Nastavení společnosti

Kartu Nastavení společnosti naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti. Ta obsahuje sekce:

  
Nastavení společnosti
  
  Obrázek 1: Nastavení společnosti

 

1. Základní nastavení

Tento modul obsahuje kapitoly týkající se základního nastavení společnosti:

 

1.1. Základní údaje společnosti

Základní informace o společnosti naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Základní údaje společnosti. Na této kartě je potřeba vyplnit základní informace o společnosti. Tyto dále slouží k vystavování faktur a ostatních dokumentů, tudíž je už nemusíte vyplňovat znovu.

Název, adresa, jméno a příjmení, e-mail, telefon a IČO je převzato z registračního formuláře a vyplněno automaticky. Pole  Telefon slouží jako výchozí telefonní kontakt, pole  Mobil je k dispozici k vyplnění druhého tel. kontaktu.

V sekci Právní forma podnikání jsou následující možnosti: osoba samostatně výdělečně činná, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní organizace, družstvo, nezisková organizace či evropská společnost (S.E.). Pod formu evropská společnost se řadí i evropské zájmové sdružení či evropská družstevní společnost.

Hlavní ekonomická činnost Vašeho podnikání se automaticky přepíše do daňových přiznání. Stačí pouze vybrat z nabídky.

Pokud Vaše podnikání spadá pod elektronickou evidenci tržeb (EET), musíte nejdříve vyplnit své DIČ, které jste zadávali při žádosti o certifikát EET. V případě fyzické osoby se skládá z kódu země (CZ) a Vašeho rodného čísla. U právnických osob se jedná o kód země (CZ) + IČO. Poté se při nahrání certifikátu EET do programu automaticky kontroluje číslo DIČ. V případě, že nejste plátci DPH, zvolte v poli Plátce DPH "nejsem plátce DPH".

Pokud jste neplátce DPH nebo identifikovaná osoba k DPH a přesto chcete zobrazovat na tuzemských vystavených dokladech i DIČ, je nutné v této záložce DIČ vyplnit a poté nastavit také v záložce Daně [1.6].

Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou, ostatní jsou dobrovolná.

Vámi vložené údaje se budou dále propisovat do faktur a dalších dokumentů.

  
Základní informace o společnosti
  
  Obrázek 2: Základní informace o společnosti

 

1.2. Obchodní činnost

V záložce obchodní činnosti, kterou najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Obchodní činnost máte k dispozici detailní nastavení typu činnosti jednotlivých provozoven.

Mimo jiné si na dané provozovně zvolíte výchozí typ čárového kódu, způsob oceňování zásob, způsob výpočtu prodejních cen a další.

Nově lze vybrat formát VS (variabilního symbolu), a to buď podle čísla dokladu, nebo nový unikátní formát podle typu dokladu, roku a interního čísla. Tento unikátní formát napomáhá zamezit duplicitním dokladům (např. nabídka a faktura se stejným číslem dokladu).

Dále v dodatečných možnosti můžete potvrdit či vyloučit určité atributy, související s tiskem či uživatelským a provozním nastavením.

Zákaz antidatování prodejních dokladů - tato možnost vám neumožní měnit datum vystavení prodejních dokladů. Bude vždy nastaveno na aktuální dnešní datum.

  
Obchodní činnost
  
  Obrázek 3: Obchodní činnost

Způsob oceňování zásob - u této volby si zvolíte příslušnou metodu při vyskladňování zásob. Na výběr jsou následující metoda FIFO nebo průměrné vážené náklady.

Výchozí splatnost je nastavená 14 dní. Pokud bude toto pole prázdné, bude splatnost Vašich faktur 14 dní. Pokud používáte jinou splatnost, vyplňte do tohoto pole libovolné celé číslo. A klikněte na Povtrdit.

Název dokumentu pro nabídky/proformy - nabídka neboli proforma v našem programu představuje nedaňový doklad (zálohový doklad). Zde si můžete určit, který z názvu nabídka nebo proforma budete v programu používat.

Formát VS pro vystavené faktury:

podle čísla dokladu variabilní symbol na dokladu bude stejný jako číslo faktury (pouze číslice)
unikátně generovaný VSvariabilní symbol na dokladu je generován podle typu dokladu (faktura, opravný daň. doklad, proforma,...), aktuálního roku, nákladového střediska (pokud existuje) a čísla dokladu

 

1.3. Cestovní příkazy a výpočet cestovních nákladů

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

1.4. Pracovní výkazy, mzdy

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

1.5. Účetnictví

Metoda účetnictvíZvolte účetnictví nebo daňovou evidenci. Daňová evidence se dále pojí na právní formu subjektu.
Výchozí účetní obdobíJe zde promítnuto výchozí účetní období (vychází z údajů v |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období), na základě kterého se zobrazují data a nastavuje se výchozí datum od při vyhledávání dokumentů a dalších záznamů.
Počáteční datum účetního obdobíJe to libovolné pole. Můžete zde vyplnit počátek účtování v Eurofaktuře.
Konečné datum účetního obdobíVyplňte pouze v případě ukončení účetnictví k určitému datu. (pokud bude vyplněno, nelze po tomto datu cokoliv zaúčtovat)
Výchozí vzorec pro kalkulaci výnosůVzorec se používá pro zobrazení výnosů na úvodní stránce - widget
Výchozí vzorec pro kalkulaci nákladůVzorec se používá pro zobrazení nákladů na úvodní stránce - widget
Max. počet číslic syntetických účtůTento počet nelze měnit.
Min. počet číslic analytických účtůPočet číslic u analytických účtů lze měnit.
Výchozí typ platby u přijatých dokumentůZvolte nejčastěji používaný, který bude předvyplněn u přijatých faktur.
Automatické účtování vystavených fakturV případě, že máte velký objem vystavených faktur denně / týdně a nechcete se zatěžovat jejich ručním účtování, využijte tuto funkci a nastavte si frekvenci zaúčtování faktur.
Plátce DPH odZ důvodu archivačních a historických.
Dodatečné možnostiAutomatické účtování časového rozlišení vystavených faktur - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován výnos na účet časového rozlišení. Návod zde.

  
Nastavení účetnictví
  
  Obrázek 4: Nastavení účetnictví

 

1.5.1. Daňová evidence

Pokud si přejete vést daňovou evidenci, je nutné si nastavit právní formu podnikání na OSVČ v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

  
Výběr právní formy OSVČ
  
  Obrázek 5: Výběr právní formy OSVČ


Poté si nastavte jako metodu účetnictví daňovou evidenci v |Nastavení |Nastavení společnosti |Účetnictví.

  
Výběr metody účetnictví
  
  Obrázek 6: Výběr metody účetnictví


Vystavené a přijaté dokumenty si vytváříte standardně (viz. podrobně vystavené faktury, přijaté faktury, atd).

Aby se změna nastavení projevila je nutné se odhlásit a znovu přihlásit.

  
Sekce Daňová evidence v účetnictví
  
  Obrázek 7: Sekce Daňová evidence v účetnictví

 

1.5.1.1. Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník)

Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník) je nejdůležitější deník v daňové evidenci.

  
Daňová evidence v účetnictví
  
  Obrázek 8: Daňová evidence v účetnictví


Před zapsáním jakýchkoli dokladů je nutné si vytvořit danou knihu, neboli evidenci. Zde můžete upravovat šablonu knihy - pořadí a obsah sloupců či je zcela vymazat. Po úpravě šablony sloupce potvrďte tlačítkem OK a poté uložte.

  
Nová evidence příjmů a výdajů
  
  Obrázek 9: Nová evidence příjmů a výdajů1.5.1.1.1 Zapsání dokladu do daňové evidence

Doklady lze zapsat do daňové evidence až v po jejich uhrazení. Pro zapsání uhrazených dokladů je nutné jít přes nabídku Více... a zvolit možnost Zapsat doklad do evidence: Kniha příjmů a výdajů 2019.

  
Zápis dokladu do evidence
  
  Obrázek 10: Zápis dokladu do evidence


Zobrazí se Vám výběr již uhrazených faktur. Zapsat do daňové evidence lze pouze zaplacené faktury se záznamem o úhradě. Faktury musí být uhrazené jinak než bankovním převodem. Pro platbu v hotovosti je nutné mít zvolenou pokladnu.

  
Zadání úhrady faktury
  
  Obrázek 11: Zadání úhrady faktury


Faktury uhrazené bankovním převodem zaevidujete pomocí zapsání bankovního výpisu (aby se zabránilo duplikaci).

Z tohoto seznamu vyberte faktury, které chcete zapsat do peněžního deníku, a potvrďte tlačítkem Zaúčtování.

  
Seznam faktur k zapsání do knihy
  
  Obrázek 12: Seznam faktur k zapsání do knihy


Když se poté vrátíte zpět na stranu Knihy příjmů a výdajů 2019, uvidíte zde Vámi zapsané faktury. Pro úpravu konkrétního dokladu klikněte na Datum vložení do evidence.

  
Kniha příjmů a výdajů 2019 s již zapsanými fakturami
  
  Obrázek 13: Kniha příjmů a výdajů 2019 s již zapsanými fakturami


Pokud by umístění zaplacené částky bylo nesprávné, máte možnost ji ručně přesunout do kterékoliv jiné kolonky. Také je nutné vybrat, zda-li spadá příjem či výdej do základu daně pro výpočet daně z příjmu.

  
Upravit konkrétní řádek (doklad)
  
  Obrázek 14: Upravit konkrétní řádek (doklad)

 

1.6. Daně

V této kapitole jsou určité specifikace, které jsou potřebné pro vyplnění faktury či správného sestavení daňového přiznání.

  
Daně
  
  Obrázek 15: Daně

Finanční úřadZvolte si místně příslušný finanční úřad. Jeho údaje budou přeneseny do daňového přiznání a dalších dokumentů, zároveň i v případě tvorby platebního příkazu bude vyplněn příslušný bank. účet za danou daň.
Spisová značkaSpisová značka společnosti, která se poté propíše na faktury (daňové doklady). Pokud je vaše firma vedena v obchodním rejstříku nebo na živnostenském úřadě, v obou případech je vyplnění tohoto pole povinné (povinná náležitost na daňovém dokladu).
Koeficient pro odpočet daně v krácené výši podle §76 (v %)Pokud máte přijatá plnění bez nároku na odpočet, tak je možné si nastavit koeficient pro odpočet daně v krácené výši. Koeficient se zadává v procentech. Lze zkombinovat s poměrným koeficientem u konkrétních faktur (Přidání položek)
Jméno a příjmení oprávněné osobyJméno a příjmení fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vztah k právnické osoběVztah oprávněné osoby k právnické osobě (např. jednatel).
Kód podepisující osobyVyplňuje se pouze v případě, že se podepisující osoba liší od daňového subjektu (firmy podávající daňové přiznání). Pokud daňové přiznání podepisuje např. účetní firma nebo daňový poradce, vybere si kód, kterým se identifikuje.
Údaje o podepisující osoběPodepisující se osoba vyplní o sobě potřebné údaje.
Dodatečné možnostiMožnost DIČ společnosti vždy tisknout na dokumentech - vyberte v případě, že jste neplátce DPH nebo identifikovaná osoba a chcete zobrazovat DIČ na vystavených dokladech (zároveň vyplňte také DIČ v Základních údajích společnosti).

  
Sekce Podepisující osoba v daňovém přiznání
  
  Obrázek 16: Sekce Podepisující osoba v daňovém přiznání

 

1.7. Číslování dokumentů

Zde máte možnost upravit si číslování dokumentů dle svého uvážení a zvyklostí, což Vám může velmi usnadnit orientaci v dokladech.

Jednotlivé druhy lze číslovat podle nákladových středisek nebo dle provozoven. Číslování podle knihy DPH není vhodné využívat.


1.7.1 Číslování v novém roce

Vystavené dokumenty jsou číslovány podle DUZP (data zdanitelného plnění). To platí i v případě individuálního číslování - např. dle nákladových středisek. Na začátku nového účetního období není nutné tvořit nové číselné řady pro aktuální rok, ale nastaví se automaticky dle DUZP.

Přijaté dokumenty se číslují dle účetního období, které je editovatelné v daném dokumentu.

  
Číslování dokumentů
  
  Obrázek 17: Číslování dokumentů

 

1.8. Číselné řady

Touto funkcí si můžete nastavit libovolnou číselnou řadu všech dokumentů.

Číslování lze navolit pro daný typ dokladu i účetního období.

  
Číselné řady - přehled nastavených formátů pro různé dokumenty
  
  Obrázek 18: Číselné řady - přehled nastavených formátů pro různé dokumenty


Kliknutím na Nová číselná řada v pravé části okna, přejdete na vytvoření určitého číselného formátu (viz obrázek níže).

  
Nastavení číselné řady u vystavených faktur
  
  Obrázek 19: Nastavení číselné řady u vystavených faktur


Typ dokladu - je stěžejní volbou, protože právě pro tento daný typ dokladu vytváříte požadovanou číselnou řadu.

Další užitečnou volbou je Další číslo dokladu, pokud přecházíte z jiného softwaru a máte již vytvořenou určitou číselnou řadu v účetním období, nesmí být přerušena. Proto si zde jednoduše vložíte jaké číslo má mít další dokument v řadě.

Vzorec pro zobrazení číslování musí být vepsán v určité struktuře, pravidla pro vytváření jsou následující. Musí obsahovat znaky uvedené v tabulce:

#N# znamená číslici
#LLLL# znamená rok, letopočet (např. 2018)
#LL# znamená také rok, letopočet, ve dvouciferném zápisu (např. 18)
#STM# znamená nákladové středisko - číselné označení (např. 001)

Při psaní vzorce nemusíte používat pouze výše uvedené, ale také vlastní znaky, symboly, slova nebo i čísla. Takové znaky je nutné ohraničit dvěma apostrofy.

Je důležité mezi znaky používat spojovací symbol +.


Příklad číselného formátu může být následující - chcete si nastavit pro vystavenou fakturu formát 2018-0001. Pak jeho vzorec bude následující:

#LLLL#+'-'+#NNNN#


1.8.1 Různé číselné řady pro faktury a jiné dokumenty

Pokud si přejete odlišit číslování faktur - např. z důvodu sledování nákladů a výnosů u různých nákladových středisek, postupujte následovně.

1. Vytvořte si příslušná nákladová střediska - v |Účetnictví |Kódy a nastavení |Nákladová střediska

2. Podle výše uvedeného postupu si nastavte Váš formát číslování, A vyberte příslušné nákladové středisko.

  
Nastavení číslování dle nákladového střediska
  
  Obrázek 20: Nastavení číslování dle nákladového střediska

3. |Nastavení |Nastavení společnosti |Číslování dokumentů, kde na příslušném dokumentu nastavte číslování podle nákladových středisek.

4. Při tvorbě daného dokumentu, zvolte dané nákladové středisko (přes tlačítko upravit či na detailu u datumů) a číslování se podle Vašeho zadání vytvoří.

Tímto způsob si jednoduše můžete nastavit číslování Ostatních pohledávek či Ostatních závazků. Vytvoříte si nové nákladové středisko - např. Ostatní pohledávky (typ doklad Vystavená faktura). Pro toto středisko si vytvoříte novou číselnou řadu. Takový doklad se Vám zobrazuje nejen v přehledu faktur, ale můžete je i likvidovat v bance.

 

1.9. Formát data

Zde Vám program umožňuje nastavit určitý formát data.

Stejně jako ostatní provozní a funkční změny se projeví až po odhlášení a opětovném přihlášením.

  
Nastavení formátu data
  
  Obrázek 21: Nastavení formátu data

 

1.10. Platební metody

Eurofaktura Vám umožňuje mít k dispozici různé, běžně používané formy úhrady.

Všechny Vámi vybrané způsoby platby se budou následně promítat do způsobů úhrady vystavených dokladů (faktury, nabídky, přijaté zálohy, ...).

  
Volba možných platebních metod
  
  Obrázek 22: Volba možných platebních metod

Při označení formy úhrady "označit za uhrazenou", se ihned po vystavení, označí doklad jako zaplacený.

Lze rovněž vybrat, které formy úhrad se mají zaokrouhlovat (zaokrouhlují se konečné částky k zaplacení na dokladě). Zaokrouhluje se matematicky a platí rovněž pro všechny vystavené doklady (faktury, nabídky, přijaté zálohy, ...).

 

1.11. Nastavení vzhledu dokladů

Při tisku všech vystavených dokladů můžete použít již existující výchozí šablony v programu nebo si vytvořit vlastní Galerie šablon [1.11.1].

V případě, že si chcete vytvořit vlastní šablonu, je nutné nahrát příslušnou šablonu pro každý typ dokumentu. V horní části zvolíte typ dokladu : Faktura, Nabídka, Zálohový daňový doklad, Pokladní doklady, atd., a pro daný typ vložíte svoji vytvořenou šablonu.

Dále si zde můžete nastavit úvodní či závěrečný text na dokumentu, logo a další potřebné informace.Tyto úpravy lze provést pro šablony výchozí i pro Vaše vlastní - dané parametry se ovšem musí vložit do HTML souboru.

Informace naleznete v konkrétních záložkách této kapitoly nebo i na našem blogu https://eurofaktura.com/czfaktura/chcete-upravit-vzhled-faktury-pridat-sve-logo-podpis-a-razitko/.

  
Úvod nastavení tisku dokladů
  
  Obrázek 23: Úvod nastavení tisku dokladů

 

1.11.1. Galerie šablon

Vzhled vystavených dokumentů si můžete určit výběrem z našich výchozích šablon nebo si vytvořit Vaši vlastní.

Pokud jste si vybrali jeden z našich výchozích vzhledů šablony, pro potvrzení výběru klikněte na danou šablonu a volbu potvrďte OK.

  
Výběr výchozí šablony
  
  Obrázek 24: Výběr výchozí šablony

Pro použití vlastní šablony je nutné nahrát příslušnou šablonu pro každý typ dokumentu. V horní části zvolíte typ dokladu: Faktura, Nabídka, Zálohový daňový doklad, Pokladní doklady, atd., a pro daný typ vložíte svoji vytvořenou šablonu. Více o tvorbě vlastní šablony naleznete zde - Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML [1.11.7.3]

Vlastní šablona musí být ve formátů HTML. Pro nahrávání systému jej uložte jako ZIP soubor.

