Drobné úpravy šablon v HTML

Drobné úpravy šablon dokumentů v HTML zvládnou ti z Vás, kteří mají alespoň částečné znalosti HTML. Pokud tedy potřebujete pouze přidat či odstranit řádek, tak si můžete šablonu upravit podle následujícího návodu.

Pokud nevidíte možnost stáhnout si šablonu dokumentu, je to kvůli omezeným právům plynoucích z Vašeho balíčku.

Šablony naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů. Zde si v poli Typ dokladu zvolíte daný dokument, který chcete upravit, a jeho jazykovou variantu. Poté si zvolíte výchozí šablonu, kterou chcete upravit a stáhnete si ji pomocí šipky sipka_dolu vedle náhledu dokumentu.

  
Stažení správné šablony dokumentu
  
  Obrázek 1: Stažení správné šablony dokumentu


Stažený ZIP soubor rozbalte do samostatné složky, najděte soubor doc_template.html a otevřete v jakémkoliv poznámkovém bloku či HTML editoru (např. Notepad++ nebo Visual Studio Code).

  
Otevření souboru v poznámkovém bloku či HTML editoru
  
  Obrázek 2: Otevření souboru v poznámkovém bloku či HTML editoru


Pro náhled (viz obrázek 4) si otevřete soubor s názvem "doc_template.html" v jakémkoliv prohlížeči. V souboru si najděte část, kterou chcete upravit (kód je seřazen ve stejné posloupnosti jako šablona a v kódu lze použít vyhledávání pomocí Ctrl+F při zadání přesného výrazu který je zobrazen v náhledu).

  
Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v editoru
  
  Obrázek 3: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v editoru


  
Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v náhledu v prohlížeči
  
  Obrázek 4: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v náhledu v prohlížeči


Podle návodu níže můžete provádět jednoduché úpravy, pokud budete dodržovat základní pravidla a strukturu. Pokud Vám úpravy narušují rozvržení dokumentu či se zobrazuje jakákoliv jiná chyba, kterou nejste schopni vyřešit, obraťte se na naši zákaznickou podporu.


1. Přidání e-mailu zákazníka na šablonu dokumentu

Nejprve si stáhněte a rozbalte šablonu do vašeho počítače (dle výše uvedeného). Jakmile máte soubor rozbalen, otevřete si "doc_template.html" v prohlížeči i v editoru.

Jako příklad si uvedeme přidání zákazníkova e-mailu na šablonu dokumentu.

Pro určení umístění přidaných dat (e-mailu) si v souboru doc_template.html otevřeném v prohlížeči vyberete, do jaké sekce chcete data umístit a pomocí okolních dat můžete tuto sekci snadno nalézt v editoru. V tomto případě vidíte, že v okolí vybraného místa je DIČ zákazníka a Konečný příjemce. Vzhledem k tomu, že chcete přidat sekci ve stejném formátu, jako je DIČ zákazníka, použijeme strukturu DIČ zákazníka jako zdroj formátu. V náhledu také můžete vidět podobná data těm, které chcete přidat (v tomto případě email dodavatele).

  
Určení relevantních sekcí na náhledu dokumentu
  
  Obrázek 5: Určení relevantních sekcí na náhledu dokumentu


Po nalezení této sekce v editoru, identifikujte požadovanou strukturu dat - v tomto případě DIČ zákazníka v červeném rámečku ohraničené tagy dataSection a /dataSection (viz. Obrázek 6) a zkopírujte pod danou strukturu.

Poté nahradíte proměnné označené žlutými rámečky (viz. Obrázek 6).

Proměnná, které předchází bookmark=" představuje vyplněnou hodnotu (v tomto případe např. podpora@eurofaktura.cz), která se mění na základě každého dokumentu a potřebný bookmark naleznete v .xls souboru níže.

bookmarkListCZ.xls
Velikost souboru: 59,50 kB


  
Určení sekcí v rámci HTML kódu
  
  Obrázek 6: Určení sekcí v rámci HTML kódu


Proměnná, které předchází translate id=" představuje název (označení) hodnoty, který se pouze překládá dle jazykové varianty dokumentů.

Přidávat nové či kopírova jiné translate id z šablony není možné, protože jde o interní, stále se vyvíjející databázi.

Jako náhradu lze vymazat celé translate id včetně jeho hodnoty a použít pouze interní označení (v zeleném rámečku), které bude umístěno fixně.

Toto interní označení se propíše v případě, že není uvedeno žádné translate id (viz. obr. níže)
.

To je možné pouze v případě, kdy je název mezinárodní (není potřeba ho překládat) nebo vystavujete dokumenty pouze v jednom jazyce.

Jako příklad lze uvést e-mail již použitý na šabloně.


  
Interní označení emailu
  
  Obrázek 7: Interní označení emailu


Při kopírování celých sekcí dbejte na dodržování HTML struktury, v tomto případě aby daná sekce začínala tagem dataSection a končila tagem /dataSection.


1.1 Opětovné vložení upravené šablony do programu

Upravený doc_template.html uložte a spolu se všemi ostatními soubory z původního .zip souboru označte a znovu zazipujte pomocí pravého tlačítka volbou |Odeslat |Komprimovaná složka (metoda ZIP). Poté opět přes |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů v poli Typ dokladu zvolte zvolený dokument a odpovídající jazykovou variantu. Zde klikněte na velké + Přidat novou šablonu a nahrajte ZIP soubor (viz krok 1).


  
Odeslání souborů do komprimované složky
  
  Obrázek 8: Odeslání souborů do komprimované složky


Přehled potřebných bookmarků (české i globální verze - globální je potřeba použít pokud chcete užívat šablonu v dalších jazicích) si můžete stáhnout v souboru níže. Částečné vysvětlení pojmů najdete na Bookmarky vysvětlení - obecné [1.2] a v jejích podkapitolách.

bookmarkListCZ.xls
Velikost souboru: 59,50 kB

 

1.2. Bookmarky obecné

Tento seznam bookmarků je společný pro většinu dokumentů a v kombinaci s bookmarky pro konkrétní dokument vytváří kompletní seznam pro tvorbu či úpravu daného dokumentu.

1.2.1 Společnost/Dodavatel

Následující bookmarky se používají k tisku dat o naší společnosti v záhlaví nebo zápatí dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

SpolecnostNazevNázev naší společnosti uložen v nastavení. 
SpolecnostAdresaUliceUlice sídla společnosti.  
SpolecnostAdresaPscAMesto PSČ a město sídla společnosti. 
SpolecnostAdresaZemeZemě sídla společnosti. 
SpolecnostIcoIdentifikační číslo společnosti - IČO.
SpolecnostDicDaňové identifikační číslo  společnosti - DIČ. 
SpolecnostIdentOsobaDaňové identifikační číslo (DIČ) společnosti v případě, že jste identifikovaná osoba.
SpolecnostCiziRegEuDicDIČ společnosti, v případě že byl dokument vystaven pod daň. registrací v jiném čl. státě EU.
SpolecnostCiziRegEuZemeNázev čl. státu EU, v případě že byl dokument vystaven pod daň. registrací v jiném čl. státě EU.
SpolecnostTelefonTelefonní číslo společnosti. 
SpolecnostMobilKontaktní mobilní číslo společnosti. 
SpolecnostEmailE-mailová adresa společnosti. 
SpolecnostFaxFax. číslo společnosti. 
SpolecnostWebWebová adresa společnosti. 
SpolecnostSpisovaZnackaSpisová značka společnosti a označení soudu, u kterého je společnost vedená. 

