Jako první fakturační a ekonomický systém podporujeme elektronické odesílání faktur do Maďarska (NAV HU). Pokud např. prodáváte do Maďarska zboží fyzickým nepodnikajícím osobám (neplátcům DPH), musíte každou fakturu ručně elektronicky evidovat. Tomu může být konec! Vše za vás nyní automaticky provede Eurofaktura.

Od 1.1.2021 se rozšiřuje povinnost elektronicky evidovat faktury v Maďarsku (více informací na oficiálních stránkách). Maďarsko vyžaduje, aby všichni plátci DPH elektronicky evidovali veškeré vystavené doklady. Jak to funguje a co vše je potřeba?

1. Získat přihlašovací údaje do NAV (na portálu Online Számla)
2. Registrovat se k DPH v Maďarsku (mít HU DIČ)
3. Mít aktivní funkci registrace k DPH v EU – naleznete v Nastavení společnosti – Registrace k DPH v EU

Jakmile máte vše výše uvedené splněno, přejděte k samotnému nastavení propojení v Eurofaktuře. V Nastavení společnosti – Registrace k DPH v EU zadáte následující údaje:
a) maďarské DIČ (případně i jeho platnost)

b) poté se vám ve sloupci dodatečné nastavení zobrazí „NAV Online Számla“ nastavení, kde vyplníte údaje získané na maďarském portálu.

Po dokončení nastavení můžete vystavovat faktury přímo v Eurofaktuře nebo si je pomocí API importovat k nám. Po vystavení a elektronické registraci faktur v NAV HU je nelze nadále upravovat.
Přehled elektronicky evidovaných faktur do Maďarska naleznete v modulu Účetnictví – DPH přehled pro Maďarsko (NAV).

INFO: Tato funkce je zpoplatněna a dostupná pouze v balíčku PREMIUM – více informací zde.

Máte k tomuto tématu jakýkoliv dotaz? Obraťte se na nás – info@eurofaktura.cz nebo +420 515 223 100.

Leave a Reply