Pro vložení vlastní šablony klikněte na možnost v dolní části této záložky "Přidat šablonu". Nahrajte soubor ve formátu ZIP, obsahující HTML šablonu.

 

1.11.2. Nastavení textu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení tisku dokladu (loga, texty) |Nastavení textu Vám umožňuje vložit text do různých částí dokumentu.

Také zde můžete upravovat nastavení tohoto textu, ať už ručně či vkládáním symbolů ze seznamu vpravo. Vybrané symboly se na konkrétním dokumentu nahradí jejich faktickým významem.

  
Nastavení textu
  
  Obrázek 25: Nastavení textu


Dané nastavení se Vám poté zobrazí na faktuře podle určeného rozložení.

  
Dokument s vloženým textem
  
  Obrázek 26: Dokument s vloženým textem

 

1.11.3. Záhlaví dokladu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení tisku dokladu (loga, texty) |Záhlaví dokladu Vám umožňuje vložit do horní části dokumentu Vaše logo, popř. libovolný text.

Také zde můžete upravovat nastavení textu v záhlaví dokladu. Pokud tak neučiníte, bude na dokladech zobrazené výchozí nastavení textu, které obsahuje jméno a adresu Vaší firmy.


1.11.3.1 Vložení loga a textu do záhlaví dokladu

Logo, stejně jako ostatní parametry, je nutné vložit do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu ve formátu HTML".

Formát loga může být ve formátu PNG, JPG či JPEG.


Vložení loga do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu" není v kompatibilní s nynější formou šablon (přednastavených či vlastních).


  
Vložení loga
  
  Obrázek 27: Vložení loga


Na faktuře se poté zobrazí v záhlaví logo i úvodní text.

  
Vzhled vytisknuté faktury
  
  Obrázek 28: Vzhled vytisknuté faktury

 

1.11.4. Zápatí dokladu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení vzhledu dokladů |Zápatí dokladu Vám umožňuje vložit do dolní části dokumentu Vaše logo, popř. libovolný text. Tento parametr se objeví až pod veškerou obsahovou části dokumentu (pod rekapitulací DPH).


1.11.4.1 Vložení loga do zápatí dokladu

Logo, stejně jako ostatní parametry, je nutné vložit do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu ve formátu HTML".

Formát loga může být ve formátu PNG, JPG či JPEG.


Vložení loga do části s názvem "Obrázek zápatí dokladu" není v kompatibilní s nynější formou šablon (přednastavených či vlastních).


  
Úprava zápatí dokladu
  
  Obrázek 29: Úprava zápatí dokladu


Na dokumentu se poté zobrazí text či logo na úplném spodním okraji.

  
Vzhled zápatí v dokumentu
  
  Obrázek 30: Vzhled zápatí v dokumentu

 

1.11.5. Dodatečné nastavení tisku

V dodatečném nastavení tisku máte možnost přidat detaily do Vašeho dokladu, jako například naskenovaný podpis.

  
Dodatečné možnosti
  
  Obrázek 31: Dodatečné možnosti


Podpis se Vám zobrazí na Vašem dokumentu, pod rekapitulací DPH (v ohraničené části dokumentu).

  
Zobrazení naskenovaného podpisu na dokumentu
  
  Obrázek 32: Zobrazení naskenovaného podpisu na dokumentu

 

1.11.5.1. Dodatečné nastavení tisku - výběr sloupců

Nově si můžete zcela libovolně navolit sloupce v části dokladu, která zobrazuje položky.

V |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů |Dodatečné nastavení tisku si jednoduše v horní části vyberte ze seznamu možných sloupců zobrazujících dané informace o položkách faktury.

  
Výběr sloupců u položek
  
  Obrázek 33: Výběr sloupců u položek

Sloupce si vyberete jednoduše podržením klávesnice Ctrl a kliknutím na příslušné názvy. Poté klikněte na Potvrdit a přesvědčte se vytisknutím zkušebního tisku dokumentu přímo v nastavení. Zkušební tisk naleznete pod ikonou Tisk. Případně přejděte rovnou k vystavení faktury či jiného dokumenty, pro který nastavujete obsah sloupců u položek.

První prázdný řádek obsahuje výchozí výběr sloupců nadefinovaný programem. Proto pokud si vybíráte vámi nadefinované sloupce, tento první řádek nesmí být označen (musí být bílý).

 

1.11.6. Drobné úpravy šablon v HTML

Drobné úpravy šablon dokumentů v HTML zvládnou ti z Vás, kteří mají alespoň částečné znalosti HTML. Pokud tedy potřebujete pouze přidat či odstranit řádek, tak si můžete šablonu upravit podle následujícího návodu.

Pokud nevidíte možnost stáhnout si šablonu dokumentu, je to kvůli omezeným právům plynoucích z Vašeho balíčku.

Šablony naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů. Zde si v poli Typ dokladu zvolíte daný dokument, který chcete upravit, a jeho jazykovou variantu. Poté si zvolíte výchozí šablonu, kterou chcete upravit a stáhnete si ji pomocí šipky sipka_dolu vedle náhledu dokumentu.

  
Stažení správné šablony dokumentu
  
  Obrázek 34: Stažení správné šablony dokumentu


Stažený ZIP soubor rozbalte do samostatné složky, najděte soubor doc_template.html a otevřete v jakémkoliv poznámkovém bloku či HTML editoru (např. Notepad++ nebo Visual Studio Code).

  
Otevření souboru v poznámkovém bloku či HTML editoru
  
  Obrázek 35: Otevření souboru v poznámkovém bloku či HTML editoru


Pro náhled (viz obrázek 4) si otevřete soubor s názvem "doc_template.html" v jakémkoliv prohlížeči. V souboru si najděte část, kterou chcete upravit (kód je seřazen ve stejné posloupnosti jako šablona a v kódu lze použít vyhledávání pomocí Ctrl+F při zadání přesného výrazu který je zobrazen v náhledu).

  
Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v editoru
  
  Obrázek 36: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v editoru


  
Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v náhledu v prohlížeči
  
  Obrázek 37: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v náhledu v prohlížeči


Podle návodu níže můžete provádět jednoduché úpravy, pokud budete dodržovat základní pravidla a strukturu. Pokud Vám úpravy narušují rozvržení dokumentu či se zobrazuje jakákoliv jiná chyba, kterou nejste schopni vyřešit, obraťte se na naši zákaznickou podporu.


1.11.7. Přidání e-mailu zákazníka na šablonu dokumentu

Nejprve si stáhněte a rozbalte šablonu do vašeho počítače (dle výše uvedeného). Jakmile máte soubor rozbalen, otevřete si "doc_template.html" v prohlížeči i v editoru.

Jako příklad si uvedeme přidání zákazníkova e-mailu na šablonu dokumentu.

Pro určení umístění přidaných dat (e-mailu) si v souboru doc_template.html otevřeném v prohlížeči vyberete, do jaké sekce chcete data umístit a pomocí okolních dat můžete tuto sekci snadno nalézt v editoru. V tomto případě vidíte, že v okolí vybraného místa je DIČ zákazníka a Konečný příjemce. Vzhledem k tomu, že chcete přidat sekci ve stejném formátu, jako je DIČ zákazníka, použijeme strukturu DIČ zákazníka jako zdroj formátu. V náhledu také můžete vidět podobná data těm, které chcete přidat (v tomto případě email dodavatele).

  
Určení relevantních sekcí na náhledu dokumentu
  
  Obrázek 38: Určení relevantních sekcí na náhledu dokumentu


Po nalezení této sekce v editoru, identifikujte požadovanou strukturu dat - v tomto případě DIČ zákazníka v červeném rámečku ohraničené tagy dataSection a /dataSection (viz. Obrázek 6) a zkopírujte pod danou strukturu.

Poté nahradíte proměnné označené žlutými rámečky (viz. Obrázek 6).

Proměnná, které předchází bookmark=" představuje vyplněnou hodnotu (v tomto případe např. podpora@eurofaktura.cz), která se mění na základě každého dokumentu a potřebný bookmark naleznete v .xls souboru níže.

bookmarkListCZ.xls
Velikost souboru: 59,50 kB


  
Určení sekcí v rámci HTML kódu
  
  Obrázek 39: Určení sekcí v rámci HTML kódu


Proměnná, které předchází translate id=" představuje název (označení) hodnoty, který se pouze překládá dle jazykové varianty dokumentů.

Přidávat nové či kopírova jiné translate id z šablony není možné, protože jde o interní, stále se vyvíjející databázi.

Jako náhradu lze vymazat celé translate id včetně jeho hodnoty a použít pouze interní označení (v zeleném rámečku), které bude umístěno fixně.

Toto interní označení se propíše v případě, že není uvedeno žádné translate id (viz. obr. níže)
.

To je možné pouze v případě, kdy je název mezinárodní (není potřeba ho překládat) nebo vystavujete dokumenty pouze v jednom jazyce.

Jako příklad lze uvést e-mail již použitý na šabloně.


  
Interní označení emailu
  
  Obrázek 40: Interní označení emailu


Při kopírování celých sekcí dbejte na dodržování HTML struktury, v tomto případě aby daná sekce začínala tagem dataSection a končila tagem /dataSection.


1.11.7.1 Opětovné vložení upravené šablony do programu

Upravený doc_template.html uložte a spolu se všemi ostatními soubory z původního .zip souboru označte a znovu zazipujte pomocí pravého tlačítka volbou |Odeslat |Komprimovaná složka (metoda ZIP). Poté opět přes |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů v poli Typ dokladu zvolte zvolený dokument a odpovídající jazykovou variantu. Zde klikněte na velké + Přidat novou šablonu a nahrajte ZIP soubor (viz krok 1).


  
Odeslání souborů do komprimované složky
  
  Obrázek 41: Odeslání souborů do komprimované složky


Přehled potřebných bookmarků (české i globální verze - globální je potřeba použít pokud chcete užívat šablonu v dalších jazicích) si můžete stáhnout v souboru níže. Částečné vysvětlení pojmů najdete na Bookmarky vysvětlení - obecné [1.11.7.2] a v jejích podkapitolách.

bookmarkListCZ.xls
Velikost souboru: 59,50 kB

 

1.11.7.2. Bookmarky obecné

Tento seznam bookmarků je společný pro většinu dokumentů a v kombinaci s bookmarky pro konkrétní dokument vytváří kompletní seznam pro tvorbu či úpravu daného dokumentu.

1.11.7.2.1 Společnost/Dodavatel

Následující bookmarky se používají k tisku dat o naší společnosti v záhlaví nebo zápatí dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

SpolecnostNazevNázev naší společnosti uložen v nastavení. 
SpolecnostAdresaUliceUlice sídla společnosti.  
SpolecnostAdresaPscAMesto PSČ a město sídla společnosti. 
SpolecnostAdresaZemeZemě sídla společnosti. 
SpolecnostIcoIdentifikační číslo společnosti - IČO.
SpolecnostDicDaňové identifikační číslo  společnosti - DIČ. 
SpolecnostIdentOsobaDaňové identifikační číslo (DIČ) společnosti v případě, že jste identifikovaná osoba.
SpolecnostCiziRegEuDicDIČ společnosti, v případě že byl dokument vystaven pod daň. registrací v jiném čl. státě EU.
SpolecnostCiziRegEuZemeNázev čl. státu EU, v případě že byl dokument vystaven pod daň. registrací v jiném čl. státě EU.
SpolecnostTelefonTelefonní číslo společnosti. 
SpolecnostMobilKontaktní mobilní číslo společnosti. 
SpolecnostEmailE-mailová adresa společnosti. 
SpolecnostFaxFax. číslo společnosti. 
SpolecnostWebWebová adresa společnosti. 
SpolecnostSpisovaZnackaSpisová značka společnosti a označení soudu, u kterého je společnost vedená. 

1.11.7.2.2 Partner/Zákazník

Pro tisk informací o Zákazníkovi, se používají následující bookmarky:

PartnerKodKód partnera.
PartnerKodZakaznikaKód zákazníka.
PartnerKodZakaznikaNeboDodavateleKód zákazníka či dodavatele. 
ZakaznikJmenoJméno zákazníka.
ZakaznikJmenoOdPartneraJméno zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikRodneCisRČ zákazníka.
ZakaznikKontaktniOsobaKontaktní osoba zákazníka (u právnicích osob).
ZakaznikIcoIČO zákazníka. 
ZakaznikDicDIČ zákazníka. 
ZakaznikTelefonTelefonní číslo zákazníka. 
ZakaznikMobilMobilní tel. číslo zákazníka.
ZakaznikEmailE-mailová adresa zákazníka. 
ZakaznikFaxFax. číslo zákazníka. 
ZakaznikUliceUlice adresy zákazníka. 
ZakaznikUliceOdPartneraUlice adresy zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikPscPSČ adresy zákazníka. 
ZakaznikPscOdPartneraPSČ adresy  zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikMestoMěsto adresy zákazníka. 
ZakaznikMestoOdPartneraMěsto adresy zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikPscMestoPSČ a město adresy zákazníka. 
ZakaznikZemeZemě adresy zákazníka.
ZakaznikZemeOdPartneraZemě společnosti zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikZemePouzeCizinaZobrazí zemi zákazníka, pouze pokud se jedná o zahraničního zákazníka. 
ZakaznikPoznamkyPoznámky uloženy u Zákazníka. 
DodaciAdresaKompletní dodací adresa (kontaktní osoba či oddělení, název a číslo ulice, PSČ a město).
DodaciAdresaNazevNázev dodací adresy (jméno).
DodaciPripVychoziAdresaNazevNázev/jméno dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdrDodNazevPripVychoziNazevDodatečný název z dodací adresy, případně název/jméno z výchozí adresy.
DodaciAdresaUliceUlice dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaUliceUlice dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaPscPSČ dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaPscPSČ dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaMestoMěsto dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaMestoMěsto dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaPscVcetMestaPSČ a město dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaPscVcetMestaPSČ a město dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaZemeZemě dodací adresy
DodaciPripVychoziAdresaZemeZemě dodací, případně výchozí adresy
DodaciAdresaZemeZahraniciZemě dodací adresy (pouze pokud se jedná o zahraničí).
DodaciAdresaTelefonTelefonní kontakt pro dodací adresu.
DodaciPripVychoziAdresaTelefonTelefonní kontakt pro dodací, případně výchozí adresu.
DodaciAdresaFaxČíslo faxu dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaFaxČíslo faxu dodací, případně výchozí adresy.

1.11.7.2.3 Vzhled dokladu

Následující bookamrky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů:

DokumentZahlaviHtmlObrPozicePozice loga dokladu ze "Záhlaví dokladu" (0 - vlevo, 1 - na střed, 2 - vpravo).
DokumentZahlaviTextPozicePozice textu v záhlaví dokumentu (0 - vlevo, 1 - na střed, 2 - vpravo).
DokumentZahlaviTextTucneBoolBoolean označení (1/0), které určuje zda se má použít tučný font pro text v záhlaví.
DokumentZahlaviHtmlObrSirkaProcentaProcentuální šířka prostoru pro logo z "Záhlaví dokladu". (pro výchozí nastavení, nechte pole prázdné!)
DokumentZahlaviHtmlObrMeritkoProcentaProcentuální velikosti loga z "Záhlaví dokladu". (pro výchozí nastavení, nechte pole prázdné!)
TextDodat1Text, který se zobrazí na dokladu nahoře.
TextDodat2Text, který se zobrazí ve spodní části dokladu.
TextDodat3Text, který se zobrazí na dokladu vlevo dole.
TextDodat4Text, který se zobrazí na dokladu vpravo dole.
DokumentTextZapatiText v zápatí dokumentu z nastavení vzhledu dokladu.
DokumentTextZahlaviText v záhlaví dokumentu z nastavení vzhledu dokladu.