1.2.2 Partner/Zákazník

Pro tisk informací o Zákazníkovi, se používají následující bookmarky:

PartnerKodKód partnera.
PartnerKodZakaznikaKód zákazníka.
PartnerKodZakaznikaNeboDodavateleKód zákazníka či dodavatele. 
ZakaznikJmenoJméno zákazníka.
ZakaznikJmenoOdPartneraJméno zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikRodneCisRČ zákazníka.
ZakaznikKontaktniOsobaKontaktní osoba zákazníka (u právnicích osob).
ZakaznikIcoIČO zákazníka. 
ZakaznikDicDIČ zákazníka. 
ZakaznikTelefonTelefonní číslo zákazníka. 
ZakaznikMobilMobilní tel. číslo zákazníka.
ZakaznikEmailE-mailová adresa zákazníka. 
ZakaznikFaxFax. číslo zákazníka. 
ZakaznikUliceUlice adresy zákazníka. 
ZakaznikUliceOdPartneraUlice adresy zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikPscPSČ adresy zákazníka. 
ZakaznikPscOdPartneraPSČ adresy  zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikMestoMěsto adresy zákazníka. 
ZakaznikMestoOdPartneraMěsto adresy zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikPscMestoPSČ a město adresy zákazníka. 
ZakaznikZemeZemě adresy zákazníka.
ZakaznikZemeOdPartneraZemě společnosti zákazníka (z adresáře partnerů).
ZakaznikZemePouzeCizinaZobrazí zemi zákazníka, pouze pokud se jedná o zahraničního zákazníka. 
ZakaznikPoznamkyPoznámky uloženy u Zákazníka. 
DodaciAdresaKompletní dodací adresa (kontaktní osoba či oddělení, název a číslo ulice, PSČ a město).
DodaciAdresaNazevNázev dodací adresy (jméno).
DodaciPripVychoziAdresaNazevNázev/jméno dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdrDodNazevPripVychoziNazevDodatečný název z dodací adresy, případně název/jméno z výchozí adresy.
DodaciAdresaUliceUlice dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaUliceUlice dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaPscPSČ dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaPscPSČ dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaMestoMěsto dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaMestoMěsto dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaPscVcetMestaPSČ a město dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaPscVcetMestaPSČ a město dodací, případně výchozí adresy.
DodaciAdresaZemeZemě dodací adresy
DodaciPripVychoziAdresaZemeZemě dodací, případně výchozí adresy
DodaciAdresaZemeZahraniciZemě dodací adresy (pouze pokud se jedná o zahraničí).
DodaciAdresaTelefonTelefonní kontakt pro dodací adresu.
DodaciPripVychoziAdresaTelefonTelefonní kontakt pro dodací, případně výchozí adresu.
DodaciAdresaFaxČíslo faxu dodací adresy.
DodaciPripVychoziAdresaFaxČíslo faxu dodací, případně výchozí adresy.

1.2.3 Vzhled dokladu

Následující bookamrky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů:

DokumentZahlaviHtmlObrPozicePozice loga dokladu ze "Záhlaví dokladu" (0 - vlevo, 1 - na střed, 2 - vpravo).
DokumentZahlaviTextPozicePozice textu v záhlaví dokumentu (0 - vlevo, 1 - na střed, 2 - vpravo).
DokumentZahlaviTextTucneBoolBoolean označení (1/0), které určuje zda se má použít tučný font pro text v záhlaví.
DokumentZahlaviHtmlObrSirkaProcentaProcentuální šířka prostoru pro logo z "Záhlaví dokladu". (pro výchozí nastavení, nechte pole prázdné!)
DokumentZahlaviHtmlObrMeritkoProcentaProcentuální velikosti loga z "Záhlaví dokladu". (pro výchozí nastavení, nechte pole prázdné!)
TextDodat1Text, který se zobrazí na dokladu nahoře.
TextDodat2Text, který se zobrazí ve spodní části dokladu.
TextDodat3Text, který se zobrazí na dokladu vlevo dole.
TextDodat4Text, který se zobrazí na dokladu vpravo dole.
DokumentTextZapatiText v zápatí dokumentu z nastavení vzhledu dokladu.
DokumentTextZahlaviText v záhlaví dokumentu z nastavení vzhledu dokladu.

1.2.4 Údaje o dokumentu

Pro tisk informací o dokumentu, se používají následující bookmarky:

NazevDokumentuNázev (označení slovem) dokumentu (VELKÝMI PÍSMENY).
CisloDokumentuIdentifikační číslo dokumentu.
DokumentNazevCisloNázev a číslo dokumentu (VELKÝMI PÍSMENY).
CisloSmlouvyČíslo smlouvy.
DokumentZhotovitelJmenoJméno uživatele, který dokument vystavil.
DokumentZhotovitelEmailE-mailová adresa uživatele, který dokument vystavil.
ObjZakaznikaTextTextové označení objednávky zákazníka.
DatumVystaveniDatum vystavení dokumentu.
DokumentVytvorenDatumDatum vytvoření dokumentu.
DokumentVytvorenCasPřesný čas vytvoření dokumentu.
DokumentVytvorenDatumACasDatum a čas vytvoření dokumentu.
DokumentMistoVystaveniMísto (město) vystavení dokumentu.
DatumSplatnostiDatum splatnosti dokumentu.
DatumUskutZdanPlnDatum uskutečnění zdanitelného plnění faktury.
DatumUskutZdanPlnM_RDatum uskutečnění zdanitelného plnění (měsíc a rok).
ZpusobDodaniTextové označení způsobu dodání dokumentu.
ProvozovnaKód a název provozovny v které byl dokument vystaven.
NakladoveStrediskoKód nákladového střediska.
NakladoveStrediskoPopisPopis nákladového střediska.
DokumentTypCenVolba typu ceny dokumentu (velkoobchodní / maloobchodní).
DokumentTypCenBoolBoolean označení (1 nebo 0), pokud jsou ceny na dokumentu VO, nebo MO. (pro neplátce DPH jsou vždy MO).
KontrolniMnozstviCelkové množství položek na dokumentu (zaokr. na 2 deset. místa).
KontrolniMnozstviBezDesetMCelkové množství položek na dokumentu (uvedeno bez desetinných míst).
MenaISO kód měny dokumentu (CZK, EUR, ...).
VychoziMenaVýchozí měna společnosti pro daný hospodářský rok.
PolozkyTextNizeDodatečný text ze skladových položek (obchodní podmínky, apod.) na dokumentu.
ZaokrouhlenoHaléřové zaokrouhlení na dokumentu (používá se při platbě hotově a elektornické evidenci tržeb EET).
DokumentSuperSlevaProcVýše celkové slevy na dokumentu.
HodnotaSuperSlevyCelková hodnota (částka) slevy.
DokumentStornovanyDokumentCisČíslo stornovaného dokumentu.
CisloStornoDokumentuČíslo storno dokumentu.
DokumentJeStornoDokladBoolBoolean označení (1 nebo 0) pokud je doklad stornem nějakého jiného dokladu.
DokumentVystavilMandantJméno mandanta, který vystavil dokument.
DokumentVystavilMandantEmailE-mailová adresa mandanta, který vystavil dokument.
DokumentVystavilMandantKodPartneraKód partnera mandanta, který vystavit dokument.
DokumentVystavilMandantMobilČíslo mobilního telefonu mandanta, který vystavil dokument.
DokumentVystavilMandantTelefonTelefonní kontakt na mandanta, který vystavil daný dokument.
DokumentVystavilMandantMobilNeboTelefonMobilní či telefonní číslo na mandanta, který vystavil daný dokument.
DokumentUvodniTextÚvodní text dokumentu.
DokZaverecnaPoznZávěrečná poznámka v dokumentu.
PoznamkyNizeKompletní poznámky v dokumentu (závěrečné poznámky + poznámky ze skladových položek) v dokumentu.
ObjednavkaSezVydejekZPolObjednavkyZakSeznam výdejek odkazovaných na položky z objednávky zákazníka.
SmennyKurzDoVychoziMenuV případě dokumentu v cizí měně tento směnný kurz uvádí směný kurz měny dokumentu do výchozí měny (CZK). V případě obchodování v domácí měně je tato hodnota rovna 1,00.
ZpusobPlatbyForma úhrady dokladu (např. hotovost, bankovní převod, dobírka, ...)
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení (1 nebo 0) pokud je doklad v domácí měně (CZK), či nikoliv.
QrCodeLabelOznačení QR kódu (QR Platba+F, QR Platba, ...).
ObrQrKodVygenerovaný QR kód s platebními údaji z dokumentu.
QRDocumentURLVygenerovaný QR kód s odkazem na vystavený doklad.
ObrDokumentZahlaviObrázek záhlaví dokladu ze záhlaví dokumentu (z nastavení vzhledu dokladu).
ObrDokumentZahlaviPodleMeritkaObrázek záhlaví dokladu upraven podle měřítka loga ze záhlaví dokumentu (z nastavení vzhledu dokladu).
ObrDokumentPodpisObrázek naskenovaného podpisu z dodatečného nastavneí tisku (z nastavení vzhledu dokladu).

1.2.5 Platební údaje

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázajících se k bankovnímu účtu v záhlaví dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Banka |Bankovní účty.

VariabilniSymbolVariabilní symbol (VS) vygenerovaný pro doklad.
VariabilniSymbolSNulami VS vygenerovaný pro doklad, zleva doplněn nulami do max. velikosti VS (10)
BankUcetNazevBankyNázev banky vašeho bankovního účtu.
BankUcetSwiftKodSwift kód/(BIC) vašeho bankovního účtu - pro mezinárodní platební styk.
BankUcetCisUctuČíslo bankovního účtu bez kódu banky.
BankUcetKodBankyKód banky bankovního účtu.
BankUcetCisUctuVcetKodBankyČíslo bankovního účtu včetně kódu banky za lomítkem.
BankUcetIbanČíslo bankovního účtu ve formátu IBAN.

1.2.6 Položky

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázající se k položkám na dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Sklad |Produkty, z ručně vložených položek na dokumentu a z dalších údajů konkrétního dokumentu.

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení informací o položkách neobsahuje úvodní bookmark Polozky , tak se nebudou zobrazovat žádné informace o položkách na vytisknuté faktuře.

