Máme pro Vás přehledný návod, jak na uzavření předchozího a otevření nového účetního období. Krok po kroku si zde můžete zkontrolovat, zda jste si vše správně nastavili, na nic jste nezapomněli, a tak budete lépe připraveni na ne příliš oblíbenou část roku! 🙂

Nejdříve si zkontrolujte účetní období 2019 – Účetnictví – Kódy a nastavení – Účetní období. V políčku Způsob výpočtu počátečních stavů vyberte možnost PS ručně zaúčtovány v daném roce

V dalším účetním období – rok 2020, je nastaven výchozí způsob výpočtu PS jako PS převzaty z konečných stavů předchozího roku, z důvodu možnosti účtování na přelomu období.

Jak přesně postupovat při roční účetní závěrce? Pojďme si ukázat jednotlivé kroky!

(Pozn. v případě, že již nechcete zasahovat do předchozího účetního období)

1. UZAVŘENÍ VÝSLEDKOVÝCH ÚČTŮ (5. a 6. třídy)
V Účetnictví – Účetní deník – Nový účetní deník vytvořte nový deník, jako druh zvolte uzavření výsledkových účtů. Oba datumy nastavte na 31.12.2019 a potvrďte. Vytvořený účetní deník se Vám otevře, v panelu nástrojů vyberte tlačítko Více – Uzavření účtů (účetní závěrka). Do pole Účet vyplňte
5*, 6* , nic dalšího nevybírejte a stiskněte OK.

Vzniklý rozdíl zaúčtujte (tlačítko Vyrování účetního deníku) na účet 710, a aktiva a pasiva budou vyrovnána.

2. ARCHIVACE PŘEDCHOZÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ a NASTAVENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Otevřete si aktuální účetní období (2019), které chcete uzavřít – Účetnictví – Kódy a nastavení – Účetní období a v poli stav údajů zvolte možnost archivováno – změna údajů zakázána.

Poté vyberte následující účetní období (2020) a v poli Způsob výpočtu počátečních stavů vyberte možnost PS ručně zaúčtovány v daném roce.

3. OTEVŘENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
V sestavách vyhledejte Přesun zůstatků z předchozího účetního období. Nové účetní období bude rok 2020, nic jiného neupravujte a klikněte na Spustit. Jakmile je proces dokončen, zobrazí se vygenerovaný XML soubor, který ignorujte.

Správné otevření účtů lze zkontrolovat v Účetnictví – Účetní deník. V novém účetním období (2020) bude účetní deník s názvem otevření účetního období. Tento deník by měl být vyrovnaný a všechny PS správně převedeny do nového roku. 

4. VÝKAZY
Po úspěšné rozdělení účetních období se Vám správně zobrazí i účetní výkazy (do tohoto okamžiku budete mít k dispozici data pouze za aktuální účetní období). Výkazy naleznete v sestavách – Účetní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty).

P. S. Pokud účetní deník ze 3. kroku, bude označen jako otevření účetního období (nevyrovnané), znamená to, že někde nastala chyba. Proto tento deník smažte, vraťte se zpět do Sestav a vyhledejte sestavu Kontrola uzavření položek a spusťte její generování. Po dokončení procesu, zopakujte spuštění sestavy Přesun zůstatků z předchozího účetního období. Tentokrát by účetní deník měl být vyrovnaný. 

Leave a Reply