1.11.7.2.4 Údaje o dokumentu

Pro tisk informací o dokumentu, se používají následující bookmarky:

NazevDokumentuNázev (označení slovem) dokumentu (VELKÝMI PÍSMENY).
CisloDokumentuIdentifikační číslo dokumentu.
DokumentNazevCisloNázev a číslo dokumentu (VELKÝMI PÍSMENY).
CisloSmlouvyČíslo smlouvy.
DokumentZhotovitelJmenoJméno uživatele, který dokument vystavil.
DokumentZhotovitelEmailE-mailová adresa uživatele, který dokument vystavil.
ObjZakaznikaTextTextové označení objednávky zákazníka.
DatumVystaveniDatum vystavení dokumentu.
DokumentVytvorenDatumDatum vytvoření dokumentu.
DokumentVytvorenCasPřesný čas vytvoření dokumentu.
DokumentVytvorenDatumACasDatum a čas vytvoření dokumentu.
DokumentMistoVystaveniMísto (město) vystavení dokumentu.
DatumSplatnostiDatum splatnosti dokumentu.
DatumUskutZdanPlnDatum uskutečnění zdanitelného plnění faktury.
DatumUskutZdanPlnM_RDatum uskutečnění zdanitelného plnění (měsíc a rok).
ZpusobDodaniTextové označení způsobu dodání dokumentu.
ProvozovnaKód a název provozovny v které byl dokument vystaven.
NakladoveStrediskoKód nákladového střediska.
NakladoveStrediskoPopisPopis nákladového střediska.
DokumentTypCenVolba typu ceny dokumentu (velkoobchodní / maloobchodní).
DokumentTypCenBoolBoolean označení (1 nebo 0), pokud jsou ceny na dokumentu VO, nebo MO. (pro neplátce DPH jsou vždy MO).
KontrolniMnozstviCelkové množství položek na dokumentu (zaokr. na 2 deset. místa).
KontrolniMnozstviBezDesetMCelkové množství položek na dokumentu (uvedeno bez desetinných míst).
MenaISO kód měny dokumentu (CZK, EUR, ...).
VychoziMenaVýchozí měna společnosti pro daný hospodářský rok.
PolozkyTextNizeDodatečný text ze skladových položek (obchodní podmínky, apod.) na dokumentu.
ZaokrouhlenoHaléřové zaokrouhlení na dokumentu (používá se při platbě hotově a elektornické evidenci tržeb EET).
DokumentSuperSlevaProcVýše celkové slevy na dokumentu.
HodnotaSuperSlevyCelková hodnota (částka) slevy.
DokumentStornovanyDokumentCisČíslo stornovaného dokumentu.
CisloStornoDokumentuČíslo storno dokumentu.
DokumentJeStornoDokladBoolBoolean označení (1 nebo 0) pokud je doklad stornem nějakého jiného dokladu.
DokumentVystavilMandantJméno mandanta, který vystavil dokument.
DokumentVystavilMandantEmailE-mailová adresa mandanta, který vystavil dokument.
DokumentVystavilMandantKodPartneraKód partnera mandanta, který vystavit dokument.
DokumentVystavilMandantMobilČíslo mobilního telefonu mandanta, který vystavil dokument.
DokumentVystavilMandantTelefonTelefonní kontakt na mandanta, který vystavil daný dokument.
DokumentVystavilMandantMobilNeboTelefonMobilní či telefonní číslo na mandanta, který vystavil daný dokument.
DokumentUvodniTextÚvodní text dokumentu.
DokZaverecnaPoznZávěrečná poznámka v dokumentu.
PoznamkyNizeKompletní poznámky v dokumentu (závěrečné poznámky + poznámky ze skladových položek) v dokumentu.
ObjednavkaSezVydejekZPolObjednavkyZakSeznam výdejek odkazovaných na položky z objednávky zákazníka.
SmennyKurzDoVychoziMenuV případě dokumentu v cizí měně tento směnný kurz uvádí směný kurz měny dokumentu do výchozí měny (CZK). V případě obchodování v domácí měně je tato hodnota rovna 1,00.
ZpusobPlatbyForma úhrady dokladu (např. hotovost, bankovní převod, dobírka, ...)
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení (1 nebo 0) pokud je doklad v domácí měně (CZK), či nikoliv.
QrCodeLabelOznačení QR kódu (QR Platba+F, QR Platba, ...).
ObrQrKodVygenerovaný QR kód s platebními údaji z dokumentu.
QRDocumentURLVygenerovaný QR kód s odkazem na vystavený doklad.
ObrDokumentZahlaviObrázek záhlaví dokladu ze záhlaví dokumentu (z nastavení vzhledu dokladu).
ObrDokumentZahlaviPodleMeritkaObrázek záhlaví dokladu upraven podle měřítka loga ze záhlaví dokumentu (z nastavení vzhledu dokladu).
ObrDokumentPodpisObrázek naskenovaného podpisu z dodatečného nastavneí tisku (z nastavení vzhledu dokladu).

1.11.7.2.5 Platební údaje

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázajících se k bankovnímu účtu v záhlaví dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Banka |Bankovní účty.

VariabilniSymbolVariabilní symbol (VS) vygenerovaný pro doklad.
VariabilniSymbolSNulami VS vygenerovaný pro doklad, zleva doplněn nulami do max. velikosti VS (10)
BankUcetNazevBankyNázev banky vašeho bankovního účtu.
BankUcetSwiftKodSwift kód/(BIC) vašeho bankovního účtu - pro mezinárodní platební styk.
BankUcetCisUctuČíslo bankovního účtu bez kódu banky.
BankUcetKodBankyKód banky bankovního účtu.
BankUcetCisUctuVcetKodBankyČíslo bankovního účtu včetně kódu banky za lomítkem.
BankUcetIbanČíslo bankovního účtu ve formátu IBAN.

1.11.7.2.6 Položky

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázající se k položkám na dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Sklad |Produkty, z ručně vložených položek na dokumentu a z dalších údajů konkrétního dokumentu.

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení informací o položkách neobsahuje úvodní bookmark Polozky , tak se nebudou zobrazovat žádné informace o položkách na vytisknuté faktuře.

PolozkyPozicePozice(pořadí) položky na faktuře.
PolozkyPoziceSOddelPozice(pořadí) položky na faktuře uvedená s oddělovačem (znak $.)
PolozkyKodProduktuKód produktu.
PolozkyNazevProduktuNázev produktu.
PolozkyNazevVcetPopisProduktuNázev produktu včetně popisu produktu (na 2 řádcích).
PolozkyNazevAPopisNázev, případně název včetně popisu produktu.
PolozkyPopisProduktuPopis produktu.
PolozkyZnackaProduktuVýrobce produktu.
PolozkyZarucniDobaZáruční doba produktu.
PolozkyDodavatelProduktuJméno dodavatele produktu.
PolozkyJednotkaJednotka položky na dokladu (ks, litr, kg, role, ...).
PolozkyJednotkaMnozBalMnožství v balení.
PolozkyCarovyKodČárový kód položky.
PolozkyCarovyKodVcetOddelČárový kód položky uveden s oddělovačem (znak $*)
PolozkyKatalogoveCisloKatalogové číslo produktu.
PolozkySerioveCisloSériové číslo produktu.
PolozkyLOTVýrobní šarže a expirace produktu (přenáší se z Výdejky/Příjemky)
PolozkyObrazekProduktuObrázek, který je importován na kartě produktu.
PolozkyPoznamkyPoznámky(obchodní podmínky nebo jiný text k tisku) k dané položce.
PolozkyPrimarniSkupinaPrimární skupina, do které je položka zařazená.
PolozkySekundarniSkupinaPrimární skupina, do které je položka zařazená.
PolozkyProduktDodAtribut1Hodnota dodatečného atributu (slot1) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut2Hodnota dodatečného atributu (slot2) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut3Hodnota dodatečného atributu (slot3) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut4Hodnota dodatečného atributu (slot4) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut5Hodnota dodatečného atributu (slot5) produktu.
RefPolozekNaDodaciList Vazba na doklad - Číslo výdejky, na kterou je navázána položka z dokladu.
PolozkyVychoziUmisteniVeSkladuTextové označení pro výchozí umístění položky ve skladu.
PolozkyMnozstviMnožství položky na dokumentu.
PolozkyMnozstviBezDesetMMnožství položky na dokumentu (bez desetinných míst).
PolozkyMnozstviMnozVBaleniMnožství daného produktu * (množství v balení) na dokumentu.
PolozkyMnozstviRozPodHmotnostiZaokMnožství položky vyděleno hmotností produktu (pouze pro jednotku KG).
PolozkyMnozstviRozPodMnozVBalZaokMnožství položky vyděleno množstvím v balení (zaokrouhleno).
PolozkyMnozVBaleniMnožství v  balení položky.
PolozkyMnozVBaleniMinDesetMMnožství v  balení položky (uvedeno s min. počtem desetinných míst).
PolozkyMnozVBaleniRozPodMnozVBalMnožství položky vyděleno množstvím v balení (zaokrouhleno).
PolozkyMnozVBaleniRozPodVahyMnožství v balení produktu vyděleno hmotností produktu.
PolozkyCenaBezDphZaMjCena položky (bez DPH) za 1 MJ.
PolozkyCenaBezDphZaMjDomMenaCena položky (bez DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDphZaMj2DesetMCena položky (bez DPH) za 1 MJ, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaBezDphZaMjDomMena2DesetMCena položky (bez DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně a zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaZaMjVcetDphCena položky (vč. DPH) za 1 MJ.
PolozkyCenaZaMjVcetDph2DeseMDomMenaCena položky (vč. DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně a zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaZaMjVcetDph2DesetMCena položky (vč. DPH) za 1 MJ, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaZaMjVcetDphDomMenaCena položky (vč. DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDphBezSlevyČástka bez DPH a bez započítané slevy.
PolozkyCenaBezDphČástka bez DPH.
PolozkyCastkaBezDphDomMenaČástka bez DPH, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDph4DesetMČástka bez DPH, zapsaná na 4 desetinná místa.
PolozkyCastkaBezDphBezSlevyDomMenaČástka bez DPH, bez slevy, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDphRozPodMnozVBalČástka bez DPH rozpočítána podle množství v  balení.
PolozkyCenaBezSlevyVcetDphČástka vč. DPH bez započítání slevy.
PolozkyCenaBezSlevyVcetDphDomMenaČástka vč. DPH bez započítání slevy, uvedena v domácí měně.
PolozkyCenaSeSlevouZaMjCena položky (bez DPH) za 1 MJ s již započítanou slevou.
PolozkyCenaSeSlevouZaMj2DesetMDomMenaCena položky (bez DPH) za 1 MJ s již započítanou slevou, uvedená v domácí měně a zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaVcetDphČástka vč. DPH.
PolozkyHodnotaVcetDphDomMenaČástka vč. DPH, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaRozPodMnozVBalCena (vč. DPH) rozpočítána podle množství v  balení.
PolozkyCenaSeSlevouZaMj2DesetMCena (bez DPH) za 1 MJ, s již započítanou slevou, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaSeSlevouZaMjDomMenaCena (bez DPH) za 1 MJ, s již započítanou slevou, uvedená v domácí měně.
PolozkySazbaDphZnakProcSazba DPH, uvedena v % (21%, 15%, 10%).
PolozkyCastkaDPHzaMJVýše DPH položky za 1 MJ.
PolozkyHodnotaDphVýše DPH na položce.
PolozkyHodnotaDphDomMenaVýše DPH na položce uvedená v domácí měně.
PolozkySlevaCastkaČástka slevy (z ceny bez DPH).
PolozkySlevaVcetDphDomMenaČástka slevy (z ceny vč. DPH), uvedená v domácí měně.
PolozkySlevaProcentaVýše slevy (z ceny bez DPH).
PolozkySlevaCelková výše slevy.
PolozkySleva2DesetMCelková výše slevy, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCelkovaSlevaProcentaZnakCelková výše slevy (uvedeno se znakem %).
PolozkyCelkovaCastkaSlevyCenaBezDphCelková částka slevy (bez DPH).
PolozkyCastkaSlevyCenaBezDphDomMenaCelková částka slevy (bez DPH) uvedená v domácí měně.
PolozkyCastkaSlevyVcetDphCelková částka slevy (vč. DPH).
PolozkyHmotnostNaZakladeMJHmotnost produktu (pokud MJ = kg, zobrazí množství. Pro všechny jiné MJ zobrazí množství * hmotnost).
PolozkyHmotnostProduktuHmotnost produktu.
PolozkyHmotnostCelkemCelková hmotnost produktu.
PolozkyNakupniCenaNákupní cena položky.
PolozkyNakupniCastkaNákupní částka položky.
PolozkyProdejCenaKratTisicProdejní cena položky znásobená tisícem.
PolozkyProdejCenaVcetDphKratTisicProdejní cena položky (vč. DPH) vynásobená tisícem.
PolozkyRefObjednavkaČíslo objednávky, která je navázaní na položku dokladu.
PolozkySpotrebniDanCastkaVypočtená částka spotřební daně.
PolozkyVoCenaVelkoobchodní cena produktu.
PolozkyVstupniDphSazbaVstupní DPH (sazba%) produktu z kalkulace na produktu.
PolozkyVstupniDphSazbaHodnotaVstupní DPH (částka) produktu z kalkulace na produktu.

1.11.7.2.7 EET

Následující bookmarky se používají v případě, že dokument naplňuje znaky elektronické evidence tržeb (EET), tedy je zaplacen hotově.

EetRezimTrzbyRežim tržby elektronické evidence tržeb.
EetCisloDokladuČíslo dokladu pro vypořádání v systému EET.
EetCisloDokladuVcetOznacOznačení a číslo dokladu pro vypořádání v systému EET.
EetCasRazitkoPrijetiTrzbyČasové razítko upřesňující čas přijetí tržby.
EetCasRazitkoPrijetiTrzbyVcetOznacČasové razítko upřesňující čas přijetí tržby včetně označení.
EetNazevProvoznyNázev provozovny pod kterou byla tržba zaevidována.
EetKodProvozovnyVcetOznacKód provozovny pro EET včetně označení.
EetCisloPokladnyVcetOznacČíslo pokladny pro EET včetně označení.
EetPkpKodPodpisový kód poplatníka (PKP) elektronické evidence tržeb, který se používá v režimu offline, případně při neúspěšném zaevidování tržby na straně Finanční správy.
EetPkpKodVcetOznacPodpisový kód poplatníka (PKP) elektronické evidence tržeb, který se používá v režimu offline, případně při neúspěšném zaevidování tržby na straně Finanční správy, včetně označení.
EetFikKodFiskální identifikační kód (FIK). Vygenerován při úspěšném zaevidování elektronické tržby.
EetFikKodVcetOznacFiskální identifikační kód (FIK) včetně označní. Vygenerován při úspěšném zaevidování elektronické tržby.
EetBkpKodBezpečnostní kód poplatníka EET.

1.11.7.2.8 Celkem

Následující bookmarky se používají k vyjádření některých souhrnných částek na dokumentu.

CelkemPolozkyNakupniCastkaCelková nákupní částka (součet pro všechny položky).
CelkemSlevaProcentaCelková výše slevy na dokladu (%).
CelkemCastkaSlevyCelková částka slevy na dokladu.
CelkemCastkaSlevyDomMenaCelková částka slevy na dokladu, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyKladneCelková částka slevy na dokladu zobrazena kladným číslem.
CelkemCastkaSlevyKladneDomMenaCelková částka slevy na dokladu, zobrazena kladným číslem uvedena v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyVcetDphCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH)
CelkemCastkaSlevyVcetDphDomMenaCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH), uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyVcetDphKladneCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH), zobrazena kladným číslem.
CelkemCastkaSlevyVcetDphKladneDomMenaCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH), zobrazena kladným číslem, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyPodleDruhuCenCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní).
CelkemCastkaSlevyPodleDruhuCenKladneCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní), zobrazena kladným číslem.
CelkemCastkaSlevyTypProdejeDomMenaCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní), uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyTypProdejeKladneDomMenaCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní), zobrazena kladným číslem, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyNaPolozkachSoučet částek slev ze všech položek.
CelkemHmotnostProduktuCelková hmotnost všech položek na dokladu.
CelkemKPlatbeCelková částka (vč. DPH) dokladu.
CelkemCastkaBezSlevyVcetDphCelková částka (vč. DPH), bez slevy.
CelkemCastkaBezSlevyPodleDruhuCenCelková částka, bez slevy. (závisí na druhu cen - VO/MO).
CelkemCastkaBezSlevyPodleDruhCenDomMenaCelková částka, bez slevy. (závisí na druhu cen - VO/MO), uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaKPlatbeDomMenaCelková částka dokladu k platbě, uvedené v domácí měně.
CelkemCastkaVcetneDphCelková částka (vč. DPH) na dokladu (bere v potaz i DPH při registraci k DPH v cizích zemích).
CelkemCastkaVcetDphBezSlevyDomMenaCelková částka (vč. DPH) bez slevy, uvedená v domácí měně.
CelkemBezDphCelková částka bez DPH.
CelkemCastkaBezDphDomMenaCelková částka bez DPH, uvedená v domácí měně.
CelkemBezDphBezSlevyCelková částka bez DPH, bez slevy.
CelkemCastkaBezDphASlevyDomMenaCelková částka bez DPH, bez slevy, uvedená v domácí měně.
CelkemDphCastkaCelková částka DPH na dokladu (bere v potaz i DPH při registraci k DPH v cizích zemích).
CelkemZaplatitSlovyCelková částka dokladu, vyjádřeno slovy.

 

1.11.7.2.9. Bookmarky pro fakturu

Kromě obecných bookmarků dostupných pro všechny dokumenty, které najde v Bookmarky vysvětlení - obecné [1.11.7.2], máme k dispozici ještě některé dodatečně bookmarky užitečné při tvorbě šablony pro fakturu:

DobaSplatnostiVeDnechPočet dnů zbývající do data splatnosti.
DatumSplatnostiNeboTextZaplacenoDatum splatnosti faktury, v případě že je faktura již zaplacena, zobrazen text „Zaplaceno“.
RefDodaciListCisloVazba na fakturu - Číslo výdejky/výdejek vázaných na fakturu.
RefNabidkaCisloVazba na fakturu - Číslo nabídky vázané na fakturu.
RefNabidkaDatumDokumentuVazba na fakturu - Datum nabídky vázané na fakturu.
RefNakupObjZVystavObjVazba na fakturu - Číslo nákupní objednávky vázané na objednávku zákazníka (která má vazbu na fakturu).
RefPracovniVykazVazba na fakturu - Číslo pracovního výkazu vázaného na fakturu.
RefProdejObjednavkaCisloVazba na fakturu - Číslo objednávky zákazníka.
RefProdejObjednavkaDatumVazba na fakturu - Datum objednávky zákazníka.
RefZalohovaFakturaCisloVazba na fakturu - Číslo dokladu o přijaté záloze.
ZeSkladuKód a název skladu, na který je faktura navázaná.
ZeSkladuPopisNázev skladu.
DokumentZarukaTextText k záruce ze skupiny produktů na faktuře.
JizZaplacenoZalDanDoklCastkaČástka, již zaplacena dokladem/doklady k přijaté záloze.
JizZaplacenoZalDanDoklCastkaDomMenaČástka, již zaplacena dokladem/doklady k přijaté záloze, uvedená v domácí měně.
ZbyvaZaplPoOdectuZalDanDoklČástka zbývající k úhradě po odečtení částek všech přijatých záloh.
ZbyvaZaplPoOdectuZalDanDoklDomMenaČástka zbývající k úhradě po odečtení částek všech přijatých záloh, uvedená v domácí měně.
SeznamVydejekSAdresouSeznam výdejek vázaných na fakturu včetně jejich čísel, datumů a dodacích adres.
SeznamVydejekSDatumySeznam výdejek vázaných na fakturu včetně jejich čísel a datumů.
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1/0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje).
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$.
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.11.7.2.9.1 Faktura splátky

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení splátek faktury neobsahuje úvodní bookmark FakturaSplatky tak se nebudou zobrazovat žádné informace o jednotlivých splátkách na vytisknuté faktuře.