PolozkyPozicePozice(pořadí) položky na faktuře.
PolozkyPoziceSOddelPozice(pořadí) položky na faktuře uvedená s oddělovačem (znak $.)
PolozkyKodProduktuKód produktu.
PolozkyNazevProduktuNázev produktu.
PolozkyNazevVcetPopisProduktuNázev produktu včetně popisu produktu (na 2 řádcích).
PolozkyNazevAPopisNázev, případně název včetně popisu produktu.
PolozkyPopisProduktuPopis produktu.
PolozkyZnackaProduktuVýrobce produktu.
PolozkyZarucniDobaZáruční doba produktu.
PolozkyDodavatelProduktuJméno dodavatele produktu.
PolozkyJednotkaJednotka položky na dokladu (ks, litr, kg, role, ...).
PolozkyJednotkaMnozBalMnožství v balení.
PolozkyCarovyKodČárový kód položky.
PolozkyCarovyKodVcetOddelČárový kód položky uveden s oddělovačem (znak $*)
PolozkyKatalogoveCisloKatalogové číslo produktu.
PolozkySerioveCisloSériové číslo produktu.
PolozkyLOTVýrobní šarže a expirace produktu (přenáší se z Výdejky/Příjemky)
PolozkyObrazekProduktuObrázek, který je importován na kartě produktu.
PolozkyPoznamkyPoznámky(obchodní podmínky nebo jiný text k tisku) k dané položce.
PolozkyPrimarniSkupinaPrimární skupina, do které je položka zařazená.
PolozkySekundarniSkupinaPrimární skupina, do které je položka zařazená.
PolozkyProduktDodAtribut1Hodnota dodatečného atributu (slot1) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut2Hodnota dodatečného atributu (slot2) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut3Hodnota dodatečného atributu (slot3) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut4Hodnota dodatečného atributu (slot4) produktu.
PolozkyProduktDodAtribut5Hodnota dodatečného atributu (slot5) produktu.
RefPolozekNaDodaciList Vazba na doklad - Číslo výdejky, na kterou je navázána položka z dokladu.
PolozkyVychoziUmisteniVeSkladuTextové označení pro výchozí umístění položky ve skladu.
PolozkyMnozstviMnožství položky na dokumentu.
PolozkyMnozstviBezDesetMMnožství položky na dokumentu (bez desetinných míst).
PolozkyMnozstviMnozVBaleniMnožství daného produktu * (množství v balení) na dokumentu.
PolozkyMnozstviRozPodHmotnostiZaokMnožství položky vyděleno hmotností produktu (pouze pro jednotku KG).
PolozkyMnozstviRozPodMnozVBalZaokMnožství položky vyděleno množstvím v balení (zaokrouhleno).
PolozkyMnozVBaleniMnožství v  balení položky.
PolozkyMnozVBaleniMinDesetMMnožství v  balení položky (uvedeno s min. počtem desetinných míst).
PolozkyMnozVBaleniRozPodMnozVBalMnožství položky vyděleno množstvím v balení (zaokrouhleno).
PolozkyMnozVBaleniRozPodVahyMnožství v balení produktu vyděleno hmotností produktu.
PolozkyCenaBezDphZaMjCena položky (bez DPH) za 1 MJ.
PolozkyCenaBezDphZaMjDomMenaCena položky (bez DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDphZaMj2DesetMCena položky (bez DPH) za 1 MJ, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaBezDphZaMjDomMena2DesetMCena položky (bez DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně a zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaZaMjVcetDphCena položky (vč. DPH) za 1 MJ.
PolozkyCenaZaMjVcetDph2DeseMDomMenaCena položky (vč. DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně a zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaZaMjVcetDph2DesetMCena položky (vč. DPH) za 1 MJ, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaZaMjVcetDphDomMenaCena položky (vč. DPH) za 1 MJ, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDphBezSlevyČástka bez DPH a bez započítané slevy.
PolozkyCenaBezDphČástka bez DPH.
PolozkyCastkaBezDphDomMenaČástka bez DPH, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDph4DesetMČástka bez DPH, zapsaná na 4 desetinná místa.
PolozkyCastkaBezDphBezSlevyDomMenaČástka bez DPH, bez slevy, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaBezDphRozPodMnozVBalČástka bez DPH rozpočítána podle množství v  balení.
PolozkyCenaBezSlevyVcetDphČástka vč. DPH bez započítání slevy.
PolozkyCenaBezSlevyVcetDphDomMenaČástka vč. DPH bez započítání slevy, uvedena v domácí měně.
PolozkyCenaSeSlevouZaMjCena položky (bez DPH) za 1 MJ s již započítanou slevou.
PolozkyCenaSeSlevouZaMj2DesetMDomMenaCena položky (bez DPH) za 1 MJ s již započítanou slevou, uvedená v domácí měně a zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaVcetDphČástka vč. DPH.
PolozkyHodnotaVcetDphDomMenaČástka vč. DPH, uvedená v domácí měně.
PolozkyCenaRozPodMnozVBalCena (vč. DPH) rozpočítána podle množství v  balení.
PolozkyCenaSeSlevouZaMj2DesetMCena (bez DPH) za 1 MJ, s již započítanou slevou, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCenaSeSlevouZaMjDomMenaCena (bez DPH) za 1 MJ, s již započítanou slevou, uvedená v domácí měně.
PolozkySazbaDphZnakProcSazba DPH, uvedena v % (21%, 15%, 10%).
PolozkyCastkaDPHzaMJVýše DPH položky za 1 MJ.
PolozkyHodnotaDphVýše DPH na položce.
PolozkyHodnotaDphDomMenaVýše DPH na položce uvedená v domácí měně.
PolozkySlevaCastkaČástka slevy (z ceny bez DPH).
PolozkySlevaVcetDphDomMenaČástka slevy (z ceny vč. DPH), uvedená v domácí měně.
PolozkySlevaProcentaVýše slevy (z ceny bez DPH).
PolozkySlevaCelková výše slevy.
PolozkySleva2DesetMCelková výše slevy, zapsaná na 2 desetinná místa.
PolozkyCelkovaSlevaProcentaZnakCelková výše slevy (uvedeno se znakem %).
PolozkyCelkovaCastkaSlevyCenaBezDphCelková částka slevy (bez DPH).
PolozkyCastkaSlevyCenaBezDphDomMenaCelková částka slevy (bez DPH) uvedená v domácí měně.
PolozkyCastkaSlevyVcetDphCelková částka slevy (vč. DPH).
PolozkyHmotnostNaZakladeMJHmotnost produktu (pokud MJ = kg, zobrazí množství. Pro všechny jiné MJ zobrazí množství * hmotnost).
PolozkyHmotnostProduktuHmotnost produktu.
PolozkyHmotnostCelkemCelková hmotnost produktu.
PolozkyNakupniCenaNákupní cena položky.
PolozkyNakupniCastkaNákupní částka položky.
PolozkyProdejCenaKratTisicProdejní cena položky znásobená tisícem.
PolozkyProdejCenaVcetDphKratTisicProdejní cena položky (vč. DPH) vynásobená tisícem.
PolozkyRefObjednavkaČíslo objednávky, která je navázaní na položku dokladu.
PolozkySpotrebniDanCastkaVypočtená částka spotřební daně.
PolozkyVoCenaVelkoobchodní cena produktu.
PolozkyVstupniDphSazbaVstupní DPH (sazba%) produktu z kalkulace na produktu.
PolozkyVstupniDphSazbaHodnotaVstupní DPH (částka) produktu z kalkulace na produktu.

1.2.7 EET

Následující bookmarky se používají v případě, že dokument naplňuje znaky elektronické evidence tržeb (EET), tedy je zaplacen hotově.

EetRezimTrzbyRežim tržby elektronické evidence tržeb.
EetCisloDokladuČíslo dokladu pro vypořádání v systému EET.
EetCisloDokladuVcetOznacOznačení a číslo dokladu pro vypořádání v systému EET.
EetCasRazitkoPrijetiTrzbyČasové razítko upřesňující čas přijetí tržby.
EetCasRazitkoPrijetiTrzbyVcetOznacČasové razítko upřesňující čas přijetí tržby včetně označení.
EetNazevProvoznyNázev provozovny pod kterou byla tržba zaevidována.
EetKodProvozovnyVcetOznacKód provozovny pro EET včetně označení.
EetCisloPokladnyVcetOznacČíslo pokladny pro EET včetně označení.
EetPkpKodPodpisový kód poplatníka (PKP) elektronické evidence tržeb, který se používá v režimu offline, případně při neúspěšném zaevidování tržby na straně Finanční správy.
EetPkpKodVcetOznacPodpisový kód poplatníka (PKP) elektronické evidence tržeb, který se používá v režimu offline, případně při neúspěšném zaevidování tržby na straně Finanční správy, včetně označení.
EetFikKodFiskální identifikační kód (FIK). Vygenerován při úspěšném zaevidování elektronické tržby.
EetFikKodVcetOznacFiskální identifikační kód (FIK) včetně označní. Vygenerován při úspěšném zaevidování elektronické tržby.
EetBkpKodBezpečnostní kód poplatníka EET.

1.2.8 Celkem

Následující bookmarky se používají k vyjádření některých souhrnných částek na dokumentu.

