Faktury přijaté jsou součástí každého podnikání. Jejich zadávání si v Eurofaktuře můžete značně zjednodušit a posílat je do Knihy příchozí pošty (e-archiv). Jakmile jsou faktury v systému, stačí je včas zaplatit. V tomto článku se podíváme právě na platby přijatých faktur!

Nahrát přijatou fakturu do Eurofaktury lze jednoduše. Vyfoťte nebo přepošlete fakturu z e-mailu na vaši unikátní e-mailovou adresu VašeIČO@eurofaktura.cz (Adresář – Kniha příchozí pošty), kde další zpracování probíhá automaticky (načtení dat přes QR kód faktury nebo její odeslání do OCR). Po uložení faktury do systému můžete přejít rovnou k její platbě, ať už plánované přes platební příkaz nebo jednorázově platbě ihned. Jednoduše tak plánujete svoje cash flow.

Jaké jsou možnosti platby přijatých faktur?

1. platba přes QR kód – pokud potřebujete zaplatit konkrétní fakturu, nejjednodušší cestou je platba přes QR kód. Danou fakturu si otevřete a pokud je na ní vyplněn bankovní účet dodavatele, zobrazí se vám QR kód. Poté zaplaťte přes mobilní aplikaci vaší banky.

2. platba vybraných faktur – pokud faktury zpracováváte pravidelně, můžete je postupně přidávat do jednotlivých platebních příkazů. V levé části přijaté faktury klikněte na tlačítko Platby – Přidat do platebního příkazu.

Poté platbu faktury zatřídíte do nového nebo již existující příkazu. Datum platby se automaticky vyplňuje datem splatnosti faktury, můžete si tak na jejich základě plánovat cash flow. Datum platby na příkazu označuje skutečné datum, kdy bude platba odeslána z vašeho účtu. Pro odeslání platby je nutné platební příkaz exportovat a vložit do vašeho internetového bankovnictví. (viz níže)

Po uložení platebního příkazu se u faktury objeví tato informace.

Žlutě podbarvené jsou pouze platební údaje. První věta informuje o tom, kdo a kdy příkaz vytvořil. Druhá věta obsahuje odkaz na platební příkaz a informaci o tom, v jaké hodnotě a kdy budou peníze odeslány.

3. hromadná platba faktur – v případě velkého objemu přijatých faktur je nejefektivnější vytvořit hromadný platební příkaz za určité časové období. Přes Nákupy – Přijaté faktury si otevřete přehled přijatých faktur a označíte si nezaplacené faktury kliknutím na daný řádek. Poté postupujte přes tlačítko v šedé liště Více – Hromadná platba přijatých faktur.

V novém okně potvrdíte výběr a příkaz bude vytvořen. Zkontrolujete si jej v modulu Banka – Platební příkazy. Pro odeslání platby je nutné platební příkaz exportovat a vložit do vašeho internetového bankovnictví.

Pomohl Vám tento článek? Skvělé! Eurofakturu ještě nepoužíváte? Tak s chutí do toho.

Leave a Reply