Pro zobrazení jednotlivých splátek faktury, využijeme následující bookmarky:

FakturaSplatkyPozicePozice splátky faktury.
FakturaSplatkyDatumDatum splátky faktury.
FakturaSplatkyCastkaČástka splátky faktury.

1.11.7.2.9.2 Záznam o platbě faktury

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení záznamů o platbě neobsahuje úvodní bookmark ZaznamOPlatFak tak se nebudou zobrazovat žádné informace o provedených platbách na vytisknuté faktuře.

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na faktuře (z dokladu o přijaté záloze, zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

ZaznamOPlatFakPozicePozice záznamu o platbě faktury v seznamu provedených úhrad.
ZaznamOPlatFakDatumDatum úhrady.
ZaznamOPlatFakDatumVcetPopZáznam data úhrady včetně popisu (např. Uhrazeno dne 1.1.2020).
ZaznamOPlatFakTypPlatbyZpůsob platby faktury (např. bankovní převod, hotovost, jiná,...)
ZaznamOPlatFakCastkaUhrazená částka zobrazená v kladných číslech.
ZaznamOPlatFakCastkaNegUhrazená částka zobrazená v záporných číslech.
ZaznamOPlatFakMenaISO zkratka měny, ve které je platba provedená (CZK, EUR, USD, ...).
ZaznamOPlatFakCastkaVcetMenyUhrazená částka zobrazená v kladných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK 2.000,00)
ZaznamOPlatFakCastkaNegVcetMenyUhrazená částka zobrazená v záporných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK -2.000,00)
ZaznamOPlatFakPoznamkyPoznámka k záznamu o platbě faktury.

1.11.7.2.9.3 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté faktuře.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

1.11.7.2.9.4 Přijatá záloha na faktuře

PrijataZalohaDan1Částka DPH  v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy. 
PrijataZalohaDan1DomMenaČástka DPH  v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaDan2Částka DPH  v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy.
PrijataZalohaDan2DomMenaČástka DPH  v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaDan3Částka DPH  v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy. 
PrijataZalohaDan3DomMenaČástka DPH  v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaZD1Částka základu daně v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy. 
PrijataZalohaZD1DomMenaČástka základu daně v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaZD2Částka základu daně v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy.
PrijataZalohaZD2DomMenaČástka základu daně v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaZD3Částka základu daně v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy.
PrijataZalohaZD3DomMenaČástka základu daně v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
FakturaRozdilDph1PoOdectZalohyČástka rozdílu DPH v snížené DPH sazbě (15%) faktury oproti přijaté záloze.
FakturaRozdilDph1PoOdectZalohyDomMenaČástka rozdílu DPH v snížené DPH sazbě (15%) faktury oproti přijaté záloze, uvedená v domácí měně.
FakturaRozdilDph2PoOdectZalohyČástka rozdílu DPH v základní DPH sazbě (21%) faktury oproti přijaté záloze.
FakturaRozdilDph2PoOdectZalohyDomMenaČástka rozdílu DPH v základní DPH sazbě (21%) faktury oproti přijaté záloze, uvedená v domácí měně.
FakturaRozdilDph3PoOdectZalohyČástka rozdílu DPH v 2.snížené DPH sazbě (10%) faktury oproti přijaté záloze.
FakturaRozdilDph3PoOdectZalohyDomMenaČástka rozdílu DPH v 2.snížené DPH sazbě (10%) faktury oproti přijaté záloze, uvedená v domácí měně. 

1.11.7.2.9.5 Celkem

Pro celkové částky na faktuře, se používají následující bookmarky:

CelkovaHodnotaPocatecZustatkuSaldoCelková hodnota počátečního zůstatku saldokonta.
CelkemZbyvaZaplatitCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení po odečtení všech provedených plateb na faktuře.
CelkemZbyvaZaplatitVcetMenyCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení po odečtení všech provedených plateb na faktuře, zobrazeno včetně ISO kódu měny
CelkemCastkaZbyvaZaplatitDomMenaCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení po odečtení všech provedených plateb na faktuře, uvedená v domácí měně.
CelkemPosledniDatumPlatbyDatum poslední uskutečněné platby na faktuře.
CelkemCastkaJizZaplacenoDomMenaČástka, již zaplacená na faktuře, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaJizZaplacenoCelková, již zaplacená částka na faktuře.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně. 
CelkemCastkaPreplatkuCelková částka přeplatku na faktuře.

 

1.11.7.2.10. Bookmarky pro opravný daňový doklad

Při tvorbě šablony pro opravný daňový doklad lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

RefFakturaDatumVystFakVazba na fakturu - Datum vystavení faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
RefFakturaCisloVazba na fakturu - Číslo faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení, zda je faktura v domácí měně (1 nebo 0).
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně. 
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1/0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje). 
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$. 
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.11.7.2.10.1 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté faktuře.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

 

1.11.7.2.11. Bookmarky pro objednávky zákazníků

Při tvorbě šablony pro objednávku zákazníka lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

DatumVyrizeniObjDatum vyřízení objednávky.
NakupObjKontaktOsobaKontaktní osoba, která vystavila nákupní objednávku.
RefDodaciListCisloVazba na doklad - Číslo dodacího listu vázaného na objednávku.
RefZalohovaFakturaCisloVazba na doklad - Číslo dokladu k přijaté záloze vázaného na objednávku.
DokumentStavStav dokumentu (např. otevřeno, zavřeno atd.)
CelkemZbyvaZaplatitCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení.
CelkemCastkaJizZaplacenoCelkem zaplaceno.
DatumObjednavkyDatum objednávky.
DokumentVytvorenCasČas vytvoření objednávky.
RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na objednávku.
RefNabidkaDatumDokumentu Vazba na doklad - Datum nabídky vázané na dokument.

 

1.11.7.2.12. Bookmarky pro doklady k přijaté záloze

Při tvorbě šablony pro doklad k přijaté záloze lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na přijatou zálohu.
RefNabidkaDatumDokumentuVazba na doklad - Datum nabídky vázané na přijatou zálohu.
DokumentZarukaTextText k záruce ze skupiny produktů na přijaté záloze.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně.  
RefFakturaDatumVystFakDatum vystavení faktury, na kterou je doklad o přijaté záloze navázán.
RefFakturaCisloČíslo faktury, na kterou je doklad o přijaté záloze navázán.
DokumentZarukaTextText záruky v dokumentu.
DatumPrijetiZalohyDatum přijetí zálohy.
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení (vatClauseRegisteredForVAT, vatClauseNotRegisteredForVAT, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly)
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení (1 / 0), zda je doklad v domácí měně.
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1 / 0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje).
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$.
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.11.7.2.12.1 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté faktuře.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

 

1.11.7.2.13. Bookmarky pro nabídku/proformu

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

DatumPlatnostiNabidkyDatum, do kterého je nabídka platná.
RefFakturaCisloČíslo faktury, na kterou je nabídka navázána.
RefZalohovaFakturaCisloČíslo dokladu k přijaté záloze, na který je nabídka navázána.
RefDodaciListCisloVazba na doklad - Číslo dodacího listu vázaného na fakturu vystavenou z nabídky.
RefProdejObjednavkaCisloVazba na doklad - Číslo objednávky zákazníka.
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení (vatClauseRegisteredForVAT, vatClauseNotRegisteredForVAT, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly)
DokumentZarukaTextText k záruce ze skupiny produktů na přijaté záloze.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně.  
DatumVyrizeniObjDatum vyřízení/dodání nabídky.
CelkemZbyvaZaplatitCelková částka zbývající zaplatit.
CelkemZbyvaZaplatitVcetMenyCelková částka zbývající k zaplacení včetně uvedení kódu měny.
CelkemCastkaJizZaplacenoCelková, již zaplacená částka na nabídce.
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení (1 / 0), zda je doklad v domácí měně.
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1 / 0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje).
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$.
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.11.7.2.13.1 Záznam o platbě nabídky

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení záznamů o platbě neobsahuje úvodní bookmark ZaznamOPlatFak tak se nebudou zobrazovat žádné informace o provedených platbách na vytisknuté nabídce.

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na nabídce(zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

ZaznamOPlatFakZáznam o platbě nabídky
ZaznamOPlatFakPozicePozice záznamu o platbě nabídky v seznamu provedených úhrad.
ZaznamOPlatFakDatumDatum úhrady.
ZaznamOPlatFakDatumVcetPopZáznam data úhrady včetně popisu (např. Uhrazeno dne 1.1.2020).
ZaznamOPlatFakTypPlatbyZpůsob platby nabídky (např. bankovní převod, hotovost)
ZaznamOPlatFakCastkaUhrazená částka zobrazená v kladných číslech.
ZaznamOPlatFakCastkaNegUhrazená částka zobrazená v záporných číslech.
ZaznamOPlatFakMenaPopis měny, ve které je platba provedená.
ZaznamOPlatFakCastkaVcetMenyUhrazená částka zobrazená v kladných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK 2.000,00)
ZaznamOPlatFakCastkaNegVcetMenyUhrazená částka zobrazená v záporných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK -2.000,00)
ZaznamOPlatFakPoznamkyPoznámka k záznamu o platbě nabídky.

1.11.7.2.13.2 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté nabídce.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na nabídce. DPH rekapitulace na nabídce slouží pouze jako informativní, jelikož se nejedná o daňový doklad.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

 

1.11.7.2.14. Bookmarky pro nákupní objednávku (dodavateli)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

PolozkyRefNakupObjednavkaReference na nákupní objednávku pro dané položky.
PolozkyObjednavkaRefDodavObjVazba na objednávku zákazníka, která se vztahuje k položce dokladu.
RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na nákupní objednávku.
NakupObjRefNaPrijemkuVazba na doklad - Číslo příjemky vázané na nákupní objednávku.
DatumVyrizeniObjDatum předpokládaného dodání/provedení nákupní objednávky.
DatumSplatnostiDnyDoba splatnostni objednávky (počet dní).
DatumSplatnostiNakupObjDatum splatnostni objednávky.
ObjednavkaVystavilJméno vystavitele nákupní objednávky.
DodavatelJmenoJméno/název dodavatele.
DodavatelJmeno2Dodatečné jméno/název dodavatele.
DodavatelKontaktniOsobaKontaktní osoba dodavatele.
DodavatelIcoIČO dodavatele.
DodavatelDicDIČ dodavatele.
DodavatelUliceUlice adresy dodavatele.
DodavatelPscMestoPSČ a město dodavatele. 
DodavatelPscPSČ adresy dodavatele. 
DodavatelMestoMěsto adresy dodavatele. 
DodavatelZemeZemě adresy dodavatele.
DodavatelZemePouzeCizinaZobrazí zemi dodavatele, pouze pokud se jedná o zahraničního dodavatele. 
DodavatelEmailE-mailová adresa dodavatele. 
DodavatelTelefonTelefonní číslo dodavatele. 

 

1.11.7.2.15. Bookmarky pro výdejku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

DatumVyskladneniDatum vyskladnění výdejky.
RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na výdejku.
RefNabidkaDatumDokumentuVazba na doklad - Datum nabídky vázané na výdejku.
RefProdejObjednavkaCisloVazba na doklad - Číslo objednávky zákazníka vázané na výdejku.
RefProdejObjednavkaDatumVazba na doklad - Datum objednávky zákazníka vázané na výdejku.
RefZalohovaFakturaCisloVazba na doklad - Číslo dokladu o přijaté záloze vázaného na výdejku.
RefFakturaDatumVystFakVazba na fakturu - Datum vystavení faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
RefFakturaCisloVazba na fakturu - Číslo faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
SkladNakladoveStrediskoNákladové středisko ze skladu navázaného na výdejku.
ZeSkladuKód a název skladu, na který je faktura navázaná.
ZeSkladuPopisNázev skladu.
VariabilniSymbolVariabilní symbol z faktury, navázané na výdejku.
VydejkaZobrazitCenyBoolBoolean označení (1 nebo 0) pro zvolený typ výdejek ze skladu navázaného na výdejku.
ZakaznikVsechnyUdajeKompletní údaje o zákazníkovi včetně adresy.

 

1.11.7.2.16. Bookmarky pro příjemku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

1.11.7.2.17. Bookmarky pro pokladní doklad (příjmový/výdajový)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.11.7.2] využít i následující specifické bookmarky:


PoklDokladPrijatoVyplacenoTextové označení pro přijato od: / vyplaceno komu:, na základě typu pokl. dokladu.
PoklDokladPodpisTextové označení pro Podpis plátce: / Podpis příjemce:, na základě typu pokl. dokladu.
PoklDokladPokladnaNazevNázev pokladny.
PoklDokladJmenoFoJméno a příjmení fyzické osoby, na pokl. dokladu.
PoklDokladNaklStrNazevNázev nákladového střediska navázaného na pokl. doklad.
PoklDokladTextCelkemVcetMenyTextové označení "Celkem" s $měna$.
PartnerKodZakaznikaNeboDodavateleKód zákazníka/dodavatele, na základě typu pokl. dokladu.

1.11.7.2.17.1 Položky

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení informací o položkách neobsahuje úvodní bookmark Polozky , tak se nebudou zobrazovat žádné informace o položkách na vytisknutém pokladním dokladě.

PolozkyPozicePozice(pořadí) položky na pokl. dokladu.
PolozkyPoziceSOddelPozice(pořadí) položky na pokl. dokladu uvedená s oddělovačem (znak $.)
PolozkyNazevProduktuNázev/popis položky na pokl. dokladu.
PolozkyCastkaČástka položky na pokl. dokladu.

 

1.11.7.3. Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML?

1.11.7.3.1 Struktura souboru s šablonou

Šablonu pro tisk dokumentů ve formátu HTML tvoříme jako sbírku více souborů v komprimovaném archivu typu ZIP.

ZIP archiv obsahuje následující soubory:

1.11.7.3.2 Definice formátu stránky a kvalita tisku

Velikost stránky a ostatní vlastnosti souboru PDF jsou definovány na začátku souboru doc_template.html, v sekci HEAD s atributy tagu HTML2PDF. Např.:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...Formát definujeme následujícími atributy:

page-sizeUvedeme velikost stránky např. A4, A3, B5, Letter, atd.
orientationUvedeme "Portrait" pro orientaci stránky na výšku, nebo "Landscape" na šířku.
dpiUvedeme v jakém rozlišení chceme tisknout obrázky.
margin-bottomUvedeme vzdálenost od spodního okraje stránky. Vzdálenost nastavíme tak, abychom měli dostatek místa pro patičku dokumentu.
margin-topUvedeme vzdálenost hlavičky a obsahu od horního okraje stránky.
lowqualityUvedeme "1" (případně "yes" nebo "true"), pokud chceme výsledný soubor PDF menší s horší kvalitou obrázků na dokumentu (pro potřeby např. zasílání emailem).
grayscaleUvedeme "1", pokud nechceme barevný tisk.

1.11.7.3.3 Jak přidáme záložky a určíme kde se údaje zobrazí

Následující příklad se záložkami s údaji zákazníka ukazuje, jak uvnitř souboru HTML nadefinujeme jednotlivé záložky a kde se údaje zobrazí:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
    ...
    <section id="data-header">
        <p id="data-buyer">
            <strong><data bookmark="ZakaznikJmeno">ACME COMPANY s.r.o.</data></strong>
            <dataSection bookmark="ZakaznikUlice" removeEmpty="true"><br><data>Slepá ulica 123</data></dataSection>
            <br><data bookmark="ZakaznikPscMesto">60204</data>   <data bookmark="ZakaznikMesto">Brno</data>
            <br><br><dataSection bookmark="ZakaznikIco" removeEmpty="true">IČO: <data>324234</data></dataSection>
        </p>
    </section>
    ...


Jak je vidět z příkladu, údaje se definují uvnitř HTML tagu data. Název záložky s údaji je zadán atributem bookmark.

Chceme-li, aby se text zobrazoval pouze v případě, pokud existuje/je přítomen související údaj (např. text "DIČ:" jen, když faktura obsahuje údaje o DIČ subjektu), pak je celá sekce HTML uvozena uvnitř tagem dataSection, kde v atributu bookmark uvedeme, na kterou záložku se odkazovat. V dataSection můžeme pomocí atributu removeEmpty="true" říct, zda se celá sekce HTML uvnitř dataSection zobrazí pouze v případě existence údajů v záložce dataSection. Pokud v záložce nejsou žádné údaje, celý obsah dataSection bude z konečného dokumentu vynechán. Tímto způsobem lze generovat jen některé části dokumentu HTML, které obsahují specifické údaje na faktuře.

1.11.7.3.4 Tisk položek v tabulkách

Níže uvedený příklad, ukazuje jak tvoříme a definujeme údaje o položkách dokumentu. Tag dataTableRow určuje sekci HTML, která se opakuje pro každou položku. Při každém opakování jsou tagy data naplněny údaji následné položky dokumentu.

...
<dataTable bookmark="Polozky">
       <table class="">
               <tr class="bb-light t-s">
                       <th>Označení dodávky</th>
                       <th class="t-r">Množství</th>
                       <th class="t-r">J. cena</th>
                       <th class="t-r">Sleva</th>
                       <th class="t-r">Cena</th>
                       <th class="t-r">%DPH</th>
                       <th class="t-r">DPH</th>
                       <th class="t-r">Kč Celkem</th>
               </tr>
               <dataTableRow>
                       <tr class="bt-light bb-light">
                               <td><data bookmark="PolozkyNazevProduktu">Fakturujeme Vám</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyMnozstviBezDesetM">1</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaBezDphZaMj"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySleva">5</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCelkoveHodnotaSlevyBezDph"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySazbaDph"></data>21%</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCastkaDphDomaciMena"></data>273,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaVcetDph">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataTableRow>
               <dataSample>
                       <tr class="bt-light">
                               <td colspan="7">Fakturujemo vam ...</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                       </tr>
                       <tr class="bb-light">
                               <td> </td>
                               <td class="t-r">1</td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r">21%</td>
                               <td class="t-r">273,00</td>
                               <td class="t-r">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataSample>
       </table>
</dataTable>
...