CelkemPolozkyNakupniCastkaCelková nákupní částka (součet pro všechny položky).
CelkemSlevaProcentaCelková výše slevy na dokladu (%).
CelkemCastkaSlevyCelková částka slevy na dokladu.
CelkemCastkaSlevyDomMenaCelková částka slevy na dokladu, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyKladneCelková částka slevy na dokladu zobrazena kladným číslem.
CelkemCastkaSlevyKladneDomMenaCelková částka slevy na dokladu, zobrazena kladným číslem uvedena v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyVcetDphCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH)
CelkemCastkaSlevyVcetDphDomMenaCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH), uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyVcetDphKladneCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH), zobrazena kladným číslem.
CelkemCastkaSlevyVcetDphKladneDomMenaCelková částka slevy na dokladu (vč. DPH), zobrazena kladným číslem, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyPodleDruhuCenCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní).
CelkemCastkaSlevyPodleDruhuCenKladneCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní), zobrazena kladným číslem.
CelkemCastkaSlevyTypProdejeDomMenaCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní), uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyTypProdejeKladneDomMenaCelková výše slevy podle typu cen na dokladu (maloobchodní / velkoobchodní), zobrazena kladným číslem, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaSlevyNaPolozkachSoučet částek slev ze všech položek.
CelkemHmotnostProduktuCelková hmotnost všech položek na dokladu.
CelkemKPlatbeCelková částka (vč. DPH) dokladu.
CelkemCastkaBezSlevyVcetDphCelková částka (vč. DPH), bez slevy.
CelkemCastkaBezSlevyPodleDruhuCenCelková částka, bez slevy. (závisí na druhu cen - VO/MO).
CelkemCastkaBezSlevyPodleDruhCenDomMenaCelková částka, bez slevy. (závisí na druhu cen - VO/MO), uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaKPlatbeDomMenaCelková částka dokladu k platbě, uvedené v domácí měně.
CelkemCastkaVcetneDphCelková částka (vč. DPH) na dokladu (bere v potaz i DPH při registraci k DPH v cizích zemích).
CelkemCastkaVcetDphBezSlevyDomMenaCelková částka (vč. DPH) bez slevy, uvedená v domácí měně.
CelkemBezDphCelková částka bez DPH.
CelkemCastkaBezDphDomMenaCelková částka bez DPH, uvedená v domácí měně.
CelkemBezDphBezSlevyCelková částka bez DPH, bez slevy.
CelkemCastkaBezDphASlevyDomMenaCelková částka bez DPH, bez slevy, uvedená v domácí měně.
CelkemDphCastkaCelková částka DPH na dokladu (bere v potaz i DPH při registraci k DPH v cizích zemích).
CelkemZaplatitSlovyCelková částka dokladu, vyjádřeno slovy.

 

1.2.9. Bookmarky pro fakturu

Kromě obecných bookmarků dostupných pro všechny dokumenty, které najde v Bookmarky vysvětlení - obecné [1.2], máme k dispozici ještě některé dodatečně bookmarky užitečné při tvorbě šablony pro fakturu:

DobaSplatnostiVeDnechPočet dnů zbývající do data splatnosti.
DatumSplatnostiNeboTextZaplacenoDatum splatnosti faktury, v případě že je faktura již zaplacena, zobrazen text „Zaplaceno“.
RefDodaciListCisloVazba na fakturu - Číslo výdejky/výdejek vázaných na fakturu.
RefNabidkaCisloVazba na fakturu - Číslo nabídky vázané na fakturu.
RefNabidkaDatumDokumentuVazba na fakturu - Datum nabídky vázané na fakturu.
RefNakupObjZVystavObjVazba na fakturu - Číslo nákupní objednávky vázané na objednávku zákazníka (která má vazbu na fakturu).
RefPracovniVykazVazba na fakturu - Číslo pracovního výkazu vázaného na fakturu.
RefProdejObjednavkaCisloVazba na fakturu - Číslo objednávky zákazníka.
RefProdejObjednavkaDatumVazba na fakturu - Datum objednávky zákazníka.
RefZalohovaFakturaCisloVazba na fakturu - Číslo dokladu o přijaté záloze.
ZeSkladuKód a název skladu, na který je faktura navázaná.
ZeSkladuPopisNázev skladu.
DokumentZarukaTextText k záruce ze skupiny produktů na faktuře.
JizZaplacenoZalDanDoklCastkaČástka, již zaplacena dokladem/doklady k přijaté záloze.
JizZaplacenoZalDanDoklCastkaDomMenaČástka, již zaplacena dokladem/doklady k přijaté záloze, uvedená v domácí měně.
ZbyvaZaplPoOdectuZalDanDoklČástka zbývající k úhradě po odečtení částek všech přijatých záloh.
ZbyvaZaplPoOdectuZalDanDoklDomMenaČástka zbývající k úhradě po odečtení částek všech přijatých záloh, uvedená v domácí měně.
SeznamVydejekSAdresouSeznam výdejek vázaných na fakturu včetně jejich čísel, datumů a dodacích adres.
SeznamVydejekSDatumySeznam výdejek vázaných na fakturu včetně jejich čísel a datumů.
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1/0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje).
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$.
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.2.9.1 Faktura splátky

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení splátek faktury neobsahuje úvodní bookmark FakturaSplatky tak se nebudou zobrazovat žádné informace o jednotlivých splátkách na vytisknuté faktuře.

Pro zobrazení jednotlivých splátek faktury, využijeme následující bookmarky:

FakturaSplatkyPozicePozice splátky faktury.
FakturaSplatkyDatumDatum splátky faktury.
FakturaSplatkyCastkaČástka splátky faktury.

1.2.9.2 Záznam o platbě faktury

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení záznamů o platbě neobsahuje úvodní bookmark ZaznamOPlatFak tak se nebudou zobrazovat žádné informace o provedených platbách na vytisknuté faktuře.

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na faktuře (z dokladu o přijaté záloze, zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

ZaznamOPlatFakPozicePozice záznamu o platbě faktury v seznamu provedených úhrad.
ZaznamOPlatFakDatumDatum úhrady.
ZaznamOPlatFakDatumVcetPopZáznam data úhrady včetně popisu (např. Uhrazeno dne 1.1.2020).
ZaznamOPlatFakTypPlatbyZpůsob platby faktury (např. bankovní převod, hotovost, jiná,...)
ZaznamOPlatFakCastkaUhrazená částka zobrazená v kladných číslech.
ZaznamOPlatFakCastkaNegUhrazená částka zobrazená v záporných číslech.
ZaznamOPlatFakMenaISO zkratka měny, ve které je platba provedená (CZK, EUR, USD, ...).
ZaznamOPlatFakCastkaVcetMenyUhrazená částka zobrazená v kladných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK 2.000,00)
ZaznamOPlatFakCastkaNegVcetMenyUhrazená částka zobrazená v záporných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK -2.000,00)
ZaznamOPlatFakPoznamkyPoznámka k záznamu o platbě faktury.

