Export dat

Podporujeme export dat, ikdyž je samozřejmě nejefektivnější zpracovávat účetnictví zcela a kompletně v našem programu.

Možnosti exportu najdete v těchto kapitolách:

 

1. Export vystavených faktur (CSV formát)

Tuto funkci najdete v modulu |Sestavy |Účetnictví |Export dat. Zde můžete vyfiltrovat faktury, které chcete exportovat a poté stačí zvolit tlačítko Spustit.

Účel tohoto exportu dat je především pro interní použití či pro import do nepodporovaných systémů.

  
Export vystavených faktur CSV
  
  Obrázek 1: Export vystavených faktur CSV

 

2. Export účetních dat pro účely archivace účet. období

Pro potřeby lokální archivace dat do Vašeho počítače můžete exportovat všechna data zadaná do programu pro jednotlivé účetní období. Export dat je dostupný jako sestava v nabídce |Sestavy |Účetnictví |Export dat |Export účetních dat pro účely archivaci účet. období.

Export účetních dat v sekci |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období, je přístupný i účtům s balíčkem ZDARMA. Díky tomu si můžete stáhnout účetní data i mimo Vaše předplacené období.

Archivace dat umožňuje připravit účetní data firmy pro kontrolu mimo program a obsahuje výpis klíčových výkazů a další formy dat.

Můžete exportovat následující data:

Při archivaci prodejních dokladů, pokud máte ve zvoleném účetním období více než 50 000 dokladů zvoleného typu (vystavené faktury, opr. daň. doklady apod.), program exportuje a archivuje data pouze v XML souboru bez vizualizace ve formátu PDF. V takovém případě se PDF exportuje pouze u těch dokumentů, kde byl dokument dříve uložen ve formátu PDF i v databázi (např. dokument byl odeslán e-mailem a na dokumentu je uložena i příloha ve formátu PDF).

Před exportem dat si vyberte účetní období, za které chcete data exportovat a v jaké jazykové variantě. Poté označte, která data či dokumenty chceme exportovat. Zpracování zahájíme kliknutím na Spustit.

  
Export dat pro účely archivace
  
  Obrázek 2: Export dat pro účely archivace


Po zpracování program připraví soubor se souhrnem exportovaných dat a soubor s archivovanými daty.

  
Dokumenty exportu
  
  Obrázek 3: Dokumenty exportu


2.1 Účetní období

Veškeré data všech účetních období (v totožné podobě) najdete v sekci |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období. Zde také můžete Přidat nové účetní období pomocí tlačítka Přidat nové účetní období.

  
Účetnictví - účetní období
  
  Obrázek 4: Účetnictví - účetní období

 

3. Export dokladů do účetního softwaru Money S3

Export dokladů je vhodný v případě, že vy jako podnikatel používáte náš software, ale vaše účetní pracuje v programu Money S3. Poté od vás bude potřebovat doklady buď fyzicky (s ručním přepisem do její databáze) nebo požadované doklady můžete exportovat a ušetříte tím práci a čas oběma stranám.

Export funguje jednoduše. Vyberete období, za které chcete vyexportovat doklady, vyberete typ dokladu a popř. i nákladové středisko. Stiskněte tlačítko Spustit a po dokončení procesu exportu si stáhněte soubor XML.

Přijatý zjednodušený daňový doklad (ZDD) nelze exportovat do Money S3. Slouží jako rychlý zápis nákladů do účetnictví, tudíž se předpokládá, že pokud jej zadáváte v Eurofaktuře, zároveň zde i zpracováváte DPH přiznání a kompletní účetní agendu.

Filtrovací pole Datum od / do mají vždy jiný význam, v závislosti na typu dokladu:

  
Sestavy - Export dokladů do programu Money S3
  
  Obrázek 5: Sestavy - Export dokladů do programu Money S3

Stažený XML soubor poté naimportujete do Money S3 následujícím způsobem - otevřete si záložku Obchod a poté vyberete odpovídající modul, podle toho co chcete importovat (Faktury vystavené / Nabídky / Faktury přijaté / ...). Např. chcete naimportovat vystavené faktury, vyberete tedy "Faktury vystavené", v sekci Data zvolíte XML přenosy -> Import z XML.

Import Money z XML

V průvodní masce vyberete předdefinované nastavení pro daný doklad (pro faktury je to "_FP+FV") a pokračujete na další stranu stiskem tlačítka "Další".

XML import do Money S3

Na další straně stačí vybrat vstupní soubor. Vstupní soubor je námi vyexportovaný .XML dokument z Eurofaktury. Poté stiskněte tlačítko "Dokončit".

import do MoneyS3 - vyber souboru

Proces importu dokladů do Money S3 byl zahájen a pro každý doklad vám program zobrazí rychlý náhled importovaného dokumentu, kde se po jeho potvrzení, doklad naimportuje. Po dokončení kompletního importu je vám k dispozici výstupní zpráva s detaily o importovaných souborech (chyby/upozornění/oznámení). Import ukončíte stiskem tlačítka "Zavřít". Data importována do Money S3 je nutné zkontrolovat, import není vždy 100 %.

import do MoneyS3 - vysledekImportu

 

4. Export dokladů do účetního softwaru POHODA

Export dokladů je vhodný v případě, že Vy jako podnikatel používáte náš software, ale Vaše účetní pracuje v programu Pohoda. Poté od Vás bude potřebovat doklady buď fyzicky (s ručním přepisem do její databáze) nebo požadované doklady můžete exportovat a ušetříte tím práci a čas oběma stranám.

Export funguje jednoduše. Vyberete období, za které chcete vyexportovat doklady, vyberete typ dokladu a popř. i nákladové středisko. Stiskněte tlačítko Spustit a po dokončení procesu exportu si stáhněte soubor XML.

Filtrovací pole Datum od / do mají vždy jiný význam, v závislosti na typu dokladu:

  
Sestavy - Export dokladů do Pohody
  
  Obrázek 6: Sestavy - Export dokladů do Pohody

Stažený XML soubor poté vložíte do Pohody následujícím způsobem - otevřete si záložku Soubor - Datová komunikace - XML import/export.

Import z XML

Do vstupního pole (request) vybereme .XML soubor z Eurofaktury a pokračujte na další stranu stiskem tlačítka "Další".

XML import do POHODY

Na další straně není potřeba dělat žádné úpravy, tzn. klikneme rovnou na tlačítko "Další". Výsledek daného importu se zobrazí v okně včetně seznamu varování/chyb při importu. Import ukončíme stiskem tlačítka "Dokončit". Data importována do Pohody je nutné zkontrolovat, import není vždy 100 %.

vysledek z XML importu

 

---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2023