Na příkladu je také vidět tag dataSample, který používáme při vytváření dokumentu HTML. Celá část kódu uvnitř tagu se při generování výtisku ignoruje. Tato část kódu je určena k usnadnění tvorby šablony, kdy zobrazuje zadané údaje, nicméně není obsažena v konečném dokumentu.

1.11.7.3.5 Jak přidáme obrázky

Šablona může obsahovat libovolný počet obrázků, např. loga, předtištěné podpisy na dokumentech, apod. Obrázky přidáme pomocí HTML tagu img a přes atribut src se odkážeme na relativní adresu obrázku, vzhledem k umístění souboru doc_template.html. Obrázky vložíme do archivu ZIP jako samostatné soubory nebo je zakódujeme do formátu base64 a vložíme v režimu "inline" dovnitř souboru HTML.

Pokud použijete obrázky v samostatných souborech (PNG, JPEG, GIF), pak budou obsaženy pouze v dokumentech PDF. Chcete-li tisknout přímo z prohlížeče, pomocí formátu HTML, pak musejí být soubory obsaženy v HTML šabloně způsobem "embedded base64 data".

1.11.7.3.6 Jak přidáme čárový kód, QR kód a obrázky položek do dokumentu

Obrázky, které mají k dispozici záložku, mohou být v dokumentu vložený pomocí běžného HTML tagu img, kde namísto atributu src použijeme atribut bookmark a v něm uveden název záložky s obrázkem. Použití záložek pro obrázky je názorně zobrazeno v praktickém příkladu níže, kde je tisk údajů a QR kódu podmíněn přítomností kódu BKP (doklad byl elektronický zaevidován do systému Finanční správy):

  ...
   <dataSection bookmark="EetBkpKod" removeEmpty="true">
      <div id="code">
          FIK: <data bookmark="EetFikKod">766f31ca-97bb-4517-b456-f2bc3df929aa-ff</data><br> BKP: <data bookmark="EetBkpKod">3a644608-443de1e5-ca26deae-4e0fbfe8-6b17d4fb</data>
      </div>
      <div id="barcode">
         <img bookmark="DokumentBKPQR">
      </div>
   </dataSection>
   ...


Chcete-li zobrazit seznam možných záložek, přejděte na seznam vše záložek, případně kontaktujte technickou podporu.


V šablonách vytvořených v jazyce HTML můžete každou záložku použít vícekrát.


1.11.7.3.7 Obecné tipy pro návrh šablon v jazyce HTML

Při vytváření šablon HTML postupujte dle pokynů tvorby dokumentů HTML pro tisk. Namísto relativního pozicování můžete použít absolutní pozicování a měrnou jednotku mm (milimeter). Pro náročné návrhy šablon doporučujeme nechat práci odborníkům.

Více informací jak vytvářet dokumenty HTML pro tisk naleznete na webu, např. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

1.12. Logo společnosti

Tato samostatná záložka je nově k dispozici pro nahrání loga společnosti. Nahrané logo se bude zobrazovat u těch dokumentů, které nemají v |Nastavení společnosti |Nastavení tisku dokladů vloženo žádné logo. Není tedy nutné nahrávat pro každý dokument logo zvlášť.

  
Logo společnosti v záložce Záhlaví dokladu
  
  Obrázek 42: Logo společnosti v záložce Záhlaví dokladu

 

1.13. Registrace k DPH v EU

V případě, že poskytujete služby v zahraničí nebo se zabýváte prodejem zboží na dálku a překračujete předepsaný objem obratu v zahraničí, musíte se zaregistrovat v dané zemi jako plátci k DPH nebo využít OSS (zvláštního režim jednoho správního místa).

Záložka Registrace k DPH v EU a navazující druhy plnění DPH (viz výše), jsou zobrazeny pouze uživatelům balíčku PREMIUM s aktivní funkcí Registrace DPH v cizích zemích. Pro aktivaci funkce nebo dotazy kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Při registraci k DPH v EU zemi vaše společnost dostane identifikační číslo pro DPH (DIČ) v dané cizí zemi a musí odvádět místní DPH stejně jako ostatní plátci země. V programu podporujeme sazby DPH pro všechny země EU. Program rovněž umí vygenerovat různé sestavy pro účely vykazování DPH v zahraničí.

Pro správné zobrazování a výpočet cizího DPH na dokladech je nutné nejprve v nastavení společnosti zadat DIČ, které jsme obdrželi v cizině - viz níže.

  
Cizí registrace k DPH v EU - vložení DIČ a jeho platnosti
  
  Obrázek 43: Cizí registrace k DPH v EU - vložení DIČ a jeho platnosti

Pro registraci a používání režimu OSS musíte provést následující:

Pokud jste před registrací do OSS byli registrováni k plátcovství k DPH v jiné členské zemi EU, stačí nastavit platnost tohoto DIČ.

Veškeré nastavení v Eurofaktuře poté provedete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU a teprve poté můžete přejít k vystavování faktur, které budou mít příslušné DIČ či budou brát v potaz cizí sazby DPH.

  
Nastavení cizí registrace k DPH v EU
  
  Obrázek 44: Nastavení cizí registrace k DPH v EU

Pokud prodáváte zboží či služby do zahraničí a zároveň máte synchronizovaný e-shop, je nutné i u e-shopu provést určité úpravy typu prodeje na základě zákazníka a dané země. Více informací pro vás připravujeme v této kapitole [2.7.11].

Více informací o vystavování faktur pod cizím DIČ naleznete zde.

.

 

1.13.1. Podrobnosti při registraci k DPH v Maďarsku

Maďarsko od 1.července 2020 (odloženo na 1. dubna 2021) vyžaduje, aby všichni plátci DPH elektronicky evidovali veškeré vystavené doklady a změny v dokladech. Online evidence dokladů se provádí přes systém Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home].

Plátce DPH v Maďarsku se musí registrovat na portálu Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home] a získat přístupové údaje pro elektronickou evidenci dokladů.

V našem programu se údaje pro přístup do systému NAV Online Számla zadávají po kliknutí na dodatečné nastavení, vedle vloženého maďarského DIČ:

  
Klikněte na odkaz pro "NAV Online Számla" Nastavení
  
  Obrázek 45: Klikněte na odkaz pro "NAV Online Számla" Nastavení

Poté se otevře nové okno pro vložení údajů pro přístup do NAV:

  
Přístupové údaje pro systém NAV
  
  Obrázek 46: Přístupové údaje pro systém NAV

Účetní v Maďarsku obvykle vyžadují předchozí testování elektronické evidence dokladů, to znamená, že se nejprve zaregistrujete na testovacím portálu a poté na produkčním portálu. Pokud máte přístupové údaje do testovacího portálu, poté zadejte uživatelské jméno s předponu "test:".

Pokud vystavujete faktury v měně "EUR" a zobrazujete/počítáte maďarské DPH, musíte při registraci k DPH v Maďarsku zadat, že pro přepočet na Forinty používáte směnný kurz Evropské Centrální Banky (ECB).

Na fakturách, které vystavujete plátcům k DPH v Maďarsku je povinné vždy zobrazit částku DPH v měně HUF.

Pro rychlý přehled faktur vystavených pod maďarským DIČ a pod registrací do NAV budou zobrazeny v |Účetnictví |DPH přehled pro Maďarsko (NAV). Tuto funkci máte k dispozici pouze, pokud máte uživatelské oprávnění na generování DPH a správně provedenou registraci do Online Számla a údaje správně vložené do Eurofaktury (viz výše).

Faktury vystavené pod maďarským DIČ a odeslány do Online Számla (NAV) nelze po jejich vystavení editovat.

Více informací o vystavování faktur pod cizím DIČ naleznete zde.

 

1.13.2. Zvláštní režim OSS (režim EU)

Od 1.7.2021 vešla v platnost plánovaná unijní úprava zvláštního režimu jednoho správního místa OSS, která se týká především prodeje zboží na dálku, elektronických služeb a poskytování služeb koncovému zákazníkovi v EU a další. Jedná se o rozšíření dosavadního režimu MOSS.

Jste plátci DPH v ČR a poskytujete elektronické služby, prodáváte zboží na dálku nebo dodáváte zboží přes elektronické rozhraní koncovému zákazníkovi do EU? Poté je nutné nastavit vše podle této kapitoly.

Tento režim je dobrovolný a na základě novely Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (také Směrnice Rady (EU) 2017/2455, Směrnice Rady (EU) 2019/1995, Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109.) , má daňový subjekt možnost jej využít. Z důvodu prodlení novely zákona o DPH na úrovni tuzemské legislativy, je tedy nutné se pouze opírat o legislativní rámec upraven směrnicemi a nařízeními EU (aktuální ke dni 1.7.2021).

Záložka Registrace k DPH v EU, kde nastavujete veškeré parametry pro IOSS, je dostupná pouze pro uživatele balíčku PREMIUM s aktivní funkcí Registrace DPH v cizích zemích. Pro aktivaci funkce nebo dotazy kontaktujte naši zákaznickou podporu.Více informací zde - https://eurofaktura.com/czfaktura/cenik/.


Veškeré nastavení musí být nejdříve provedeno v |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU a teprve poté můžete přejít k vystavování faktur, které budou mít příslušné DIČ či budou brát v potaz cizí sazby DPH.

Pokud prodáváte zboží či služby do zahraničí a zároveň máte synchronizovaný e-shop, je nutné i u e-shopu provést určité úpravy typu prodeje na základě zákazníka a dané země. Více informací pro vás připravujeme v této kapitole [2.7.11].

Odkaz s obecnými informace od finanční správy je k dispozici zde https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss.

 

1.13.2.1. Základní informace o OSS (režim EU)

Postup pro přiznání k OSS je následující:

Jaké druhy plnění DPH spadají do OSS režimu EU?

  
Výběr druhů plnění DPH spadajících do OSS přiznání
  
  Obrázek 47: Výběr druhů plnění DPH spadajících do OSS přiznání

Záložka Registrace k DPH v EU a navazující druhy plnění DPH (viz výše), jsou zobrazeny pouze uživatelům balíčku PREMIUM s aktivní funkcí Registrace DPH v cizích zemích. Pro aktivaci funkce nebo dotazy kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Pro generování OSS přiznání běžte přes |Účetnictví |Přiznání OSS, kde uvidíte seznam všech již vypočtených OSS přiznání a můžete generovat i nové. Výpočet nového OSS přiznání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nové přiznání.

  
Přehled OSS přiznání
  
  Obrázek 48: Přehled OSS přiznání

Poté se vám zobrazí okno, kde vyberete období, za které OSS generujete.

  
Generování OSS přiznání dle čtvrtletí
  
  Obrázek 49: Generování OSS přiznání dle čtvrtletí

Přiznání OSS je možné vygenerovat nejdříve od 1.7.2021 a později - tedy za 3 čtvrtletí.

 

1.13.2.2. Počáteční nastavení pro výpočet DPH v režimu OSS

Nejdříve je nutné aktivovat OSS v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU.

  
Nastavení OSS registrace
  
  Obrázek 50: Nastavení OSS registrace

Kliknutím na Nastavení OSS registrace se otevře okno s následujícími informacemi:

  
Nastavení platnosti OSS registrace
  
  Obrázek 51: Nastavení platnosti OSS registrace

Zkontrolujte si vyplněné údaje i datum platnosti registrace. Nyní je vše v systému připraveno pro vystavování faktur v režimu OSS a pozdější výpočet DPH v tomto režimu.

 

1.13.2.3. Fakturace v režimu OSS (režim EU)

Vystavení faktury, která bude zahrnuta do přiznání OSS, se odvíjí od vybraného druhu plnění DPH. Doporučujeme vždy nastavení druhu plnění DPH provést přes tlačítko Upravit a nastavit tak plnění DPH pro celý dokument.

  
Druhy plnění DPH - OSS
  
  Obrázek 52: Druhy plnění DPH - OSS

1.13.2.3.1 Jaký typ prodeje vybrat a co přesně znamená?

K dispozici máte na výběr z následujících druhů plnění DPH v rámci OSS:

Poskytnutí el. služeb v jiném členském státe EU (cizí DPH)Jedná se o poskytnutí elektronických služeb koncovému zákazníkovi v EU. V tomto případě, bude stanovena DPH sazba daného státu, kde se nachází koncový zákazník. Zároveň v tomto státě nemá poskytovatel aktivní registraci k DPH (DIČ).
Prodej zboží na dálku koncovým zákazníkům v EU (OSS)Jedná se o prodej zboží (e-shopy) koncovým zákazníkům v EU, kdy bude nastavena DPH sazba státu, kde se nachází tento koncový zákazník. Zároveň v tomto státě nemá prodejce zboží aktivní registraci k DPH (DIČ).
Poskytnutí služeb koncovým zákazníkům v EU (OSS)Jedná se o poskytnutí služeb koncovým zákazníkům v EU, kdy bude nastavena DPH sazba státu, kde se nachází tento koncový zákazník. Zároveň v tomto státě nemá prodejce zboží aktivní registraci k DPH (DIČ).
Prodej zboží na dálku koncovým zákazníkům v tuzemsku (OSS)Tento druh plnění DPH zvolte v případě, že prodáváte zboží koncovým zákazníkům do tuzemska (Česko) přes elektronické rozhraní (digitální platforma).

 

1.13.2.4. Přehled položek zahrnutých v přiznání k OSS

Nové DPH přiznání spustíte v menu |Účetnictví |Přiznání OSS a dále kliknutím na Nové přiznání. Poté vyberte příslušné účetní období a zvolte čtvrtletí.

  
Nové přiznání OSS
  
  Obrázek 53: Nové přiznání OSS

Po výběru období, za které chcete vygenerovat přiznání OSS, se vám zobrazí přehled všech dokladů, které byly do něj zahrnuty.

  
Přehled dokladů zahrnutých v OSS
  
  Obrázek 54: Přehled dokladů zahrnutých v OSS

Kliknutím na konkrétní číslo dokumentu (modře zbarveno) se vám zobrazí detail přenesených dat.

  
Přehled základních dat dokumentu
  
  Obrázek 55: Přehled základních dat dokumentu

V náhledu v tomto okně můžete kliknout opět na číslo dokumentu (modré číslo na obrázku výše) a budete odkázáni přímo na dokument.

Pro ruční vložení dat do OSS přiznání, najdete informace zde [1.13.2.5].

 

1.13.2.5. Ruční vložení dat do přiznání k OSS

Do výpočtu a přiznání OSS můžete vložit ruční zápis - využití převážně pro účetní účely (např. při tvorbě OSS přiznání v našem softwaru, ale vystavení faktury v externím programu). Nad seznamem zahrnutých dokumentů pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit položku. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře okno, kde vyberete zemi zákazníka, pro kterého jste danou službu nebo dodání zboží uskutečnili.

  
Ruční vložení položky - výběr země zákazníka
  
  Obrázek 56: Ruční vložení položky - výběr země zákazníka

Po výběru země zákazníka a jejím potvrzení se vám otevře nové okno pro vložení veškerých nutných údajů.

  
Ruční vložení položky - detail vložení
  
  Obrázek 57: Ruční vložení položky - detail vložení

Jakmile vyplníte veškeré údaje a potvrdíte, tato transakce bude zařazena mezi ostatní a bude zde k dispozici i ikona k odstranění.

  
Ruční vložení položky - odstranění
  
  Obrázek 58: Ruční vložení položky - odstranění

Z přiznání lze odstranit pouze ručně vložení záznamy.

 

1.13.2.6. Report a odeslání přiznání OSS

Přiznání k DPH v režimu OSS lze jednoduše vytisknout či exportovat přes tlačítko Tisk v následujících formátech:

1.13.2.6.1 Přiznání OSS - EU schéma

Formulář obsahuje údaje o referenčním čísle, období, daň. poplatníkovi a položkách - dokumentech, které byly správně zahrnuty do daňového přiznání.

Příklad formuláře:

  
Přiznání OSS v PDF
  
  Obrázek 59: Přiznání OSS v PDF

Přiznání k OSS musí být vždy odesláno do konce měsíce následujícím po skončení daného čtvrtletí.

Elektronický formát přiznání OSS v XML je prozatím ve vývoji. Pro aktuální informace kontakujte naši podporu.

  
Podklady pro OSS
  
  Obrázek 60: Podklady pro OSS

 

1.13.3. Zvláštní režim IOSS

Postup pro přiznání k IOSS je následující:

Záložka Registrace k DPH v EU, kde nastavujete veškeré parametry pro IOSS, je dostupná pouze pro uživatele balíčku PREMIUM s aktivní funkcí Registrace DPH v cizích zemích. Pro aktivaci funkce nebo dotazy kontaktujte naši zákaznickou podporu.Více informací zde - https://eurofaktura.com/czfaktura/cenik/.

Jaké druhy plnění DPH spadají do IOSS režimu EU?

  
Výběr druhů plnění DPH spadajících do IOSS přiznání
  
  Obrázek 61: Výběr druhů plnění DPH spadajících do IOSS přiznání

Pro generování IOSS přiznání běžte přes |Účetnictví |Přiznání IOSS, kde uvidíte seznam všech již vypočtených IOSS přiznání a můžete generovat i nové. Výpočet nového IOSS přiznání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nové přiznání.

  
Přehled IOSS přiznání
  
  Obrázek 62: Přehled IOSS přiznání

Poté se vám zobrazí okno, kde vyberete období, za které IOSS generujete.

  
Generování IOSS přiznání
  
  Obrázek 63: Generování IOSS přiznání

 

1.13.3.1. Počáteční nastavení pro výpočet DPH v režimu IOSS

Nejdříve je nutné aktivovat IOSS v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU.