1.2.9.3 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté faktuře.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

1.2.9.4 Přijatá záloha na faktuře

PrijataZalohaDan1Částka DPH  v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy. 
PrijataZalohaDan1DomMenaČástka DPH  v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaDan2Částka DPH  v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy.
PrijataZalohaDan2DomMenaČástka DPH  v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaDan3Částka DPH  v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy. 
PrijataZalohaDan3DomMenaČástka DPH  v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaZD1Částka základu daně v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy. 
PrijataZalohaZD1DomMenaČástka základu daně v snížené DPH sazbě (15%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaZD2Částka základu daně v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy.
PrijataZalohaZD2DomMenaČástka základu daně v základní DPH sazbě (21%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
PrijataZalohaZD3Částka základu daně v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy.
PrijataZalohaZD3DomMenaČástka základu daně v 2.snížené DPH sazbě (10%) přijaté zálohy, uvedená v domácí měně.
FakturaRozdilDph1PoOdectZalohyČástka rozdílu DPH v snížené DPH sazbě (15%) faktury oproti přijaté záloze.
FakturaRozdilDph1PoOdectZalohyDomMenaČástka rozdílu DPH v snížené DPH sazbě (15%) faktury oproti přijaté záloze, uvedená v domácí měně.
FakturaRozdilDph2PoOdectZalohyČástka rozdílu DPH v základní DPH sazbě (21%) faktury oproti přijaté záloze.
FakturaRozdilDph2PoOdectZalohyDomMenaČástka rozdílu DPH v základní DPH sazbě (21%) faktury oproti přijaté záloze, uvedená v domácí měně.
FakturaRozdilDph3PoOdectZalohyČástka rozdílu DPH v 2.snížené DPH sazbě (10%) faktury oproti přijaté záloze.
FakturaRozdilDph3PoOdectZalohyDomMenaČástka rozdílu DPH v 2.snížené DPH sazbě (10%) faktury oproti přijaté záloze, uvedená v domácí měně. 

1.2.9.5 Celkem

Pro celkové částky na faktuře, se používají následující bookmarky:

CelkovaHodnotaPocatecZustatkuSaldoCelková hodnota počátečního zůstatku saldokonta.
CelkemZbyvaZaplatitCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení po odečtení všech provedených plateb na faktuře.
CelkemZbyvaZaplatitVcetMenyCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení po odečtení všech provedených plateb na faktuře, zobrazeno včetně ISO kódu měny
CelkemCastkaZbyvaZaplatitDomMenaCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení po odečtení všech provedených plateb na faktuře, uvedená v domácí měně.
CelkemPosledniDatumPlatbyDatum poslední uskutečněné platby na faktuře.
CelkemCastkaJizZaplacenoDomMenaČástka, již zaplacená na faktuře, uvedená v domácí měně.
CelkemCastkaJizZaplacenoCelková, již zaplacená částka na faktuře.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně. 
CelkemCastkaPreplatkuCelková částka přeplatku na faktuře.

 

1.2.10. Bookmarky pro opravný daňový doklad

Při tvorbě šablony pro opravný daňový doklad lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

RefFakturaDatumVystFakVazba na fakturu - Datum vystavení faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
RefFakturaCisloVazba na fakturu - Číslo faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení, zda je faktura v domácí měně (1 nebo 0).
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně. 
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1/0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje). 
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$. 
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.2.10.1 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté faktuře.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

 

1.2.11. Bookmarky pro objednávky zákazníků

Při tvorbě šablony pro objednávku zákazníka lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

DatumVyrizeniObjDatum vyřízení objednávky.
NakupObjKontaktOsobaKontaktní osoba, která vystavila nákupní objednávku.
RefDodaciListCisloVazba na doklad - Číslo dodacího listu vázaného na objednávku.
RefZalohovaFakturaCisloVazba na doklad - Číslo dokladu k přijaté záloze vázaného na objednávku.
DokumentStavStav dokumentu (např. otevřeno, zavřeno atd.)
CelkemZbyvaZaplatitCelková částka (vč. DPH) zbývající k zaplacení.
CelkemCastkaJizZaplacenoCelkem zaplaceno.
DatumObjednavkyDatum objednávky.
DokumentVytvorenCasČas vytvoření objednávky.
RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na objednávku.
RefNabidkaDatumDokumentu Vazba na doklad - Datum nabídky vázané na dokument.

 

1.2.12. Bookmarky pro doklady k přijaté záloze

Při tvorbě šablony pro doklad k přijaté záloze lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na přijatou zálohu.
RefNabidkaDatumDokumentuVazba na doklad - Datum nabídky vázané na přijatou zálohu.
DokumentZarukaTextText k záruce ze skupiny produktů na přijaté záloze.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně.  
RefFakturaDatumVystFakDatum vystavení faktury, na kterou je doklad o přijaté záloze navázán.
RefFakturaCisloČíslo faktury, na kterou je doklad o přijaté záloze navázán.
DokumentZarukaTextText záruky v dokumentu.
DatumPrijetiZalohyDatum přijetí zálohy.
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení (vatClauseRegisteredForVAT, vatClauseNotRegisteredForVAT, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly)
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení (1 / 0), zda je doklad v domácí měně.
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1 / 0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje).
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$.
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.2.12.1 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté faktuře.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

 

1.2.13. Bookmarky pro nabídku/proformu

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

DatumPlatnostiNabidkyDatum, do kterého je nabídka platná.
RefFakturaCisloČíslo faktury, na kterou je nabídka navázána.
RefZalohovaFakturaCisloČíslo dokladu k přijaté záloze, na který je nabídka navázána.
RefDodaciListCisloVazba na doklad - Číslo dodacího listu vázaného na fakturu vystavenou z nabídky.
RefProdejObjednavkaCisloVazba na doklad - Číslo objednávky zákazníka.
DokumentDphZvlastniPripadRefTextZávěrečný text dle druhů plnění DPH na položkách.
DokumentSpotrebniDanCelkemCelková částka spotřební daně na dokumentu.
DokumentTypDphRegistraceStatus plátce DPH společnosti v době vystavení (vatClauseRegisteredForVAT, vatClauseNotRegisteredForVAT, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly)
DokumentZarukaTextText k záruce ze skupiny produktů na přijaté záloze.
CelkemDphCastkaDomMenaCelková částka  DPH na dokumentu,  uvedená v domácí měně.  
DatumVyrizeniObjDatum vyřízení/dodání nabídky.
CelkemZbyvaZaplatitCelková částka zbývající zaplatit.
CelkemZbyvaZaplatitVcetMenyCelková částka zbývající k zaplacení včetně uvedení kódu měny.
CelkemCastkaJizZaplacenoCelková, již zaplacená částka na nabídce.
DokumentVDomaciMeneBoolBoolean označení (1 / 0), zda je doklad v domácí měně.
RekDphZobrazitBoolBoolean označení (1 / 0), které určuje zda se má zobrazit DPH rekapitulace (např. pro neplátce, či registrace DPH v cizí zemi se rekapitulace nezobrazuje).
RekapDphTextZakladDaneText - Rekapitulace DPH: Základ daně v $měna$.
RekapDphTextOznacText - Rekapitulace DPH: Rekapitulace DPH v $měna$.
RekapDphTextCelkemText - Rekapitulace DPH: Celkem s DPH v $měna$. 
RekapDphTextDanText - Rekapitulace DPH: DPH v $měna$. 

