tj. bez DPH.
Opakování fakturyPomocí tlačítka dropDown zadejte, zda se jedná o opakující se fakturu.
Zadejte text, který bude napsán v zápatí dokladuDo prázdného místa zadejte text, který chcete, aby se zobrazil v dolní části dokumentu.

4. Vybrat / přidat položky

V dolní části se nachází přehled fakturovaného zboží či služeb. Dále jsou zde také údaje o cenách s a bez DPH, sazbách DPH, slevách a příslušném účtu.

Klávesové zkratky pro jednodušší zadávání dat

EnterPřidat novou položku.
InsertVložit novou ruční položku.
Ctrl+EnterVybrat položku ze skladu.
EscNávrat na předchozí stránku.
F2Uložit.
F9Tisk dokumentu.

Položky ze skladu

Pokud chcete na fakturu přidat produkt ze skladu, klikněte na tlačítko 'Vybrat položku' a otevře se Vám následující okno, kde si můžete vyhledat a přidat produkty přímo ze skladu. Poté můžete přidávat položky přímo ze skladu pomocí tlačítka 'Přidat'. Zároveň se automaticky upraví i skladové zásoby. V přehledu skladových zásob je v pravé části uvedeno množství, které je dostupné na skladě. Položky, které nejsou na skladě nebo jsou v minusovém počtu se zobrazí červeně. Můžete také přidat položky, které nejsou na skladě, v takovém případě Vám program pouze oznámí, že daný produkt není na skladě.

Pokud poskytujete některou službu opakovaně, můžete si ji pro zjednodušení vložit do skladu jako produkt bez evidence.
  
Výběr položek ze skladu
  
  Obrázek 7: Výběr položek ze skladu


Při výběru produktu ze skladu se můžete mezi položkami pohybovat pomocí klávesových zkratek.

^ (šipka nahoru)Pohyb nahoru.
ˇ(šipka dolů)Pohyb dolů.
tabPohyb mezi množstvím a slevou
EnterPřidání položky na fakturu.

Položky bez skladové evidence (ruční vložení)

Pokud chcete přidat produkt, který nemáte ve skladové evidenci, klikněte na tlačítko Přidat položku, kde se Vám otevře vstupní maska, do které vyplňte všechny potřebné informace.

  
Přidat položku ručně
  
  Obrázek 8: Přidat položku ručně

Druh zboží - službyPopis zboží nebo služby.
Cena bez DPHDo první kolonky zadejte cenu bez DPH a ve druhé kolonce kliknutím na tlačítko dropDown vyberte příslušnou měnu.
MnožstvíZadejte příslušné množství.
JednotkaKliknutím na položku dropDown vyberte příslušnou měrnou jednotku (kg, l, kus ...)
Sleva %Výchozí volba je 0,00. Pokud existuje sleva, zadejte příslušnou sazbu v procentech.
Druh plnění (DPH)Zadejte druh plnění včetně sazby DPH, který je důležitý pro vypořádání DPH. Tohle nastavení se váže pouze k vybrané položce, na ostatní položky nemá vliv. Pokud nezvolíte druh plnění, potom se bude postupovat podle druhu plnění, které je nastaveno pro celý dokument.
cb-checked Nezapočítat do výpočtu koeficientuTuhle položku zaškrtněte pokud si nepřejete započítat položky do výpočtu vypořádacího koeficientu.
Oddíl KHZde můžete vybrat, zda chcete zahrnout položku do kontrolního hlášení a pokud ano, do kterého oddílu.
Nákladové střediskoVyberte nákladové středisko.

5. Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko Uložit a poté na

Vystavit fakturu

Teprve po vystavení faktury dostane pořadové číslo a může být vytištěna nebo odeslána e-mail / SMS zákazníkovi.


Odkazy na tuto stránku

---
Datum a čas poslední úpravy 08.06.2021 9:44:56
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2021