  
Nastavení IOSS registrace
  
  Obrázek 64: Nastavení IOSS registrace

Kliknutím na Nastavení IOSS registrace se otevře okno s následujícími informacemi:

  
Nastavení platnosti IOSS registrace
  
  Obrázek 65: Nastavení platnosti IOSS registrace

Zkontrolujte si vyplněné údaje i datum platnosti registrace. Nyní je vše v systému připraveno pro vystavování faktur v režimu IOSS a pozdější výpočet DPH v tomto režimu.

 

1.13.3.2. Fakturace v režimu IOSS (režim EU)

Vystavení faktury, která bude zahrnuta do přiznání IOSS, se odvíjí od vybraného druhu plnění DPH. Doporučujeme vždy nastavení druhu plnění DPH provést přes tlačítko Upravit a nastavit tak plnění DPH pro celý dokument.

  
Druhy plnění DPH - IOSS
  
  Obrázek 66: Druhy plnění DPH - IOSS

1.13.3.2.1 Jaký typ prodeje vybrat a co přesně znamená?

K dispozici máte na výběr z následujících druhů plnění DPH v rámci IOSS:

Prodej zboží na dálku ze třetích zemí koncovým zákazníkům v EU (IOSS)Prodej importovaného zboží koncovým zákazníkům v EU. Limit zboží je 150 EUR.
Prodej importovaného zboží ze třetích zemí koncovým zákazníkům v tuzemsku (IOSS)Prodej importovaného zboží pro tuzemské koncové zákazníky. Limit zboží je zde 150 EUR.

 

1.13.3.3. Přehled položek zahrnutých v přiznání k IOSS

Nové DPH přiznání spustíte v menu |Účetnictví |Přiznání IOSS a dále kliknutím na Nové přiznání. Poté vyberte příslušné účetní období.

  
Nové IOSS přiznání
  
  Obrázek 67: Nové IOSS přiznání

Po výběru období, za které chcete vygenerovat přiznání IOSS, se vám zobrazí přehled všech dokladů, které byly do něj zahrnuty.

  
Přehled dokladů zahrnutých v IOSS
  
  Obrázek 68: Přehled dokladů zahrnutých v IOSS

Kliknutím na konkrétní číslo dokumentu (modře zbarveno) se vám zobrazí detail přenesených dat.

  
Přehled základních dat dokumentu
  
  Obrázek 69: Přehled základních dat dokumentu

V náhledu v tomto okně můžete kliknout opět na číslo dokumentu (modré číslo na obrázku výše) a budete odkázáni přímo na dokument.

Pro ruční vložení dat do IOSS přiznání, najdete informace zde [1.13.3.4].

 

1.13.3.4. Ruční vložení dat do přiznání k IOSS

Do výpočtu a přiznání IOSS můžete vložit ruční zápis - využití převážně pro účetní účely (např. při tvorbě IOSS přiznání v našem softwaru, ale vystavení faktury v externím programu). Nad seznamem zahrnutých dokumentů pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit položku. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře okno, kde vyberete zemi zákazníka, pro kterého jste danou službu nebo dodání zboží uskutečnili.

  
Ruční vložení položky - výběr země zákazníka
  
  Obrázek 70: Ruční vložení položky - výběr země zákazníka

Po výběru země zákazníka a jejím potvrzení se vám otevře nové okno pro vložení veškerých nutných údajů.

  
Ruční vložení položky - detail vložení
  
  Obrázek 71: Ruční vložení položky - detail vložení

Jakmile vyplníte veškeré údaje a potvrdíte, tato transakce bude zařazena mezi ostatní a bude zde k dispozici i ikona k odstranění.

  
Ruční vložení položky - odstranění
  
  Obrázek 72: Ruční vložení položky - odstranění

Z přiznání lze odstranit pouze ručně vložení záznamy.

 

1.13.3.5. Report a odeslání přiznání IOSS

Přiznání k DPH v režimu IOSS lze jednoduše vytisknout či exportovat přes tlačítko Tisk v následujících formátech:

  
Podklady pro IOSS
  
  Obrázek 73: Podklady pro IOSS

1.13.3.5.1 Přiznání IOSS

Formulář obsahuje údaje o referenčním čísle, období, daň. poplatníkovi a položkách - dokumentech, které byly správně zahrnuty do daňového přiznání.

Přiznání k IOSS musí být vždy odesláno do konce měsíce následujícího po měsíci "zdaňovacího období".

Elektronický formát přiznání IOSS v XML je prozatím ve vývoji. Pro aktuální informace kontakujte naši podporu.

 

2. Procesy a integrace

 

2.1. Upomínky plateb

Karta Upomínky plateb je zcela zásadní v případě, že jste nuceni postihovat nespolehlivé zákazníky. Nemusíte tak sledovat faktury po splatnosti a jednotlivě psát e-maily. Pohodlně si nastavíte zasílání upomínek jak e-mailem tak i SMS, v daný čas a v určité dny po splatnosti. Můžete si nastavit obsah e-mailu jednotlivých upomínek a minimální částky, při kterých bude upomínka odeslána. Pro správné fungování této funkce je nutné odsouhlasit Automatické upomínky jsou zapnuty.


  
Nastavení upomínek plateb
  
  Obrázek 74: Nastavení upomínek plateb


2.1.1 Text odeslaných upomínek

Obsah jednotlivých upomínek si můžete nastavit přímo zde v Nastavení upomínek plateb. V textu lze používat interaktivní symboly, které zákazníkovi zjednodušují dohledávání daných dokladů a plateb. Použití viz. Obrázek 2.


  
Nastavení obsahu upomínek
  
  Obrázek 75: Nastavení obsahu upomínek

 

2.2. E-bankovnictví

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

2.3. Elektronická výměna dat

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

2.4. Kniha příchozí pošty

Jak funguje kniha příchozí pošty? Je to elektronický archiv nebo e-mailová schránka k dalšímu zpracování přijatých dokumentů - ať už ručně, poloautomaticky (pomocí QR kódu) nebo automaticky (OCR). Na Vaši unikátní e-mailovou adresu (níže) zašlete naskenovaný či vyfocený dokument, jednoduše jej budete mít v účetnictví během pár minut. Více informací zde - https://youtu.be/mkeYSxjs714 nebo samostatná kapitola o Knize příchozí pošty.

V nastavení příchozí pošty se Vám zobrazí automaticky vygenerovaná emailová adresa, která se tvoří z Vašeho identifikačního čísla ve tvaru: IČO@eurofaktura.cz

Můžete si zde nastavit i sekundární emailovou adresu, na kterou Vám budou zasílány upozornění o příchozích zprávách.

Pole Optické rozpoznání naskenovaných dokumentů (OCR) Vám umožní digitalizaci tištěných dokumentů do elektronické podoby pro další zpracování v programu Eurofaktura. Jakýkoliv vyfocený, naskenovaný dokument z jakéhokoliv systému bude rozpoznán na základě této speciální metody. OCR je poskytováno externími partnery, proto je tato služba zpoplatněna. Aktuální sazba za jeden dokument je uvedena na našem ceníku - https://eurofaktura.com/czfaktura/cenik/.

Jednotlivé možnosti OCR:

zakázánodokumenty v knize přijaté pošty se nebudou zpracovávat metodou OCR
zpracování dat se provádí po ručním odeslání dokumentu do OCRna OCR zpracování odesíláte pouze vybrané dokumenty. V knize příchozí pošty je musíte odeslat ručně k OCR zpracování (dokument v knize příchozí pošty si otevřete a kliknete na tlačítko Odeslat k OCR zpracování). Druhou možností je dokumenty již při odeslání označit příznakem OCR tím, že je odešlete na VašeIČO+OCR@eurofaktura.cz (např.12345678+OCR@eurofaktura.cz) a dokument bude odeslán na OCR bez nutnosti dalšího zásahu.
automatické zpracování naskenovaných dokumentů po přijetí do knihy příchozí poštypři přijetí dokumentu do knihy příchozí pošty se každý dokument automaticky odešle ke zpracování OCR (bez nutnosti odeslání dokumentu na speciální adresu IČO+OCR@eurofaktura.cz)

V poli Poskytovatel OCR zpracování dat je nutné zvolit Typless Invoice. Jiní poskytovatelé nejsou aktivní.

Více informací o OCR a o tom, jak funguje zpracování dokladů naleznete v této kapitole OCR zpracování dat.

KPP_overview

Obrázek 1: Nastavení knihy příchozí pošty

Dodatečné možnosti:

Zde lze nastavit, jestli chcete automaticky zpracovávat bankovní výpisy. To znamená, že pokud na adresu IČO@eurofaktura.cz pošlete Váš bankovní výpis v požadovaném formátu viz. Import bankovních výpisů, tak se bankovní výpis z knihy příchozí pošty automaticky naimportuje mezi bankovní výpisy do |Banka |Přehled bankovních výpisů. Příchozí pošta je kontrolována každou hodinu. Každou hodinu je tedy proveden import bankovního výpisu z knihy příchozí pošty do |Banka |Přehled bankovních výpisů. Dále bankovní výpis můžete zaúčtovat.

 

2.5. Digitální certifikát k EET

Pokud se Vás evidence tržeb (EET) zatím netýká a i přesto chcete vystavovat faktury hotově, pak je potřeba nastavit stav provozovny jako ' aktivní - nepodléhá EET '. Více informací naleznete zde.

Pokud si přejete přerušit elektronickou evidenci tržeb (EET) na základě odložení jeho účinnosti (Zákon č. 449/2020 Sb., který nabyl účinnost ke dni 3. listopadu 2020), odstraňte nebo zneaktivněte certifikát k EET a poté nastavte stav provozovny na "aktivní - nepodléhá EET".

Digitální certifikát k EET slouží slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele při zasílání vystavených hotovostních dokladů. Jestliže je Vaše firma povinna elektronicky evidovat tržby, postupujte podle následujících kroků:

1. Nejdříve musíte získat autentizační údaje se jménem a heslem na příslušném finančním úřadu. Při žádosti o autentizační údaje v sekci identifikace vyplňujete Vaše DIČ, případně CZ + rodné číslo (u fyzické osoby) nebo CZ + IČO (u právnické osoby). Nezapomeňte toto číslo vyplnit i do příslušného pole DIČ v programu |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti. Více informací týkající se evidence tržeb, včetně informací jak získat certifikát naleznete na webu https://www.etrzby.cz.

2. Autentizační údaje použijete k přihlášení do EET administrace na portálu daňové správy. Zde je také potřeba založit a vybrat příslušnou provozovnu.

3. V přehledu poté již vidíte aktuální provozovnu, poznamenejte si její číslo.

  
Přehled aktuálních provozoven založených v EET administraci na portálu daňové správy
  
  Obrázek 76: Přehled aktuálních provozoven založených v EET administraci na portálu daňové správy

4. Po nahrání žádosti si budete moci z portálu daňové správy stáhnout EET certifikát ve formátu *.crt. Tento certifikát poté importujte do Eurofaktury |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |Digitální certifikát k EET.

  
Digitální certifikát - Administrace
  
  Obrázek 77: Digitální certifikát - Administrace

5. Upravte číslo provozovny v Eurofaktuře |Nastavení |Nastavení společnosti |Číslovník společnosti |Provozovny, aby bylo totožné s číslem provozovny z portálu daňové správy. Stav provozovny je potřeba nastavit jako aktivní - běžný režim EET.

  
Přehled a nastavení provozoven v programu Eurofaktura
  
  Obrázek 78: Přehled a nastavení provozoven v programu Eurofaktura

6. Založte pokladnu, která bude propojena s provozovnou s aktivním EET |Pokladna |Seznam pokladen |Přidat novou pokladnu. Pokladna musí být nastavena jako aktivní.

 

2.6. Webové služby

Tato kapitola představuje propojení aplikací přes webové služby API.

API dokumentace je popsán v angličtině (pro programátory).

Více informací naleznete zde Introduction to web services API

 

2.6.1. Document Uploader

Pro zjednodušení importu souborů do Eurofaktury lze použít dodatečnou aplikaci Document Uploader. Ta Vám umožní odesílat dokumenty do Knihy příchozí pošty pomocí složky na Vašem počítači namísto/společně s odesíláním skrze e-mail. Takto jednoduše přesunete soubory, které chcete do programu importovat, do vytvořené složky na Vašem počítači a ta se automaticky synchronizuje s Knihou příchozí pošty. Tato funkce lze použít pouze na jednu z Vaších společností - pro více je nutné vytvořit více složek.

Pro instalaci zkontaktujte naši telefonickou podporu a ta se s Vámi propojí skrze aplikaci Team Viewer, kterou si stáhnete v našem programu. Ikona otazníku v pravém horním rohu Vám otevře |Podpora |Vzdálená podpora.


2.6.1.1 Generování tokenu

Abyste mohli využívat tuto aplikaci, je nutné, abyste měli povolené API (webové služby) a vygenerovaný token. Ten najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |Webové služby (API). Pokud tento token nemáte spojte se s námi a my Vám nastavíme potřebné povolení. Po instalaci je aplikace připravena k použití.

  
Nastavení přístupu webových služeb (API)
  
  Obrázek 79: Nastavení přístupu webových služeb (API)


2.6.1.2 Přenos souborů

Nyní stačí jakékoliv dokumenty, obrázky či bankovní výpisy přesunout do nově vytvořené složky, která se automaticky synchronizuje s Knihou příchozí pošty každých pět minut. Také je možné okamžitě synchronizovat vybrané soubory v aplikaci DocumentUploader.exe, která je v umístěna ve složce DocumentUploader.

  
Sychronizovat vybrané
  
  Obrázek 80: Sychronizovat vybrané

V Knize příchozí pošty můžete soubory třídit nyní jak jste zvyklí a bankovní výpisy se automaticky nahrají do modulu Banka. Dokumenty můžete automaticky převést do elektronické podoby pomocí placené služby OCR zpracování dat (5,5kč/dokument), což Vám podle přání nastaví naše telefonická podpora, nebo si to později můžete změnit sami.


2.6.1.3 Úprava nastavení

Pokud se rozhodnete u konkrétních dokumentů změnit společnost k importu či zapnout/vypnout odesílání k OCR, stačí kliknout na daný řádek pravým tlačítkem a zvolit Edit directory.

  
Vyberte úpravu adresáře
  
  Obrázek 81: Vyberte úpravu adresáře

  
Upravte nastavení adresáře
  
  Obrázek 82: Upravte nastavení adresáře

 

2.7. E-shop

Program Eurofaktura umožňuje propojení celého účetnictví s Vašim e-shopem (prostřednictvím API). Zaručí Vám tedy aktuální informace o skutečném množství produktů na skladu s těmi, které máte zobrazené na Vašem e-shopu.

Výměna dat probíhá v obou směrech.

Z e-shopu se do programu Eurofaktura přenášejí následující údaje:

Výše uvedená data jsou importována do Eurofaktury v menu

|Prodeje |Objednávky zákazníků,

|Adresář |Zákazníci,

|Sklad |Nastavení |Produkty.

Na základě importovaných dokumentů můžete otevřít danou objednávku a z ní následně vytvořit fakturu a dodací list. Odesláním dodacího listu zaznamenáme okamžik dodání zboží pro klienta. Tímto způsobem změníme (snížíme) zásobu zboží, jejíž nová hodnota je převedena do e-shopu.

Při přenosu dat zpět do e-shopu se přenáší celý obsah faktury - především produkty. Co to znamená a jak tento proces probíhá je popsáno na stránce Synchronizace / převod produktů za skladu do e-shopu.

Výměna dat s e-shopem je k dispozici pro následující standardní platformy:

Změnit údaje o e-shopu je dostupná v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |E-shop - synchronizace.

  
E-shop - editace
  
  Obrázek 83: E-shop - editace

Pokud je Váš e-shop vytvořen v jiné platformě nebo na míru, je možné na žádost implementovat i toto propojení. Implementace může být provedena také poskytovatelem e-shopu tím, že se připojí do programu Eurofaktura prostřednictvím API.

 

2.7.1. E-shop Magento

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Magento.

Podporována je verze 1.9.

Verze Magento 1 byla dostupná a aktualizována pouze do června 2020, více o ukončení této verze se dozvíte zde https://www.ctidigital.com/blog/magento-1-end-of-life-announcement-planning-for-the-future

2.7.1.1 Nastavení v Magento

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat Magento SOAP API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=nV_OtC5xX14&feature=youtu.be

Při spouštění API se musíte ujistit, že je vypnuto WS-I Compliance při synchonizaci dat přes API.

2.7.1.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Magento SOAP API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem.

  1. URL adresa e-shopu
  2. Uživatelské jméno (Username)
  3. API klíč (API key)

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

  
Vložení údajů o e-shopu přes Magento
  
  Obrázek 84: Vložení údajů o e-shopu přes Magento

 

2.7.2. E-shop Magento 2

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Magento 2.

Podporované verze jsou 2.0 až 2.3.

2.7.2.1 Nastavení v Magento 2

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat Magento SOAP API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=hMN-ZoeODlQ&feature=youtu.be

Při spouštění API se musíte ujistit, že je vypnuto WS-I Compliance při synchonizaci dat přes API.

2.7.2.2 Přístupová práva API

V rozhraní Magento musí být povolena následující práva:

2.7.2.3 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Magento SOAP API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

  1. URL adresa e-shopu
  2. API klíč (Access Token)

URL adresu e-shopu musí být ve tvaru „vasnazeveshopu.cz/soap/storeViewCode“. „storeViewCode“ najdete v Magentu pod „Stores -> All Stores -> Code“, jak je znázorněno na obrázku 2.

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

  
Vložení údajů o e-shopu přes Magento 2
  
  Obrázek 85: Vložení údajů o e-shopu přes Magento 2

  
Přesný název URL adresy
  
  Obrázek 86: Přesný název URL adresy

2.7.2.4 Dodatečné možnosti synchronizace s platformou Magento 2

Obě možnosti najdete pod šipkou vedle tlačítka Synchronizovat nyní - převod zásob do e-shopu a export produktů - viz níže.

  
Dodatečné možnosti
  
  Obrázek 87: Dodatečné možnosti

 

2.7.3. E-shop Prestashop

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Prestashop.

Podporujeme verze 1.5, 1.6 a 1.7.