1.2.13.1 Záznam o platbě nabídky

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení záznamů o platbě neobsahuje úvodní bookmark ZaznamOPlatFak tak se nebudou zobrazovat žádné informace o provedených platbách na vytisknuté nabídce.

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na nabídce(zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

ZaznamOPlatFakZáznam o platbě nabídky
ZaznamOPlatFakPozicePozice záznamu o platbě nabídky v seznamu provedených úhrad.
ZaznamOPlatFakDatumDatum úhrady.
ZaznamOPlatFakDatumVcetPopZáznam data úhrady včetně popisu (např. Uhrazeno dne 1.1.2020).
ZaznamOPlatFakTypPlatbyZpůsob platby nabídky (např. bankovní převod, hotovost)
ZaznamOPlatFakCastkaUhrazená částka zobrazená v kladných číslech.
ZaznamOPlatFakCastkaNegUhrazená částka zobrazená v záporných číslech.
ZaznamOPlatFakMenaPopis měny, ve které je platba provedená.
ZaznamOPlatFakCastkaVcetMenyUhrazená částka zobrazená v kladných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK 2.000,00)
ZaznamOPlatFakCastkaNegVcetMenyUhrazená částka zobrazená v záporných číslech uvedená včetně popisu měny (např. CZK -2.000,00)
ZaznamOPlatFakPoznamkyPoznámka k záznamu o platbě nabídky.

1.2.13.2 Rekapitulace DPH

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení Rekapitulace DPH neobsahuje úvodní bookmark RekapitulaceDph tak se nebudou zobrazovat žádné informace o DPH rekapitulaci na vytisknuté nabídce.

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na nabídce. DPH rekapitulace na nabídce slouží pouze jako informativní, jelikož se nejedná o daňový doklad.

RekapDphZakladDaneDomMenaZáklad daně v domácí měně. 
RekapDphSazbaPctSazba DPH (%).
RekapDphDanDomMenaČástka daně podle patřičné sazby DPH v domácí měně.
RekapDphCelkemSDaniDomMenaCelkem s DPH v domácí měně.

 

1.2.14. Bookmarky pro nákupní objednávku (dodavateli)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

PolozkyRefNakupObjednavkaReference na nákupní objednávku pro dané položky.
PolozkyObjednavkaRefDodavObjVazba na objednávku zákazníka, která se vztahuje k položce dokladu.
RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na nákupní objednávku.
NakupObjRefNaPrijemkuVazba na doklad - Číslo příjemky vázané na nákupní objednávku.
DatumVyrizeniObjDatum předpokládaného dodání/provedení nákupní objednávky.
DatumSplatnostiDnyDoba splatnostni objednávky (počet dní).
DatumSplatnostiNakupObjDatum splatnostni objednávky.
ObjednavkaVystavilJméno vystavitele nákupní objednávky.
DodavatelJmenoJméno/název dodavatele.
DodavatelJmeno2Dodatečné jméno/název dodavatele.
DodavatelKontaktniOsobaKontaktní osoba dodavatele.
DodavatelIcoIČO dodavatele.
DodavatelDicDIČ dodavatele.
DodavatelUliceUlice adresy dodavatele.
DodavatelPscMestoPSČ a město dodavatele. 
DodavatelPscPSČ adresy dodavatele. 
DodavatelMestoMěsto adresy dodavatele. 
DodavatelZemeZemě adresy dodavatele.
DodavatelZemePouzeCizinaZobrazí zemi dodavatele, pouze pokud se jedná o zahraničního dodavatele. 
DodavatelEmailE-mailová adresa dodavatele. 
DodavatelTelefonTelefonní číslo dodavatele. 

 

1.2.15. Bookmarky pro výdejku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

DatumVyskladneniDatum vyskladnění výdejky.
RefNabidkaCisloVazba na doklad - Číslo nabídky vázané na výdejku.
RefNabidkaDatumDokumentuVazba na doklad - Datum nabídky vázané na výdejku.
RefProdejObjednavkaCisloVazba na doklad - Číslo objednávky zákazníka vázané na výdejku.
RefProdejObjednavkaDatumVazba na doklad - Datum objednávky zákazníka vázané na výdejku.
RefZalohovaFakturaCisloVazba na doklad - Číslo dokladu o přijaté záloze vázaného na výdejku.
RefFakturaDatumVystFakVazba na fakturu - Datum vystavení faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
RefFakturaCisloVazba na fakturu - Číslo faktury, na kterou je opravný daňový doklad vázán.
SkladNakladoveStrediskoNákladové středisko ze skladu navázaného na výdejku.
ZeSkladuKód a název skladu, na který je faktura navázaná.
ZeSkladuPopisNázev skladu.
VariabilniSymbolVariabilní symbol z faktury, navázané na výdejku.
VydejkaZobrazitCenyBoolBoolean označení (1 nebo 0) pro zvolený typ výdejek ze skladu navázaného na výdejku.
ZakaznikVsechnyUdajeKompletní údaje o zákazníkovi včetně adresy.

 

1.2.16. Bookmarky pro příjemku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

1.2.17. Bookmarky pro pokladní doklad (příjmový/výdajový)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.2] využít i následující specifické bookmarky:


PoklDokladPrijatoVyplacenoTextové označení pro přijato od: / vyplaceno komu:, na základě typu pokl. dokladu.
PoklDokladPodpisTextové označení pro Podpis plátce: / Podpis příjemce:, na základě typu pokl. dokladu.
PoklDokladPokladnaNazevNázev pokladny.
PoklDokladJmenoFoJméno a příjmení fyzické osoby, na pokl. dokladu.
PoklDokladNaklStrNazevNázev nákladového střediska navázaného na pokl. doklad.
PoklDokladTextCelkemVcetMenyTextové označení "Celkem" s $měna$.
PartnerKodZakaznikaNeboDodavateleKód zákazníka/dodavatele, na základě typu pokl. dokladu.

1.2.17.1 Položky

Pokud sekce v šabloně, pro zobrazení informací o položkách neobsahuje úvodní bookmark Polozky , tak se nebudou zobrazovat žádné informace o položkách na vytisknutém pokladním dokladě.

PolozkyPozicePozice(pořadí) položky na pokl. dokladu.
PolozkyPoziceSOddelPozice(pořadí) položky na pokl. dokladu uvedená s oddělovačem (znak $.)
PolozkyNazevProduktuNázev/popis položky na pokl. dokladu.
PolozkyCastkaČástka položky na pokl. dokladu.

 

1.3. Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML?

1.3.1 Struktura souboru s šablonou

Šablonu pro tisk dokumentů ve formátu HTML tvoříme jako sbírku více souborů v komprimovaném archivu typu ZIP.