2.7.3.1 Přístupová práva pro API

V administraci Prestashopu je nutné povolit následující práva.

2.7.3.2 Nastavení v Prestashop

Přes samotným přenosem dat je nutné aktivovat Prestashop REST API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

http://doc.prestashop.com/display/PS14/Chapter+1+-+Creating+Access+to+Back+Office

2.7.3.3 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Prestashop REST API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

  1. URL adresa e-shopu
  2. Ověřovací (API) klíč (authentification key)

Uvnitř Eurofaktury určíte sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Údaje o svém e-shopu vložte podle následujícího příkladu:

  
Vložení údajů o e-shopu přes Prestashop
  
  Obrázek 88: Vložení údajů o e-shopu přes Prestashop


2.7.3.4 Přenos slev do Prestashopu 1.7.

Prestashop verze 1.7. ve výchozím nastavení nepodporuje přístupové API, které je potřeba k určení slev na jednotlivé položky / produkt. To zahrnuje většinu slev, které lze v Prestashopu nastavit. Bez tohoto lze slevu stanovit pouze na celou objednávku, ale v tomto případě výše slevy v Eurofaktuře ne vždy odpovídá částce v Prestashopu.

Pro umožnění přenosu i slev na položkách je nutné změnit zdrojový kód v Prestashopu, což může provést pouze správce / admin e-shopu.

 1. Otevřete soubor prestashop_root_dir/classes/webservice/var/www/html/prestashop17/classes/webservice/WebserviceRequest.php
 1. Přidejte řádek 'order_discounts' =>array('description' => 'Order cart discounts', 'class' => 'OrderDiscount')" v metodě "public static function getResources()".
 1. V nastavení API povolte právo pro přístup k „order_discounts“.

Alternativním řešením je použití webhooku addWebserviceResources a upravit stejný soubor.

Více si o tom můžete přečíst na https://www.prestashop.com/forums/topic/569013-prestashop-17-cant-get-order_cart_rules-via-webservice/.

2.7.3.5 Dodatečné synchronizace

Pro uživatele platformy Prestashop jsou k dispozici kromě standardní synchronizace také následující:

 • Převod stavu zásob do e-shopu - okamžitá synchronizace stavu zásob z Eurofaktury na Prestashop
 • Import seznamu produktů z Prestashopu do Eurofaktury.

Obě možnosti najdete v nastavení synchronizace E-shop - synchronizace [2.7] tak, že v editačním okně určitého e-shopu kliknete na šipku vedle tlačítka "Synchronizovat nyní" a vyberete jednu z nich.

  
Dodatečná synchronizace
  
  Obrázek 89: Dodatečná synchronizace

 

2.7.4. E-shop WooCommerce

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě WooCommerce. Jsou podporovány verze od 2.4. na 3.6, stejně jako jakékoli další verze, které budou i nadále podporovat API „Legacy v3“.

2.7.4.1 Nastavení ve WooCommerce

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat WooCommerce REST API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/#

Pro jednoduchý návod v češtině shlédněte video na https://youtu.be/79UxZw7aldg

2.7.4.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno WooCommerce REST API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

  1. URL adresa e-shopu či administrativní rozhraní
  2. V nastavení API ve WooCommerce aplikace je nutné vygenerovat "consumer secret" a "consumer key"
  3. "Consumer secret" vyplňte do kolonky hesla
  4. "Consumer key" vyplňte do kolonky API klíč

Pokud se používá WooCommerce verze 2.6 nebo novější, je nutné povolit tzv. "zastaralé API". To lze provést v části „Nastavení -> Pokročilé -> Zastaralé API -> Povolit zastaralé API“

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

  
Vložení údajů o e-shopu přes WooCommerce
  
  Obrázek 90: Vložení údajů o e-shopu přes WooCommerce

Pokud používáme Woocommerce 3.6 a novější vyberte platformu e-shopu WooCommerce 3.6, pokud používáte starší verzi vyberte WooCommerce jako platformu e-shopu.


2.7.4.3 Spuštění synchronizace a aktualizací

Pro import objednávek z minulosti stačí kliknout na tlačítko Synchronizovat nyní, vybrat datum, od kterého se mají data synchronizovat a potvrdit tlačítkem OK Pokud nevypnete automatickou synchronizaci tlačítkem Vypnout synchronizaci tyto informace se budou každou hodinu aktualizovat..

Pro uživatele, kteří mají aktivovanou synchronizaci pro online platformu Woocommerce, je kromě standardní synchronizace k dispozici také okamžitá synchronizace stavu zásob z programu e-faktur do online obchodu a import seznamu kódů položek z online obchodu do programu Eurofaktura. U platformy Woocommerce 3.6+ exportujeme také číselník položek z programu e-faktur do online obchodu.

  
Synchronizace a aktualizace dat
  
  Obrázek 91: Synchronizace a aktualizace dat


2.7.4.4 Import objednávek prostřednictvím "Web hooků URL"

Po zapnutí výměny dat se objednávky přenesou do Eurofaktury přibližně každou 1 hodinu. Pokud chcete, aby byly objednávky převedeny na e-faktury, jakmile budou umístěny v internetovém obchodě, můžete zapnout synchronizaci prostřednictvím "Web hooků URL".

  1. V |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace vygenerujte jedinečný identifikátor „Web Hook URL“.
  2. Přidejte Web hook do online obchodu. Nastavení -> API -> Webhooky -> Přidat Webhook. (Obrázek 5) Použijte následující nastavení:
   1. Pro vytvořené objednávky (Obrázek 3)
    1. Název: Zadejte libovolné jméno
    2. Stav: Aktivní
    3. Téma: Objednávka byla vytvořena
    4. URL dotazu: Generovaná „Web hook URL“ z nastavení online obchodu v Eurofaktuře (Obrázek 2)
    5. Tajemství: Hodnota se generuje automaticky a není třeba ji měnit
    6. Rozdíly API: Zastaralé API v3
   1. U aktualizovaných objednávek (obrázek 4)
    1. Název: Zadejte libovolné jméno
    2. Stav: Aktivní
    3. Téma: Objednávka byla aktualizována
    4. URL dotazu: Generovaná „Web hook URL“ z nastavení online obchodu v Eurofaktuře (Obrázek 2)
    5. Tajemství: Hodnota se generuje automaticky a není třeba ji měnit
    6. Rozdíly API: Zastaralé API v3

Protože web hooky okamžitě zapnou objednávky, pravidelná synchronizace se vypne každou 1 hodinu. Provádí se pouze jednou denně (v noci), aby bylo možné stáhnout chybějící objednávky, které se nemusí stáhnout kvůli chybě při nahrávání web hooku. Pokud Web hooky nejsou ve WooCommerce povoleny, objednávky se nenahrají.

První neúspěšný pokus o převod objednávky přes webhook zakáže webhook ve WooCommerce. To lze změnit v kódu programu WooCommerce. O změnu požádejte svého správce internetového obchodu. Jak lze provést změny, je popsáno na následujícím odkazu:
https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482

Při použití webhooků se také synchronizují stavy. Při změně objednávky v internetovém obchodě se tedy okamžitě změní v Eurofaktuře.

  
Generování "Web hooku URL"
  
  Obrázek 92: Generování "Web hooku URL"

  
Nastavení Webhooku pro vytvořenou objednávku ve WooCommerce
  
  Obrázek 93: Nastavení Webhooku pro vytvořenou objednávku ve WooCommerce

  
Nastavení Webhooku pro aktualizovanou objednávku ve WoocCommerce
  
  Obrázek 94: Nastavení Webhooku pro aktualizovanou objednávku ve WoocCommerce

  
Příklad správně nakonfigurovaných webhooků ve WooCommerce
  
  Obrázek 95: Příklad správně nakonfigurovaných webhooků ve WooCommerce

 

2.7.5. E-shop Opencart

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Opencart.

2.7.5.1 Nastavení ve Opencart

Před samotným přenosem dat je nutné nainstalovat rozšíření API Opencart REST Admin API, kde získáte API klíč a API heslo. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://opencart-api.com/product/rest-admin-api/

V případě, že nemáte nejnovější verzi API REST Admin, která je vyžadována, kontaktujte Opencart a obnovte ji.

Není žádaná verze s "OAuth security", protože tato verze funguje nesprávně.

2.7.5.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Opencart REST Admin API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

  1. URL adresa
  2. přístupový klíč (Secret key)

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

  
Vložení údajů o e-shopu přes Opencart
  
  Obrázek 96: Vložení údajů o e-shopu přes Opencart

 

2.7.6. E-shop Shopify

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Shopify.

Podporujeme i nejnovější verzi Shopify 2021-07.

2.7.6.1 Nastavení ve Shopify

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat "private app", kde získáte API klíč a API heslo. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://help.shopify.com/en/api/getting-started/api-credentials#generate-private-app-credentials

2.7.6.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Shopify private app, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

  1. URL adresa e-shopu
  2. Heslo (API password)
  3. API klíč (API key)

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

  
Vložení údajů o e-shopu přes Shopify
  
  Obrázek 97: Vložení údajů o e-shopu přes Shopify

 

2.7.7. Shoptet

Eurofaktura se propojila s Shoptetem - co to znamená? Objednávky z e-shopu můžete ihned zpracovat v účetnictví, odpadne nutnost importu a exportu a na manuální přepis budete také moct konečně zapomenout.

Nejprve je třeba nainstalovat doplněk Eurofaktura v Shoptetu (https://www.shoptet.cz/). Veškeré nainstalované doplňky najdete v záložce Propojení. Po dokončení instalace doplňku můžete váš e-shop propojit s již existujícím účtem v Eurofaktuře, nebo si jednoduše vytvořit nový.

  
Instalace doplňku Eurofaktura v Shoptetu
  
  Obrázek 98: Instalace doplňku Eurofaktura v Shoptetu


1. Propojení s existujícím účtem

Budete přesměrováni na web Eurofaktury, kde se přihlásíte do vašeho účtu. Propojení s Shoptetem je již aktivní, žádná instalace není nutná. Parametry propojení si můžete zkontrolovat nebo je upravit v |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace.

  
Propojení E-shopu v Eurofaktuře
  
  Obrázek 99: Propojení E-shopu v Eurofaktuře


2. Registrace nového účtu

Pokud ještě účet v Eurofaktuře nemáte, budete přesměrování na registrační formulář, kde budou již některé údaje z vašeho Shoptet účtu předvyplněny. Doplníte tedy jen uživatelské jméno a heslo. Po dokončení registrace se ihned přihlásíte do vašeho účtu v Eurofaktuře. Propojení s Shoptetem je již aktivní. Stejně jako v prvním kroku si můžete parametry propojení zkontrolovat nebo upravit v |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace, a to je vše.


2.7.7.1 Spuštění

Pokud se Vám nezobrazí importované objednávky ihned stačí kliknout na tlačítko Synchronizovat nyní, vybrat datum, od kterého se mají data synchronizovat a potvrdit tlačítkem OK. Pokud nevypnete automatickou synchronizaci tlačítkem Vypnout synchronizaci tyto informace se budou aktualizovat přibližně každých 20 minut.

  
Synchronizace nyní
  
  Obrázek 100: Synchronizace nyní


2.7.7.2 Jaké údaje se importují z Shoptetu do Eurofaktury?

1. Objednávky

Z Shoptetu se importují do Eurofaktury objednávky, ze kterých lze vystavit faktury. v okamžiku vystavení faktury se zákazník uloží do Vašeho adresáře a stav zásob se změní podle objednávky.


2.7.7.3 Co dělat, když propojení potřebujete přerušit, nebo zrušit?

V případě, že chcete přerušit činnost e-shopu, nepotřebujete přenášet objednávky do Eurofaktury nebo máte jakýkoliv důvod k dočasnému přerušení propojení, stačí synchronizaci e-shopu vypnout. Jednoduše přes uživatelský účet v Eurofaktuře v |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace , kde tlačítkem Vypnout synchronizaci znemožníte přenos dat.

Pro úplné ukončení synchronizace, stačí odinstalovat doplněk Eurofaktura z vašeho e-shopu.

 

2.7.8. Eshop-rychle

Podpora další české platformy Eshop-rychle.cz (více zde https://www.eshop-rychle.cz/) umožňuje rozšíření možností při práci s Eurofakturou. Podporujeme import objednávek (zákazníka, produkty) z e-shopu do našeho programu.

2.7.8.1 Nastavení a spuštění synchronizace

Nejprve přejděte do Administrace webu Eshop-rychle.cz a postupujte následovně E-shop - Export - Export objednávek. V posledním odstavci API zaklikněte možnost "zapnout objednávkové API" a uložte nastavení. Údaje v poli "URL adresa s objednávkami" budete využívat jako hlavní identifikaci k propojení s Eurofakturou.

  
Nastavení v administrace vašeho e-shopu
  
  Obrázek 101: Nastavení v administrace vašeho e-shopu

Nyní přejděte do vašeho účtu v Eurofaktuře a veškeré nastavení synchronizace provedete zde |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace. Kliknete na Přidat e-shop a v tomto okně vyplníte informace o vašem účtu v Eshop-rychle.cz.

Platforma e-shopuZvolte eshop-rychle.cz.
URL adresa serveruZde vložíte část odkazu z URL adresy s objednávkami z administrace vašeho e-shopu. Zkopírujte a vložte pouze část odkazu končícího před výrazem "/request.php..." (viz obrázek níže).
HesloZde vložíte další část odkazu URL adresy s objednávkami z administrace vašeho e-shopu. Je to poslední část odkazu za výrazem "password=". Začínat bude číslicemi či písmeny.

Další pole jsou libovolné.

  
Nastavení synchronizace s e-shopem
  
  Obrázek 102: Nastavení synchronizace s e-shopem

Pro správný přesun platebních metod a jejich rozpoznání z objednávky v e-shopu je nutné jejich namapování (propojení) před synchronizací. Více o mapování forem úhrady naleznete v kapitole Mapování forem úhrady.

2.7.8.2 Jaké údaje se importují z Eshop-rychle.cz do Eurofaktury?

Synchronizace probíhá automaticky třikrát během 1 hodiny. Pokud si přejete synchronizaci spustit ihned nebo zpětně k určitému datu klikněte na Synchronizovat nyní a nastavte datum od.

1. Objednávky

Z Eshop-rychle.cz se importují do Eurofaktury objednávky, ze kterých lze vystavit faktury a další dokumenty. Údaje o produktech (název, interní kód, ceny) jsou importovány do |Sklad |Produkty ihned po importu objednávky. V okamžiku, kdy z objednávky vystavíte fakturu, zákazník bude uložen do vašeho adresáře a stav zásob se změní dle vyfakturovaného množství.

2. ZákazníciZákazník je uložen do databáze v Adresáři - Zákazníci pouze tehdy, když je z objednávky vystaven daňový doklad (faktura, daňový doklad k přijaté záloze).

3. Produkty a skladové zásobyProdukty nemusí být před importem objednávek vloženy (importovány) do Eurofaktury. Na základě dat z objednávky jsou uloženy do systému po jejich importu - název, produktové kódy, cena a další. Jakmile je z objednávky vytvořena výdejka nebo faktura (automaticky se z ní tvoří i výdejka), tak je vytvořen záznam na skladu o množství prodaného zboží.

Produktový kód je v e-shopu zobrazen interně. V běžné administraci e-shopu a objednávek jej proto nemusíte vidět. Číslo produktu v e-shopu (to viditelné) ale není unikátní (může být stejné pro více produktů). Proto při importu produktů z objednávek vždy bereme v potaz právě interní kód / číslo produktu.

2.7.8.3 Co dělat, když propojení potřebujete přerušit, nebo zrušit?

V případě, že chcete přerušit činnost e-shopu, nepotřebujete přenášet objednávky do Eurofaktury nebo máte jakýkoliv důvod k dočasnému přerušení propojení, stačí synchronizaci e-shopu vypnout. Jednoduše přes uživatelský účet v Eurofaktuře v |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop – synchronizace , kde tlačítkem Vypnout synchronizaci znemožníte přenos dat.

 

2.7.9. Mapování forem úhrady

E-shopy umožňují uživateli nastavit nebo vložit různé platební metody (formy úhrady) pro objednávky. Všechny tyto způsoby platby nemusí být v programu k dispozici. Pokud je do programu převedena objednávka (automaticky přes API) s formou úhrady, která není v programu, v závěrečném textu dané objednávky se objeví poznámka, že se platební metody neshodují. Program tedy informuje uživatele, že před vystavením faktury je nutné nastavit si příslušnou formu úhrady dostupnou v programu.

Správná forma úhrady je důležitá zejména při elektronické evidenci tržeb, kdy se odeslání faktury pojí na její formu úhrady, a také při zaúčtování a následné likvidaci faktur v bance.

Pro lepší synchronizaci systémů a jednodušší práci s importovanými daty z e-shopu jsme vytvořili mapování forem úhrady. Je tedy možné určit jaké formy úhrady z e-shopu budou odpovídat formám úhrady v Eurofaktuře. Potom budou při synchronizaci bez problému rozpoznány a správně označeny.

Nastavení je dostupné v |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace. V nastavení jednotlivých e-shopů klikněte na tlačítko Mapování forem úhrady viz obrázek níže.

  
Nastavení společnosti - mapování forem úhrady
  
  Obrázek 103: Nastavení společnosti - mapování forem úhrady

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře okno pro zadávání mapování různých forem úhrady.

  
Vložení mapování forem úhrady
  
  Obrázek 104: Vložení mapování forem úhrady

Na začátku procesu je nabízenou možností pouze výchozí mapování, zbytek si musíte přidat sami. Pro přidání nového mapování forem úhrady klikněte na + u tlačítka Přidat.
Otevře se nové okno, ve kterém zadáte označení formy úhrady používané e-shopem a z nabídky si vyberete požadovanou formu úhrady v programu. Tímto způsobem namapujete (propojíte) formy úhrady z e-shopu a programu tak, aby se v programu zobrazovaly tak, jak potřebujete.

  
Vložení nového mapování formy úhrady
  
  Obrázek 105: Vložení nového mapování formy úhrady

MAPOVÁNÍ PRO VÍCE E-SHOPŮ

Pokud máte aktivovanou synchronizaci pro několik e-shopů, můžete mapování forem úhrady zkopírovat do nastavení všechny e-shopů.

  
Kopírování mapování
  
  Obrázek 106: Kopírování mapování

Poté stačí vybrat, pro které e-shopy chcete nastavení zkopírovat a kliknutím na OK potvrdit.

  
Zkopírovat mapování pro vybrané e-shopy
  
  Obrázek 107: Zkopírovat mapování pro vybrané e-shopy

 

2.7.10. Automatická fakturace z e-shopu

V nastavení synchronizace s e-shopem lze nastavit také podmínky pro automatickou fakturaci. Automatická fakturace z importovaných objednávek je podporována pro e-shopy fungující na těchto platformách:

Nastavení pro spuštění automatické fakturace je k dispozici v |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace po kliknutí na Upravit u daného synchronizovaného e-shopu / nebo při spouštění nové synchronizace.

  
Nastavení automatické fakturace v nastavení sync. e-shopu
  
  Obrázek 108: Nastavení automatické fakturace v nastavení sync. e-shopu

V tomto okně specifikujete, kdy chcete automaticky vystavovat faktury z importovaných objednávek a jestli budou odesílány na e-mail zákazníkovi.

  
Vystavení faktury - podmínky, možnosti
  
  Obrázek 109: Vystavení faktury - podmínky, možnosti

Nevystavit fakturuAutomatická fakturace z objednávek je vypnuta.
Po dokončení objednávkyAutomatická fakturace proběhne u těch objednávek, jejichž stav je "dokončeno" nebo "odesláno".
Při zaplacení objednávkyAutomatická fakturace proběhne u těch objednávek, které jsou plně zaplaceny bez ohledu na jejich stav. Také u objednávek se stavem "dokončeno" nebo "odesláno".

Pokud stále využíváte EET (pozastavení do konce roku 2022), před nastavením automatické fakturace si zkontrolujte nastavení všech EET náležitostí v programu - zde [2.5].

Druhou možností je nastavení odeslání e-mailu zákazníkovi či nikoliv.

  
Odeslání faktura - podmínky, možnosti
  
  Obrázek 110: Odeslání faktura - podmínky, možnosti

Nezasílat fakturu e-mailemOdesílání faktury je vypnuto.
Po dokončení objednávkyFaktura bude odesláno po dokončení objednávky, ze které byla vystavena faktura.
Po zaplacení objednávky nebo fakturyFaktura je odeslána v případě, že má záznam o platbě. Tzn. faktura byla vystavena z již zaplacené objednávky.

Před aktivací automatického odesílání faktur na e-mail zákazníka, doporučujeme zkontrolovat nastavení výchozího textu e-mailu a případně jej upravit. Více zde.

 

2.7.11. Typ prodeje do podle země zákazníka

Obecné nastavení synchronizace pro e-shopy najdete v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace. Jedním z důležitých nastavení v e-shopu je typ prodeje z hlediska DPH. Na základě tohoto nastavení bude nastaven druh plnění DPH na objednávkách importovaných z daného e-shopu.

Pokud prodáváte konečným spotřebitelům, DPH plátcům v EU, ale nejste registrování k cizí DPH v EU nebo OSS / IOSS režimům, nastavte výchozí druh plnění DPH = první prázdná možnost viz obrázek níže.

Pokud si přejete nastavit jinou výchozí hodnotu druhu plnění (DPH), klikněte na Upravit v editačním okně e-shopu a poté nastavte danou hodnotu v poli "Druhy plnění (DPH)".

  
Druh plnění - nastavení při klasickém prodeji přes e-shop - zahraničí i tuzemsko bez cizích registrací k DPH, OSS či IOSS
  
  Obrázek 111: Druh plnění - nastavení při klasickém prodeji přes e-shop - zahraničí i tuzemsko bez cizích registrací k DPH, OSS či IOSS

Pokud jste uživatel funkce Registrace k DPH v EU (pouze v balíčku PREMIUM) a prodáváte zboží/služby koncovým zákazníkům a DPH plátcům do zahraničí s cizí sazbou DPH, je nutné pro každou zemi nastavit druh plnění (DPH). Výchozí možnost je nastavena na tuzemské plnění. To nastavíte v editačním okně e-shopu pod tlačítkem Typ prodeje podle země zákazníka - viz níže.

  
Typ prodeje podle země zákazník - úvod
  
  Obrázek 112: Typ prodeje podle země zákazník - úvod

2.7.11.1 Registrace k DPH v EU - cizí DIČ

V zemích, kde jste se z nějakého důvodu registrovali k DPH v cizí zemi (EU), máte možnost nastavit speciálního druhy plnění DPH a využívat tak sazby DPH dané země. Jako výchozí volba je nastaveno následující:

  
Zobrazeni druhů plnění DPH při cizí registraci k DPH
  
  Obrázek 113: Zobrazeni druhů plnění DPH při cizí registraci k DPH

Kliknutím na kód země otevřete okno pro úpravy a můžete zvolit druh plnění DPH pro koncového zákazníka a plátce DPH.


Pokud je společnost registrována k DPH v jiném členském státě EU (má DIČ jiného státu EU), je nutné zrušit tuto registraci (a tedy i DIČ) při používání OSS režimu.

  
Nastavení druhů plnění dle země zákazníka
  
  Obrázek 114: Nastavení druhů plnění dle země zákazníka

Pokud jste registrováni k režimu OSS nebo IOSS jsou typy prodeje přizpůsobeny danému režimu.

 

3. Číslovník společnosti

 

3.1. Provozovny

Zde máte prostor pro vytváření a nastavení jednotlivých provozoven Vaší firmy.

Je nutné dodržovat číslování provozoven. Čísla provozoven v našem programu, které spadají do režimu EET, musí souhlasit s čísly vygenerovanými při registraci dané provozovny na portálu finanční správy.

  
Přehled provozoven
  
  Obrázek 115: Přehled provozoven

3.1.1 Vložení nové provozovny

Při vytváření nové provozovny je nutné dbát na skutečnost, zda spadáte do činností povinných elektronicky evidovat tržby či nikoliv.

Pokud je Vaše činnost podřízena elektonické evidenci tržeb (EET) je nutné, mimo respektování čísla provozovny, vložení Vašeho DIČ. Toto DIČ jste zde musí být vyplněno, ikdyž nejste plátce DPH. Je vztaženo k digitálnímu certifikátu EET. Více v kapitole Digitální certifikát k EET [2.5].

V případě, že vystavuje daňové doklady pod jiným DIČ - DIČ pověřujícího poplatníka, vyplňte toto jiné DIČ v tomto poli - viz Obrázek.

Toto pole slouží pro situace kdy jste např. benzínová pumpa. Benzín není Váš produkt, tudíž musíte tržby za něj utržené odvádět pod DIČ pověřujícího = ropné společnosti.

  
Vložení provozovny
  
  Obrázek 116: Vložení provozovny


3.1.2 Stav provozovny

neaktivní - dočasně uzavřenáTento stav můžete zvolit u provozovny dočasně nepoužívané, ovšem v budoucnu je možné, že ji znovuotevřete.
aktivní - bezhotovostníTento stav zvolte v případě, že nemáte pokladnu a nepříjímáte platby v hotovosti.
aktivní - běžný režim EETTento stav zvolte v případě, pokud provozujete činnost, která spadá pod EET a příjímáte platby v hotovosti. Poté jsou všechny tržby elektronicky evidovány na finanční správě. Před vytvořením provozovny, která spadá do EET je nutné mít v programu vložený EET digitální certifikát.
aktivní - nepodléhá EETPokud spadáte do skupiny menších podnikatelů či živnostníků (3. a 4. fáze), kteří zatím nemají povinnost evidovat tržby, avšak příjímáte platby v hotovosti, zvolíte tento stav. Budete schopní vystavit daňové doklady v hotovosti, tyto tržby však nebudou elektronicky evidovány.
zavřeno - natrvaloTato možnost danou provozovnu natrvalo uzavře, tento stav již nelze změnit. Slouží pro archivační účely.


3.1.3 Odstranění provozovny

Provozovnu lze i odstranit. Jste-li v přehledu provozoven, na konci řádku vpravo je ikona koše Koš_ikona, na kterou kliknete a potvrdíte odstranění.
Odstranit lze pouze provozovnu, na kterou není vázán žádný dokument (např. není na ni vystavena faktura či další doklady, atd.)

 

3.2. Závěrečný text v dokumentu

Pro různé typy dokumentů máte možnost si nastavit specifický závěrečný text. Lze vybrat například dokumenty pro dodání zboží v rámci či mimo EU, pro neplátce DPH apod.

3.2.1 Faktura vystavená v reverse charge (režim přenesení daňové povinnosti)?

Pro vytvoření textu, který se automaticky zobrazuje na fakturách v reverse charge postupujte následovně.

1. Klikněte na Nový závěrečný text zde v roletce vyberte příslušný druh plnění DPH vyberte, např. "Dodání zboží do jiného členského státu EU".

2. Dále na "Vložit závěrečný text" a zde zkopírujte text níže, který informuje o režimu přenesení daňové povinnosti na faktuře a klikněte na OK.

Částky jsou uvedeny bez DPH. Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a Zákona o DPH. Daň odvede zákazník.

3. Při tvorbě faktury a výběru daného plnění DPH, pro které jste závěrečný text nastavili, bude informace o reverse charge automaticky zobrazena na faktuře.

  
Závěrečný text v dokumentech
  
  Obrázek 117: Závěrečný text v dokumentech


Při tvorbě dokumentu si také můžete vybrat z více možností, které se nemusí vztahovat jen na druh plnění DPH.

  
Závěrečný text v konkrétním dokumentu
  
  Obrázek 118: Závěrečný text v konkrétním dokumentu

 

3.3. Skupiny zákazníků

Funkce Skupiny zákazníků slouží pro vytvoření přehlednější evidence zákazníků v případě, že se jedná o stejnou skupinu, např. při poskytování slev nebo určování konkrétních ceníků. Více o specifikaci ceníků pro skupiny zákazníků zde.

Chcete-li zadat novou skupinu zákazníků, klikněte na tlačítko Nový, kde se otevře následující vstupní okno.

  
Skupiny zákazníků
  
  Obrázek 119: Skupiny zákazníků

 

3.4. Skupiny s oprávněním ke spuštění

 

4. Nastavení e-mailu

Tato záložka Vám umožňuje editovat e-mail propojený s programem Eurofaktura.

 

4.1. Odeslané emaily

Zde můžete vyhledávat odeslané e-maily ze systému Eurofaktura. Může se jednat například o potvrzení úspěšné registrace či zaslání nového hesla, nebo také o přehled odeslaných faktur/dokumentů z Eurofaktury.

 

4.2. Nastavení pro odeslání e-mailů

Internetový protokol SMTP se využívá k přenosu e-mailů mezi počítačovými programy na elektronickou poštu. Využívá přímého spojení a tak zajišťuje doručení pošty od odesílatele k adresátovi.

Toto nastavení můžete provést buď pro celou společnosti (v menu Nastavení společnosti) nebo pro konkrétního uživatele (v menu Moje nastavení)

Nastavení odesílání jsou vám k dispozici 3 možnosti:

Odchozí pošta je odesílána přes výchozí SMTP serverPři volbě této možnosti využíváte naše servery a můžete si nastavit adresu odesílatele, která se v e-mailech bude zobrazovat.

Při výběru také druhé možnosti budou e-maily odesílány z adresy outbox@eurofaktura.cz, ale zároveň bude do pole "Reply-To" (odpovědět) vyplněna Vaše výše uvedená e-mailová adresa. To znamená, že když příjemce odpoví na váš e-mail, nebude odeslán na adresu outbox@eurofaktura.cz, ale na vaši skutečnou e-mailovou adresu vloženou výše.

Odchozí pošta je odesílána přes následující SMTP serverTato možnost je napojena na váš SMTP server. V případě této možnosti musíte zadat adresu svého SMTP serveru, který musí umožňovat odesílání e-mailů z IP adres serverů e-racuni.com/eurofaktura (pro podrobnější informace kontaktujte naši podporu). Místo omezení na IP adresu můžete zadat také uživatelské jméno a heslo k e-mailu, aby se program před odesláním e-mailů přihlásil k serveru SMTP. Zadání čísla portu je nepovinné, zadejte jej pouze v případě nestandardních portů. Pokud chcete, aby bylo spojení navázáno prostřednictvím šifrovaného protokolu SSL, zadejte před adresu serveru text ssl:, například ssl:smtp.moje-domena.cz nebo pro protokol TLS například: tls:smtp.moje-domena.cz. Před napojením Gmail serveru si přečtete tuto kapitolu [4.2.2].

Vysvětlení jednotlivých polí:

 • Adresa serveru - vyberte si z přednastavených podporovaných možností v roletce
 • Port - na základě výběru serveru bude automaticky doplněn
 • Email odesílatele - vyplňte e-mail odesílatele, který se bude zobrazovat na odeslaných dokumentech. Tento e-mail musí být existující na daném serveru.
 • Uživatelské jméno - opět vyplňte e-mail (viz pole výše)
 • Heslo - vložte heslo pro vstup do e-mailu


Odchozí pošta je odesílána přes Váš Gmail účetVíce informací k propojení s Gmail účtem je k dispozici zde [4.2.1].

Máte také k dispozici dodatečné možnosti (na obrázku níže v dolní části).

  
Nastavení pro odesílání e-mailů
  
  Obrázek 120: Nastavení pro odesílání e-mailů

 

4.2.1. Propojení s Gmail účtem

Pokud chcete mít e-maily pod kontrolou a v jednom účtu, můžete si propojit Eurofakturu s Vaším Gmail účtem. Jednoduše tak uvidíte všechny odeslané e-maily z programu i ve Vašem Gmailu, také odpovědi na odeslané faktury a další.

Propojení lze provést dvěma způsoby:

Postupujte následovně:

  
Nastavení pro odeslání e-mailů - propojit s Gmail účtem
  
  Obrázek 121: Nastavení pro odeslání e-mailů - propojit s Gmail účtem

  
Přihlášení do Gmail účtu
  
  Obrázek 122: Přihlášení do Gmail účtu

  
Povolte přístup na web e-racuni.com
  
  Obrázek 123: Povolte přístup na web e-racuni.com

  
Povolení přístupu k Gmailu
  
  Obrázek 124: Povolení přístupu k Gmailu

  
Úspěšné propojení Gmailu a Eurofaktury
  
  Obrázek 125: Úspěšné propojení Gmailu a Eurofaktury

  
Ověření propojení v nastavení
  
  Obrázek 126: Ověření propojení v nastavení

 

4.2.2. Nastavení Gmail serveru

Při volbě druhé možnosti serveru pro odesílání e-mailu, je nutné nastavit následující.

Před vyplněním údajů v záložce |Nastavení pro odesílání e-mailů nejdříve povolte používání třetích aplikací ve vašem Gmail účtu. Teprve poté bude napojení na Gmail servery fungovat.

1. Gmail účet - klikněte na 'tečky' vedle tlačítko pro nastavení účtu, a poté vyberte možnost Účet.

  
Gmail účet - nastavení 1.krok
  
  Obrázek 127: Gmail účet - nastavení 1.krok

2. V novém okně si otevřete záložku Zabezpečení a najděte si část s názvem "Přístup méně zabezpečených aplikací" a jejich přístup povolte. Bude mít nově příznak "Zapnuto".

  
Gmail účet - nastavení 2. krok
  
  Obrázek 128: Gmail účet - nastavení 2. krok

3. Teprve nyní po nastavení Gmail účtu vyplňte veškeré údaje v |Nastavení pro odesílání e-mailů a klikněte na Test připojení k serveru. Pokud vše funguje nakonec potvrďte vložené údaje kliknutím na tlačítko Potvrdit.

  
Gmail účet - nastavení 3. krok
  
  Obrázek 129: Gmail účet - nastavení 3. krok

 

4.3. Výchozí text SMS

Můžete si zde nastavit text SMS, který bude obecným vzorcem.

V textu zprávy lze použít konkrétní symboly, které se při odesílání automaticky nahradí jejich významem (např. Názvem zákazníka, částkou či splatností). Pro použití těchto symbolů stačí kliknout na daný symbol v jejich seznamu v pravé části stránky a on se poté objeví v textu.

Symbol $DOC_URL$ představuje webovou verzi odesílaného dokumentu. Doporučujeme jej vložit do textu SMS pro jednodušší sledování záznamů na dokumentu (poslední otevření dokumentu, doručení atd.)

Pokud chcete používat přednastavený výchozí text SMS, je nutné jej potvrdit kliknutím na Potvrdit. Až poté bude brán v potaz. Pokud jej nepotvrdíte, bude text SMS prázdný.

  
Nastavení výchozího textu SMS
  
  Obrázek 130: Nastavení výchozího textu SMS

 

4.4. Výchozí text e-mailu

Můžete si zde nastavit text e-mailu, který bude obecným vzorcem.

V textu zprávy lze použít konkrétní symboly, které se při odesílání automaticky nahradí jejich významem (např. Názvem zákazníka, částkou či splatností). Pro použití těchto symbolů stačí kliknout na daný symbol v jejich seznamu v pravé části stránky a on se poté objeví v textu.

Symbol $DOC_URL$ představuje webovou verzi odesílaného dokumentu. Doporučujeme jej vložit do textu e-mailu pro jednodušší sledování záznamů na dokumentu (poslední otevření dokumentu, doručení atd.)

Pokud chcete používat přednastavený výchozí text e-mailu, je nutné jej potvrdit kliknutím na Potvrdit. Až poté bude brán v potaz. Pokud jej nepotvrdíte, bude text e-mailu prázdný.

Symbol $DOC_URL$ se nepropisuje u dokumentů, které byly importovány (API přenos, ručně) nebo ručně vloženy do programu.

  
Nastavení výchozího textu e-mailu
  
  Obrázek 131: Nastavení výchozího textu e-mailu

 

---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2021