ZIP archiv obsahuje následující soubory:

1.3.2 Definice formátu stránky a kvalita tisku

Velikost stránky a ostatní vlastnosti souboru PDF jsou definovány na začátku souboru doc_template.html, v sekci HEAD s atributy tagu HTML2PDF. Např.:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...Formát definujeme následujícími atributy:

page-sizeUvedeme velikost stránky např. A4, A3, B5, Letter, atd.
orientationUvedeme "Portrait" pro orientaci stránky na výšku, nebo "Landscape" na šířku.
dpiUvedeme v jakém rozlišení chceme tisknout obrázky.
margin-bottomUvedeme vzdálenost od spodního okraje stránky. Vzdálenost nastavíme tak, abychom měli dostatek místa pro patičku dokumentu.
margin-topUvedeme vzdálenost hlavičky a obsahu od horního okraje stránky.
lowqualityUvedeme "1" (případně "yes" nebo "true"), pokud chceme výsledný soubor PDF menší s horší kvalitou obrázků na dokumentu (pro potřeby např. zasílání emailem).
grayscaleUvedeme "1", pokud nechceme barevný tisk.

1.3.3 Jak přidáme záložky a určíme kde se údaje zobrazí

Následující příklad se záložkami s údaji zákazníka ukazuje, jak uvnitř souboru HTML nadefinujeme jednotlivé záložky a kde se údaje zobrazí:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
    ...
    <section id="data-header">
        <p id="data-buyer">
            <strong><data bookmark="ZakaznikJmeno">ACME COMPANY s.r.o.</data></strong>
            <dataSection bookmark="ZakaznikUlice" removeEmpty="true"><br><data>Slepá ulica 123</data></dataSection>
            <br><data bookmark="ZakaznikPscMesto">60204</data>   <data bookmark="ZakaznikMesto">Brno</data>
            <br><br><dataSection bookmark="ZakaznikIco" removeEmpty="true">IČO: <data>324234</data></dataSection>
        </p>
    </section>
    ...


Jak je vidět z příkladu, údaje se definují uvnitř HTML tagu data. Název záložky s údaji je zadán atributem bookmark.

Chceme-li, aby se text zobrazoval pouze v případě, pokud existuje/je přítomen související údaj (např. text "DIČ:" jen, když faktura obsahuje údaje o DIČ subjektu), pak je celá sekce HTML uvozena uvnitř tagem dataSection, kde v atributu bookmark uvedeme, na kterou záložku se odkazovat. V dataSection můžeme pomocí atributu removeEmpty="true" říct, zda se celá sekce HTML uvnitř dataSection zobrazí pouze v případě existence údajů v záložce dataSection. Pokud v záložce nejsou žádné údaje, celý obsah dataSection bude z konečného dokumentu vynechán. Tímto způsobem lze generovat jen některé části dokumentu HTML, které obsahují specifické údaje na faktuře.

1.3.4 Tisk položek v tabulkách

Níže uvedený příklad, ukazuje jak tvoříme a definujeme údaje o položkách dokumentu. Tag dataTableRow určuje sekci HTML, která se opakuje pro každou položku. Při každém opakování jsou tagy data naplněny údaji následné položky dokumentu.

...
<dataTable bookmark="Polozky">
       <table class="">
               <tr class="bb-light t-s">
                       <th>Označení dodávky</th>
                       <th class="t-r">Množství</th>
                       <th class="t-r">J. cena</th>
                       <th class="t-r">Sleva</th>
                       <th class="t-r">Cena</th>
                       <th class="t-r">%DPH</th>
                       <th class="t-r">DPH</th>
                       <th class="t-r">Kč Celkem</th>
               </tr>
               <dataTableRow>
                       <tr class="bt-light bb-light">
                               <td><data bookmark="PolozkyNazevProduktu">Fakturujeme Vám</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyMnozstviBezDesetM">1</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaBezDphZaMj"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySleva">5</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCelkoveHodnotaSlevyBezDph"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySazbaDph"></data>21%</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCastkaDphDomaciMena"></data>273,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaVcetDph">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataTableRow>
               <dataSample>
                       <tr class="bt-light">
                               <td colspan="7">Fakturujemo vam ...</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                       </tr>
                       <tr class="bb-light">
                               <td> </td>
                               <td class="t-r">1</td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r">21%</td>
                               <td class="t-r">273,00</td>
                               <td class="t-r">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataSample>
       </table>
</dataTable>
...


Na příkladu je také vidět tag dataSample, který používáme při vytváření dokumentu HTML. Celá část kódu uvnitř tagu se při generování výtisku ignoruje. Tato část kódu je určena k usnadnění tvorby šablony, kdy zobrazuje zadané údaje, nicméně není obsažena v konečném dokumentu.

1.3.5 Jak přidáme obrázky

Šablona může obsahovat libovolný počet obrázků, např. loga, předtištěné podpisy na dokumentech, apod. Obrázky přidáme pomocí HTML tagu img a přes atribut src se odkážeme na relativní adresu obrázku, vzhledem k umístění souboru doc_template.html. Obrázky vložíme do archivu ZIP jako samostatné soubory nebo je zakódujeme do formátu base64 a vložíme v režimu "inline" dovnitř souboru HTML.

Pokud použijete obrázky v samostatných souborech (PNG, JPEG, GIF), pak budou obsaženy pouze v dokumentech PDF. Chcete-li tisknout přímo z prohlížeče, pomocí formátu HTML, pak musejí být soubory obsaženy v HTML šabloně způsobem "embedded base64 data".

1.3.6 Jak přidáme čárový kód, QR kód a obrázky položek do dokumentu

Obrázky, které mají k dispozici záložku, mohou být v dokumentu vložený pomocí běžného HTML tagu img, kde namísto atributu src použijeme atribut bookmark a v něm uveden název záložky s obrázkem. Použití záložek pro obrázky je názorně zobrazeno v praktickém příkladu níže, kde je tisk údajů a QR kódu podmíněn přítomností kódu BKP (doklad byl elektronický zaevidován do systému Finanční správy):

  ...
   <dataSection bookmark="EetBkpKod" removeEmpty="true">
      <div id="code">
          FIK: <data bookmark="EetFikKod">766f31ca-97bb-4517-b456-f2bc3df929aa-ff</data><br> BKP: <data bookmark="EetBkpKod">3a644608-443de1e5-ca26deae-4e0fbfe8-6b17d4fb</data>
      </div>
      <div id="barcode">
         <img bookmark="DokumentBKPQR">
      </div>
   </dataSection>
   ...


Chcete-li zobrazit seznam možných záložek, přejděte na seznam vše záložek, případně kontaktujte technickou podporu.


V šablonách vytvořených v jazyce HTML můžete každou záložku použít vícekrát.


1.3.7 Obecné tipy pro návrh šablon v jazyce HTML

Při vytváření šablon HTML postupujte dle pokynů tvorby dokumentů HTML pro tisk. Namísto relativního pozicování můžete použít absolutní pozicování a měrnou jednotku mm (milimeter). Pro náročné návrhy šablon doporučujeme nechat práci odborníkům.

Více informací jak vytvářet dokumenty HTML pro tisk naleznete na webu, např. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2021